Wednesday, February 29, 2012

KIO ရိွ ကခ်င္ဒုကၡသည္ ကူညီေရးကိစၥ ကုလႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္

KIO ဒုတိယအၾကီးဆုံးျမိဳ႔ မိုင္ဂ်ာယန္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းတခု။
27 Feb 2012

KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ေဒသရွိ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ မ်ားထံသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည္ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပး အရာရွိ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၄ ရက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

၎သည္ ကုလ၀န္ထမ္း ေလးဦးပါ အဖြဲ႔ငယ္ကို KIO ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ ေဒသုိ႔သြားေရာက္ ကူညီရန္ ျမန္မာ အစုိးရက ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ႏွစ္လအၾကာ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း ကုလ အထူးသံတမန္က ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ကူညီရန္ ညိႇႏိႈုိင္း ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆို္သည္။

မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္ ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ KIO ေဒသသုိ႔ ကုလ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိ လာမည္ကို မသိရေသးေပ။

ျမန္မာအစုိးရက ၎တုိ႔ အကူအညီမ်ားပါ ေပါင္းထည့္လို
ကုလအကူအညီ ညိႇႏိႈင္းမႈ ၾကန္႔ၾကာ ေနရျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ၏ ေတာင္းဆိုိ ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မစၥတာနမ္ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) က Inner City Press မွ Matthew Russell Lee ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖဆိုထားသည္။

“အခက္အခဲ နည္းနည္းရွိေနတာက အစုိးရကသူတို႔ အကူအညီပါ တပါးထဲ ပါ၀င္ ေစခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။ “ဆက္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းေနတယ္။ အစိုးရနဲ႔ ကုလ အကူအညီေတြကုိ နယ္စပ္ဆီ တပါးထဲ သယ္သြား ေစခ်င္ေတာ့ နဲနဲ ျပႆနာရွိတယ္။ ဒါက အစုိးရ အကူအညီကို လက္မခံရင္ ျပန္သယ္လာဖုိ႔ရွိၿပီး။ ကုလ အကူအညီေတာ့ လက္ခံဖို႔ ရွိတယ္။” ဟု သူ ဆက္ဆိုသည္။

ထိုဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ကုလ ခရီးစဥ္တြင္ KIO က ျမန္မာအစုိးရက ေပးပို႔လာသည့္ အကူအညီမ်ားကို လက္မခံခဲ့ပါ။ ဒုကၡသည္ မ်ားထံသုိ႔ အစုိးရ၀ါဒ မသက္ေရာက္ေစလိုသည့္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။


စၥတာနမ္ဘီးယား (Mr. Vijay Nambiar) ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီတြင္ ၾက့ံခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ပါတီ၀င္ စစ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား အမ်ားအျပား ပါ၀င္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS/SSA)၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတို႔ႏွင့္ အပစ္ခတ္ ရပ္ဆိုင္းေရးကို ရထား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း အဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရ၍ အလားတူ ကိစၥရပ္အတြက္ KIO သည္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊ သစၥာေတာ္ခံ သီးျခား လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီတရပ္နွင့္ ေဆြးေႏြးရသည္။

၎ေကာ္မတီကို စက္မႈ-၁ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္သည္။ သူသည္ စစ္ဗို္လ္ေဟာင္းျဖစ္ကာ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယာဥ္တန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲအား ပံုေဖာ္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

၎အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊႏွင့္နီးစပ္ကာ သေဘာထားတင္းမာသူအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။

တိုးလာသည့္ ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ
၉ လ ေက်ာ္လာသည့္ ျမန္မာအစုိးရနွင့္ KIO ၾကားတိုက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အဆိုးဆံုး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာၾကရသူအမ်ားစု (လူဦးေရ ၆၀၀၀၀) မွာ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းအကူအညီမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။

UNHCR (ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး)၊ UNOCHA (ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူညီေပးေရးအဖြဲ႔)၊ WFP (ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔) တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိေနေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ အမ်ားစုရွိေနသည့္ KIO ေဒသထဲ အကူအညီ မေပးပုိ႔ႏိုင္ၾကပါ။

ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အကူအညီအနည္းငယ္ျဖင့္ ကုသမဂၢ၀န္ထမ္း ၄ ဦးပါ အဖြဲ႔ KIO ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ျမန္မာအစိုးရနယ္ေျမထဲရွိ ဒုကၡသည္အနည္းစုကိုသာ ကူညီႏိုင္ခြင့္႐ွိေနသည္။ ျမန္မာအစုိးရလက္ေအာက္ရွိ စခန္းမ်ားသည္ KIO ေဒသရွိ စခန္းမ်ားထက္ အေျခအေနသာလြန္ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္အမ်ားစု လူဦးေရ အနည္းဆံုး ၄၅၀၀၀ မွာ KIO ေဒသသုိ႔ေရာက္ရွိေနၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ေထာင္ခ်ီမွာ ပုိၿပီး အေျခအေနဆိုးရြားသည့္ တ႐ုတ္ဖက္ျခမ္း ယာယီတဲစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

“ကုလသမဂၢက လာၾကည့္သင့္တာေပါ့။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ခံစားေနရတယ္ဆိုတာေလ။ မလြယ္ဘူး။” ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ို္င္ရွိ မိုင္ဂ်ာယန္အနီး တ႐ုတ္နယ္စပ္ စခန္းတစ္ခုေရာက္ အသက္ ၆၀ အရြယ္ ကခ်င္လယ္သမားတစ္ဦး ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - ကခ်င္သတင္းဌာန

0 comments: