Saturday, March 31, 2012

တိုင္းရင္းေဆးဦးစီး႒ာနက အက်င့္ပ်က္ျခစား ညႊန္ခ်ဳပ္ အေၾကာင္း

က်ေနာ္တို႔ ေနျပည္ေတာ္ တိုင္းရင္းေဆး ဦးစီး႒ာနတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ အမည္ရ ေခြးသူရမ္း ႀကီး လြတ္ေနပါသည္။

(၁) ဦးစီး႒ာနပိုင္ ေျမကို အထက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လက္သိပ္ထိုး ေရာင္းစားထားျခင္း။
(၂) တိုင္းရင္းေဆး မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခြန္အခ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား တရား၀င္ မဟုတ္ဘဲ သူ႔အ တြက္ သိန္းရာပိုင္း၊ ေထာင္ပိုင္း ရေအာင္ အာဏာ အလႊဲသံုးစားျပဳ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေကာက္ခံေနျခင္း။
(၃) ႐ံုးအလုပ္တြင္ စိတ္မ၀င္စားဘဲ ရသမွ် ဂြင္ဖန္ေနျခင္း။ ႐ံုးသံုးစရိတ္မ်ား အထက္မွက်လာလွ်င္ အရာရွိမ်ားထံမွ တဦး လွ်င္ သိန္းဂဏန္းျဖတ္ခုတ္ျခင္း။
(၄) ၀န္ထမ္း အခ်င္းခ်င္းၾကား သပ္ရိွဳေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္ ႐ံုးတြင္းစည္းလံုးေရး အင္အားပ်က္စီး ေစျခင္း။
(၅) သူ႔ဂြင္ဖန္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ပူးေပါင္းမလုပ္ပါက ထိုသူမ်ားကို ပညာျပျခင္း၊ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ နယ္ေျပာင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ ရမ္းကားခ်င္တိုင္း ရမ္းကား အက်င့္ပ်က္ ေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတႏွင့္ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပ တိုင္ၾကား ခဲ႔ပါသည္။ သို႔ ပါေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ မသိပါ။ အေရးယူ စစ္ေဆးျခင္း မရိွေသးပါ။ ထိုတိုင္စာမ်ားႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္က "က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီး႒ာန ၀န္ႀကီးက ငါ႔သူငယ္ခ်င္း၊ သမတ႐ံုး ၀န္ႀကီးက ငါနဲ႔ တၿမိဳ႕တည္းသား၊ မင္းတို႔ ဘာလုပ္ခ်င္လဲ၊ မင္းတို႔ တိုင္စာေတြ ဘာတတ္ ႏိုင္လဲ၊ မင္းတို႔ကို ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္မယ္။ ျဖဳတ္ပစ္မယ္။ နယ္ေရြ႕ ပစ္ မယ္" လို႔ ႀကိမ္း၀ါးၿပီး ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ထင္တိုင္း ႀကဲေနပါသည္။

မၾကာခင္ကလည္း ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ ကြန္ျပဴတာမ်ား ေပ်ာက္ပါသည္။ သူႏွင့္ မတည္႔သူမ်ားကို အမည္နာမ မ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲၿပီး ရဲ လက္အပ္ပါသည္။ "ေဆးဆရာလို႔လည္း မျမင္နဲ႔၊ အရာရွိလို႔လည္း မျမင္နဲ႔၊ သူခိုးကို သူခိုးလို႔ျမင္ၿပီး ႐ိုက္စစ္ပါ။ ႐ိုက္စစ္ ခြင့္ေပးတယ္" ဆိုၿပီး အႏိုင္က်င့္ ႏိွပ္ကြပ္ပါသည္။ အမႈစစ္ၿပီးသြားေသာအခါ ႐ံုးေစာင့္ ႏွင့္ ျပင္ပလူ မ်ားကိုမိပါသည္။ မ တရားစြပ္စြဲခံရသူ အရာရိွႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား နစ္နာလွပါသည္။

ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္၏ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ မိမိ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ အက်င့္ပ်က္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အဂတိ လိုက္စား အာဏာ အလြဲသံုးစားျပဳေနပံု အခ်ဳိ႕ကို ေဖၚျပပါမည္။

(၁) ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္ ၆၄ ႐ံုးအကြက္၊ ေျမကြက္အမွတ္ ၁၁၂ (က) ျဖင့္ ေပ ၆၀၊ ေပ ၂၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရိွ တိုင္းရင္းေဆးဦးစီး႒ာန ႏွင့္ တိုင္းရင္း ေဆးဆရာအသင္း ပူးတြဲ အမည္ေပါက္ ေျမတကြက္ရွိပါ သည္။ စီးပြားေရး ကြက္ကြင္းေနရာ အလြန္ေကာင္းၿပီး က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀၊ ၄၀၀၀ တန္ဘိုးရိွပါသည္။ ထိုေျမကြက္ကို ဦးခင္ တိုး၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ ၁၂/ဒကန(ႏိုင္) ၀၂၂၆၃၈၊ လိပ္စာ၊ အမွတ္ ၉၇၊ လွည္းတန္းလမ္း၊ ကမာရြတ္အား က်ပ္သိန္း တေထာင္ တည္းျဖင့္ လက္သိပ္ထိုး
ေရာင္းခ်ခဲ႔ပါသည္။ မည္သည္႔ အထက္အမန္႔မွ် မယူဘဲ ဦးစီး႒ာန၊ ညႊန္ခ်ဳပ္႐ံုးခန္းတြင္ စရံေပး အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ကို ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထိုး ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ က်ပ္သိန္း ငါးရာ လာဘ္ယူခဲ႔သည္ဟု သိရသည္။ ထိုသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ေဆးဆရာ အသင္းမွ ဦးေမာင္ဉာဏ္ႏွင့္ ဦးေျဖ (ပဲခူး) တို႔ ရွိၾကသည္။

(၂) တိုင္းရင္းေဆး မွတ္ပံုတင္/လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာ ျခစားေနသည္။ စြပ္စြဲ ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဒဏ္ေၾကး႐ိုက္သည္။ စာလံုးေပါင္း တစ္လံုးမွားလွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္၊ မွတ္ပံုတင္/လိုင္စင္ ေနာက္က် ထုတ္လွ်င္ ေနာက္က်ေၾကး တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ ဓာတ္ခြဲေၾကး ေဆးတစ္မ်ဳိးလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္၊ လိုင္စင္ရက္ စြဲညႇိရန္ တလလွ်င္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေငြေကာက္ခံရာ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးတဦးလွ်င္ က်ပ္ ေလး ငါး ေသာင္းမွ ရွစ္သိန္း၊ ကိုးသိန္း အထိ ေငြေပးသြင္းေနရပါသည္။ ဒဏ္မ႐ိုက္ခံရေသာသူ မရိွပါ။

ေငြလက္ခံၿပီး အျပည္႔အစံု ေဘာက္ခ်ာမျဖတ္ပါ။ ေလးေထာင္၊ ငါးေထာင္ဘိုးထိသာ ေဘာက္ခ်ာ ျဖတ္ပါသည္။ ေဘာက္ ခ်ာမျဖတ္ေသာ ပိုေငြမ်ားကို ေဆး၀ါး႒ာန ဒုညႊန္မွဴး ဦးထြန္းျမင့္က အပတ္စဥ္ ညႊန္ခ်ဳပ္ထံ ပို႔ရပါသည္။ ရက္တစ္ပတ ္တပတ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ သိန္း သံုး၊ ေလး၊ ငါးဆယ္ ပို႔ရသည္။ ထိုရေငြမ်ားကို တရား၀င္ အစိုးရေငြစာရင္း၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား တြင္ မသြင္းပါ။ ႒ာနအီးစီမွာလည္း အသိေပးေဖၚျပျခင္း မရိွပါ။ သူ၏ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ရယူပါသည္။ တလ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္းရာပိုင္း ရရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚ ထိုသို႔အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနသည္မွာ ႏွစ္ခ်ီေနၿပီ ျဖစ္ပါ သည္။ ေငြလက္ခံေပးရေသာ ၀န္ထမ္းငယ္မ်ားလည္း တာ၀န္ကို မျငင္း၀န္႔ပါ။ အလုပ္ျပဳတ္မွာကို အၿမဲတန္း စိုးရိမ္ပူပန္ ေနရပါသည္။

(၃) ႒ာနတြင္း အသံုးစရိတ္ရံပံုေငြ မ်ားကိုလည္း ရသမွ် ဂြင္႐ိုက္ေနသည္။ ဥပမာ… ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္စားရိတ္ ထုတ္ မေပးပါ။လစာနည္းေအာက္ေျခ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀န္ထမ္းမ်ား စိုက္ထုတ္ထားေငြျပန္မရပါ။ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ကား ပ်က္မ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ တထိတ္ထိတ္ ႐ံုးဆင္း ႐ံုးတက္ျပဳေနရသည္။ ညႊန္မွဳး ေဒါက္တာစိန္၀င္း အယ္ပီအာ ခံစားစဥ္ ရရိွ ေသာ ႀကိဳတင္စိုက္ထုတ္ထားေငြ က်ပ္ ရွစ္သိန္းကို မေပးဘဲ ခိုးယူထားသည္။ ႐ံုးအရာရိွမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရေငြမွလည္း တဦးလွ်င္ ႏွစ္သိန္းက်ပ္ ျဖတ္ခုတ္၏။

(၄) ေနျပည္ေတာ္၊ ပရေဆးဥယ်ာဥ္တြင္ အငွားခ်ထားေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ရွိသည္။ ဆိုင္ခန္း တဆိုင္လွ်င္ အခန္း ငွားခ တလ က်ပ္ တသိန္းငါးေသာင္း ရရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္း သာေပးသြင္းသည္။ က်န္ရိွ ေသာ က်ပ္ကိုးေသာင္းကို ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္က ရယူသည္။ ဆိုင္ခန္းအငွားစာခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေငြလက္ခံေဘာက္ခ်ာ ႏွစ္မ်ဳိး ထားရိွပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေနသည္မွာ (ႏွစ္) ႏွစ္ခန္႔ရွိ ၿပီျဖစ္ပါသည္။

(၅) ညႊန္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္၏ ကိုယ္က်ဳိးရွာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မပူးေပါင္းေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးႏိွပ္ကြပ္ပါ သည္။ ေနရာေျပာင္းပစ္သည္။ နယ္ေရြ႕ပစ္သည္။ထိုအရာတို႔သည္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေန႔စဥ္ခံစားေနရေသာ ျပႆနာ ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚေပၚထင္ထင္လည္း မတိုင္ရဲပါ။ ႀကီးစြာေသာ စိတ္ဆင္းရဲမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္သို႔လိမ္ညာၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစား အာဏာအလႊဲသံုးစားျပဳေနသူ၊ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လက္ေအာက္၀န္ ထမ္းမ်ားအား ဖ်က္ဆီးအႏိုင္က်င့္ေနသူ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ ရန္မွ ကယ္တင္ေပးၾကပါရန္ အထက္ သို႔ တိုင္ၾကားတင္ျပပါသည္။

ဘေအး
တိုင္းရင္းေဆး

0 comments: