Sunday, March 18, 2012

ေညာင္ျမစ္တူးရင္ ပုတ္သင္ဥေတြ ေပၚမယ္

ေညာင္ျမစ္တူးရင္ ပုတ္သင္ဥေတြ ေပၚမယ္
စိန္သံလံုး

ခုတေလာ ေညာင္ျမစ္တူးလို႔ ပုတ္သင္ဥေတြ ေပၚေနတာ ျမင္ရၾကားရမွာပါ၊ ေလာကမွာ ပုပ္ရင္ ေပၚၿပီး ဟုတ္ရင္ ေက်ာ္တတ္ပါတယ္။ အခုလည္း ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခုက အလြဲသံုးစားမႈေတြက သိန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ေပၚေပါက္ လာတယ္။ အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္ၾကည့္ရင္ ဘယ္သူေတြ တာ၀န္ ရွိသလဲ။ ဘယ္သူ႔ တပည့္ေတြ အတင့္ရဲေနတာလဲ ဆိုတာကို အေသးစိတ္ လိုက္မွ သိရမွာပါ။

အဲဒီ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခုကို ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း မလိုက္နာမႈမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉ ရက္စြဲပါ သံုးသပ္ တင္ျပျခင္း အစီရင္ခံစာ ၃/၂၀၁၂ နဲ႔ အတည္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အစီရင္ခံစာမွာ ပါ၀င္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကေတာ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတိုက္ သတင္းစာဖိုး သိန္း ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ အလြဲသံုးစားမႈ၊ စက္မႈ (၁) အမွတ္ (၁) ဂ်ဳံနဲ႔ ဂ်ဳံထြက္ ပစၥည္းစက္႐ံုမွ မီးထိုးဆီ ဂါလံ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ျပင္ပသို႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်ေသာ အလြဲသံုးစားမႈ၊ လယ္/ဆည္၀န္ႀကီးဌာန ေဒါပံု ေကာ္ေဇာ ပစၥည္းစက္႐ံုမွ က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အရႈံးေပၚေနျခင္းကို အျမတ္ေငြ ရရွိသည္ဟု လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းတမ္းျဖင့္ အလြဲသံုစားမႈ၊ စက္မႈ (၂) အမွတ္ (၁) အေထြေထြ အႀကီးစားစက္႐ံု (ရန္ကုန္) ၏ အ႐ံႈးေပၚေနသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ စာရင္းမ်ားကို အျမတ္ေပၚေအာင္ ဖန္တီး ေရးဆြဲထားေသာ အလြဲသံုးစားမႈ (စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လိမ္လည္ ဖန္တီးမႈမ်ား လြန္စြာ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္လက္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ပါက အမႈေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ရန္ကုန္စက္႐ံုႏွင့္ ေက်ာက္ဆည္ စက္ဘီးစက္႐ံုမ်ား၏ မ်က္လွည့္ျပ စာရင္းလိမ္လည္မႈ၊ ဖန္တီးမႈမ်ား ရွိေနသည္။)၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွ ခြင့္ျပဳထားမႈမရွိတဲ့ အသံုးစရိတ္ကို ေငြစာရင္းလႊဲေျပာင္းၿပီး သံုးစြဲေသာ အလြဲသံုးစားမႈ၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ မံုရြာ ေၾကးနီစီမံကိန္းရဲ႕ အစုရွယ္ယာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္ က်သင့္ေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကို လႊဲေျပာင္းရရွိထားတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္ (တပ္မေတာ္ စီးပြားေရးကုမၸဏီ) က တရား၀င္ ေငြသြင္းျခင္းမျပဳဘဲ ေဟာင္ေကာင္ WAHBO MINING COPPER LIMITED မွ ေပးေခ်ထားတဲ့ အလြဲသံုးစားမႈ ... စတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၆ ခုရဲ႕ သိန္းေထာင္ခ်ီ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအလြဲသံုးစားမႈေတြကို THE VOICE ဂ်ာနယ္က တာ၀န္ေက်ပြန္စြာနဲ႔ ပထမဦးဆံုး သတင္းေဖာ္ျပ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ ပီသစြာနဲ႔ မတရား အလြဲသံုးစားမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့တဲ့ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အတြဲ ၈ အမွတ္ ၁၃ THE VOICE ဂ်ာနယ္ကို သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမယ္လို႔ စိန္ေခၚ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ ပုဒ္မ ၃၅၄ (က) အရ ျပ႒ာန္းထားမႈမွာ (ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ ထင္ျမင္ခ်က္ ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ခြင့္ ရရွိသည္၊) လို႔ ခြင့္ျပဳထားတာမို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူမယ္ ဆိုတာ တမင္စိန္ေခၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုပဲျဖစ္တယ္။ တျခား ဂ်ာနယ္ မဂၢဇင္းေတြကိုပါ ရည္ရြယ္ထားပံုရပါတယ္။ ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့ THE VOICE ဂ်ာနယ္ကို အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ သတင္းအျဖစ္ ထည့္သြင္း ထားမႈဟာ ႐ိုးသားမႈ မရွိပါဘူး။

ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာဆိုတာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ခုတံုးလုပ္ အသံုးခ်ဖို႔ ထုတ္ေ၀ ေနတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတဲ့ သတင္းရဲ႕ေျခဆင္းမွာလည္း (စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္နဲ႔ မညီ၊ အျပဳသေဘာမေဆာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာမရွိေသာ အေရးအသားမ်ားျဖင့္ ႒ာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚ မမွန္မကန္ စြပ္စြဲေရးသားပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို အေရးယူျခင္း ခံရမည္သာျဖစ္သည္) လို႔ သိသိသာသာႀကီး ၿခိမ္းေျခာက္ စိန္ေခၚထားတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ၃၅၄ (က) ကို ျပက္ရယ္ျပဳ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာမို႔ ဒီလိုမ်ဳိး ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမွာ စိန္ေခၚခြင့္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခြင့္မရွိဘူး။ တာ၀န္ရွိသူေတြ ထပ္ဆင့္ၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္းျဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္မွာ သတင္းေထာက္ေတြ စုစည္းၿပီး သမဂၢဖြဲ႔ဖို႔ လုပ္ေနၾကၿပီ။ အဲဒီ အဖြဲ႔က သတင္းေထာက္ သတင္းမီဒီယာသမားေတြ စုစည္းထားတဲ့ ကြန္ရက္တခုျဖစ္တာမို႔ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္နဲ႔ သတင္းသမားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႔က သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းကိစၥနဲ႔ အမႈျဖစ္ရင္ ေရွ႕ေန ငွားေပးဖို႔၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီအားေပးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဓိက လုပ္ေဆာင္ၾကမွာကေတာ့ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကင္းၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို အင္အားရွိရွိ ထူေထာင္သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အစိုးရ ဖြဲ႔ေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ဘဲ သတင္းသမားအမ်ားစုရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

မၾကာခင္ကပဲ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ရီ ဆိုသူက ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္မွာ ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာက တံတားျပင္ဆင္ခ်ိန္ လမ္းလႊဲလုပ္တယ္၊ အဲဒီလမ္းလႊဲက မေကာင္းလို႔ ျပင္ေနတဲ့ တံတားေပၚကပဲ ကားေတြ ျဖတ္သန္းခြင့္ကို ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံခိုင္းတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေထာက္က (လမ္းလႊဲေလးေတာ့ ေကာင္းေစခ်င္) ဆိုတဲ့ သတင္းေရးလိုက္တယ္။ အဲဒါကို ၿမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာက မေက်နပ္လို႔ ေမာ္ဒန္ဂ်ာနယ္ ထုတ္ေ၀သူနဲ႔ သတင္းေထာက္ကို သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွာ တရားစြဲထားတယ္။ အဲဒါ မီဒီယာကို ေစာ္ကားတာ၊ မွန္တာေရးလို႔ တရားစြဲခံရတာ၊ ရွက္စရာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အလုပ္႐ႈပ္တယ္၊ သိကၡာက်တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီထက္ဆိုးတဲ့ အလြဲသံုးစားမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက ငါေလးလံုး ေရွာင္တဲ့။ “ငါ့အတြက္၊ ငါ့ဇနီးအတြက္၊ ငါ့သားသမီးအတြက္၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိးအတြက္ ဆိုတဲ့ ငါစြဲ မရွိရဘူး” တဲ့။ သူက တပည့္ေတြကို ဆံုးမတာ။ သူကေရာ လိုက္နာလို႔လား။ တလံုးကို အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲ တန္တဲ့ စိန္ ၅ လံုးကိစၥ သူ႔မိန္းမ ပါ၀င္တယ္။ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ဖုန္းထံက သစ္ထုတ္ခြင့္ပါမစ္ လိုင္စင္ယူတဲ့ကိစၥ သူ႔သမီးေတြ ပါ၀င္တယ္။ ေရာင္းၿပီးသားေတြ ပါမစ္ေပးမိလို႔ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးကို ျပဳတ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ သူ႔သမီးေတြက ေငြေၾကးတင္မကဘူး၊ အာဏာကိုပါ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တယ္။

မဆလေခတ္က အလြဲသံုးစားမႈ နည္းနည္းပဲရွိတယ္။ အိမ္႐ိုက္သံ အခြင့္အေရး ပိုယူတဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၊ ဘိန္းဘုရင္ ေလာ္စစ္ဟန္ထံက နာရီလက္ေဆာင္ ယူမိတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆိုတာေတြေလာက္ပဲ ရွိခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ အလြဲသံုးစားမႈ က်ဴးလြန္သူေတြက အမ်ားႀကီး။ အဲဒီလူေတြက ဘာမွမတတ္ဘဲနဲ႔ ရာထူးႀကီးႀကီး ရထားတဲ့ တပ္ထြက္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြ၊ ဗိုလ္ႀကီးေတြ။ သူတို႔ရဲ႕အမႈေတြက အမ်ားႀကီး။ ျမန္မာ့ဦးပိုင္လီမိတက္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ခြင့္ရတယ္။ ေသခ်ာေပါက္ ၀င္ေငြရမယ့္ကိစၥ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးေတြ ရွယ္ယာအမ်ားဆံုးရတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ကိုပဲ ဘက္လိုက္ၿပီး ေပးခဲ့တဲ့ အဲဒီသတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေၾကးနီစီမံကိန္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကတဆင့္ အလႊဲသံုးစားမႈ ျဖစ္ခဲ့တာလည္း တပ္က လူေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာစကားပံုမွာ ရွိတယ္၊ ေညာင္ျမစ္တူးရင္ ပုတ္သင္ဥ ေပၚမယ္တဲ့။ ကဲ ... ေညာင္ျမစ္ေတြ တူးၾကပါစို႔လား။ ေပၚမယ့္ ပုတ္သင္ဥေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး။ ေအာက္ဆံုး ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း အဆင့္ကေန အေပၚဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အဆင့္အထိ မတရား အခြင့္အာဏာေတြ သံုးၿပီး မတရားအလြဲသံုးစားမွဳေတြ က်ဴးလြန္ေနၾကတာေလ။ ဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူး ဆိုတဲ့ စကား တကယ္က်င့္သံုးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အေဟာ၀တ ေကာင္းေလစြ ... ေကာင္းေလစြ ... ေကာင္းေလစြ။

မွတ္ခ်က္ ။     ။ တရားစီရင္ေရးဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႔ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ဆယ္ႀကိမ္တိတိ ေျပာသြားတယ္။ စတုတၳမ႑ိဳင္ သတင္းမီဒီယာေတြကို တိုင္းျပည္အတြက္ ေ၀ဖန္တည့္မတ္ ေထာက္ျပေပးဖို႔ မွာၾကားသြားတယ္။ လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသားခြင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အတန္အသင့္ ရရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားေတြကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားက အၿငိဳးအေတးႀကီးစြာျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ျပႆနာရွာျခင္းမ်ားဟာ သမၼတမိန္႔ခြန္းကို အသိအမွတ္မျပဳတာလား၊ ျပက္ရယ္ျပဳတာလား၊ မ်က္ကြယ္ျပဳတာလား၊ စဥ္းစဥ္းစားစား ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ရွိေစခ်င္ပါေၾကာင္း ...။
စိန္သံလံုး
Coopy from - drlunswe

0 comments: