Thursday, May 31, 2012

ေရွ႕တန္းေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ား

bag

ကခ်င္ေဒသအႏွံ႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆင္ႏြဲကာ တပ္အင္အား ျဖည့္တင္းျခင္း၊ လက္နက္ ခဲယမ္းျဖည့္တင္းျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ အလဲအလွယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္။ ေရွ႕တန္းတပ္စခန္းမွ တပ္အလဲအလွယ္ျပဳ၍ မိမိ၏ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ဆင္းသြားေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေန႔ခင္းပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ထင္သာျမင္သာ သယ္ေဆာင္ သြားကာ တပ္ယုတ္ သေယာင္ျပဳေနၾကသည္။ ၎တပ္ရင္းျပန္တို႔၏ ေရွ႕တန္းေနရာသို႔ အစားထိုး ပို႔ေဆာင္ေသာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ညအခ်ိန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားမွျဖတ္သြားရန္ လိုအပ္ပါက လမ္းမီးပိတ္၍ အေမွာင္ထုအတြင္း သြားလာ ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေရွ႕တန္းေရာက္ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ကံအက်ဳိးေပးမႈ မတူညီၾကေခ်။ အခ်ိဳ႕မွာ ေသနတ္ ထမ္းစရာမလိုဘဲ အရာရွိမ်ား၏ ေက်းကၽြန္ သဖြယ္ လိုက္ပါၾကရသည္။ အခ်ဳိ႕တပ္မိသားစု၏ ဘ၀မွာ ေငြေၾကးစည္းစိမ္ ျပည့္စုံသ ြားၾကသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕မွာ မိသားစု ဘ၀ ပ်က္စီး သြားၾကေလၿပီ။

အခ်ိဳ႕တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေရွ႕တန္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း သစ္ေမွာင္ခုိသမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကး ေျမာက္မ်ားစြာ လက္ခံ ရရွိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအၾကား ရာထူး၊ အဆင့္အလိုက္ ၎ေငြေၾကးမ်ားကို ခြဲေ၀ယူၾကရာ အခ်ိဳ႕တပ္သားမ်ား ေ၀စုကို မေက်နပ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္၍ ျပႆနာမ်ား
ျဖစ္ပြား ၾကေၾကာင္း တပ္ေျပးမ်ားမွတဆင့္ သိရွိရသည္။ တပ္မ(၉၉)မွ နည္းဗ်ဴဟာ အမွတ္(၁) စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွျမင့္ ဦးစီးေသာ စစ္ေၾကာင္းသည္ သစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားမွ ေငြေၾကးသိန္း(၈၀၀)ခန္႔ ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမွာင္ခုိလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သယ္ယူရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ တာ၀န္က်ေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ ကုန္ကားမ်ား၊ ကယ္ရီဆိုင္ကယ္သမားမ်ားထံမွ ေငြေၾကးမ်ားကို အတင္းေတာင္းယူၾကသည္။ ေငြေၾကးမေပး ႏိုင္ေသာသူမ်ားကို အနည္းဆုံး ႐ုိက္ႏွက္ျခင္း၊ အဆုံးတြင္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းကို မၾကခဏ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ တာပေဒါင္းေက်းရြာမွ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ဆိုင္ကယ္စီး သြားေသာ လီဆူတိုင္းရင္းသား(၂)ဦးထံမွ ေငြေတာင္းရာ၊ ေပးစရေငြ မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသျဖင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း အေလာင္းျမဳပ္ႏွံေပးေသာ ေဒသခံမ်ားမွ ၾကားသိရသည္။

ပစ္ခတ္ခံရေသာ လီဆူတိုင္းရင္းသား ၂ဦး

ပစ္ခတ္ခံရေသာ လီဆူတိုင္းရင္းသား ၂ဦး
ေငြေၾကးေတာင္းယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမရရွိသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်းရြာသို႔ ၀င္ေရာက္သည္ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ မ်ား၊ လူေနအိမ္သို႔ အလုအယက္ေျပး၀င္ကာ ေငြေၾကး မ်ား၊ တန္ဖိုးရွိေသာ အတြင္းပစၥည္း လက္၀တ္ရတနာ မ်ားကို လုယက္ယူငင္ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ ေနအိမ္ရွိ အလွဴေတာ္ေသတၱာမ်ား ဖ်က္ဆီး၍ အလွဴေငြမ်ားကို ယူငင္သြားၾကသည္။ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား စိတ္တိုင္းက် ပစၥည္းမ်ားယူငင္ၿပီးလွ်င္ ၎ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကသည္။ သယ္ေဆာင္ သြားရန္ခက္ခဲေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ရြာသားမ်ား ျပန္လည္အသုံးမျပဳႏိုင္ရန္ ဖ်က္ဆီးပစ္ၾကသည္။

အခ်ိဳ႕တပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဇနီးမယားမ်ား၊ သားသမီးမ်ား ၀တ္ဆင္ႏိုင္မည့္ အ၀တ္အထည္မ်ား အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားကို ယူေဆာင္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ ကြန္ပါဘူး၊ ခဲတံ၊ ကစားစရာ အ႐ုပ္အထိ ယူငင္ၾကသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္ပြဲ၌ က်ဆုံးသြားေသာ စစ္သားမ်ား၏ ေက်ာပိုးအိတ္မ်ားတြင္ ျမင္ေတြ႔ရ၍ မိဘခ်င္း စာနာသနားမိေၾကာင္း KIA တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အစိုးရ စစ္သားမ်ားသည္ တိုက္ပြဲတြင္ ထိခိုက္က်႐ႈံးမႈ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည္။ေရွ႕တန္းမွ ျပန္လာေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္တို႔သည္ လုံၿခဳံ စိတ္ခ်ေသာေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ “မေသေတာ့ဘူး ေဟ့ ” ဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ သြားၾကသည္ကို လားရႈိးၿမိဳ႕ခံမ်ား ၾကားသိရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ၎တို႔ စီးႏွင္းလိုက္ပါေသာ ကားမ်ားေပၚတြင္ အသစ္မဟုတ္သည့္ ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ စက္ဘီးမ်ား၊ ဘီဒိုမ်ား၊ ဆိုဖါထိုင္ခုံမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားမွ လုယက္ ယူေသာပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သားမ်ား တိုင္းရင္းသားေဒသ တခြင္တြင္ ဓါးျပတိုက္၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ယူမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈတို႔ကို ထင္ဟတ္ျပသ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ရဲေမမ်ား(စစ္သား၏ဇနီး၊ မယား၊ ကေတာ္)သည္ ေရွ႕တန္းမွ ျပန္ေရာက္လာေသာ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအၾကား ျပန္ပါမလာေသာ မိမိ၏ လင္ေယာက်ၤားကို ရွာေဖြေနၾကသည္ကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္၊ ဒါဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရကာ ရပ္ေ၀း ေဆးရုံမ်ား တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းဆိုးကို ၾကားရေသာအခါ ၀မ္းသာတ၀က္ျဖင့္ စိတ္ေျဖသိမ့္ေနၾကရ ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္းအမွတ္(——)မွ ရဲေမတစ္ဦး KIA တပ္စခန္းသို႔ ၎လင္ေယာက်ၤား၏ သတင္းကို စုံစမ္းစဥ္ အသိေပးလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနသေရြ႕ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္မႈ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနၿပီး၊ စစ္သားမ်ား၏ မိသားစု ဘ၀မွာလည္း ဤသို႔သာ……..
မေနာသန္းႏိုင
၃၀-၅-၂၀၁၂
Copy from - myitkyina

0 comments: