Saturday, September 22, 2012

"တႏိုင္ငံလုံး စစ္ပြဲရပ္" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်ာက္တုိင္အား စုိက္ထူၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖယ္ရွား ...


၂၁ စက္တင္ဘာတြင္ က်ေရာက္ေသာ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ အမ်ား ၿပည္သူဆႏၵအရ တံတားၿဖဴ ကန္ေဘာင္ ရင္ၿပင္ေပၚတြင္ စုိက္ထူထားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်ာက္တုိင္အား ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ စုိက္ထူၿပီးမ်ားမၾကာမွီတြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ Peace Network အေနၿဖင့္ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။

ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၿပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အၿခားေသာ ၿပည္တြင္း ဆူပူမႈမ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ ၿပည္သူၿပည္သားမ်ား အေနၿဖင့္ မိမိတို ့လုိလားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ သက္ေသထူႏုိင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်ာက္တုိင္ကုိ အမ်ားၿပည္သူေရွ ့တြင္ တရား၀င္ စုိက္ထူခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေက်ာက္တုိင္ကုိ ဖယ္ရွားသူ၊ ဖယ္ရွားေစသူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလုိလားသူ၊ မၿငိမ္းခ်မ္းလုိသူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္သူ ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကၿငာခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။
 
သုိ႔ပါေသာ္ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက်ာက္တုိင္ကုိ ဖယ္ရွားမႈသည္ ၂၁ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ၊ တံတားၿဖဴတြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကေသာ လူငယ္၊ လူၾကီး ၿပည္သူမ်ား၏ ႏွလံုးသားကုိ ဆြဲထုတ္ လုိက္သကဲ့သုိ ့နာက်င္လွၿပီး ထုိသုိ ့ၿပဳလုပ္မႈကုိ Peace Network အေနၿဖင့္ ၿပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း အသိေပး ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။

 သတင္းရင္းျမစ္ - Peace Network မွ ကူးယူ ေဖာ္ျပေပးပါသည္...

0 comments: