Monday, October 31, 2011

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ေလာင္းေၾကး ထပ္ထားရေသာ ကစားပြဲ

USDA & ASSK
ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရ ၊ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရႊ႔ကြက္မ်ား

 ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္

အမ်ားျပည္သူက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစိုးရဟု မိမိကိုယ္ကိုယ္ တြင္တြင္ ေၾကာ္ျငာ ေနေသာ ၾကံ့ဖြံ႔ အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ၾကား ႏိုင္ငံေရး စစ္တုရင္ ကစားပြဲမွာ ယခုအခါ အေတာ္ပင္ ဇာတ္ရွိန္တက္ ေန ေလျပီ။ ၾကည့္ရွဳရေသာ ပရိသတ္ အဖို႔မွာလည္း အသည္းတယားယား၊ ရင္တဖိုဖို ျဖစ္ၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ အသည္းယား ရသနည္း ဆိုပါမူ ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ သာမန္ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္မွ်သာ မဟုတ္ဘဲ၊ ပြဲ၏ အႏိုင္အရွဳံး ရလဒ္အက်ိဳးကို က်က်နန ခံစားၾကရမည့္ သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ သည္ပြဲသည္ သာမန္ ကစားပြဲမဟုတ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ကံၾကမၼာကို ေလာင္းေၾကး ထပ္ထားရေသာ ကစားပြဲျဖစ္ေနေလသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ အမ်ားျပည္သူ အတြက္ မ်က္စိလည္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ကစား ကြက္ရွဳပ္ေထြး လွေပသည္။ အမွန္တကယ္ပင္ မ်က္စိလည္သူ အၾကည့္မွားသူေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ပင္ မ်ားျပား ေနေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ အျမင္ ရွဳပ္ေထြးၾကပါသနည္း။ ေရႊ႔ကြက္မ်ားမွာ ယခင္ကႏွင့္ မတူ တမူ ထူးျခားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယခင္က စစ္အစိုးရသည္ အၾကမ္းနည္း သက္သက္ကိုသာ အသုံးျပဳသည္။ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တာ ဘာမွ မေရးရ။ ဘာမွ မေျပာရ။ ဘာမွ မလုပ္ရ။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္တခုခု လုပ္လ်င္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မည္။ လမ္းေပၚ မထြက္ရ။ ဆႏၵမျပရ။ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပလ်င္ ပစ္သတ္မည္။ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပ ေသာ လုပ္ရပ္သည္ (လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေသာ အလုပ္မွ တပါး) စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္အဖို႔ အေၾကာက္ဆုံး လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အတိုခ်ဳပ္ ေျပာရလ်င္ ေထာင္ခ်လိုက္မည္ႏွင့္ သတ္ပစ္လိုက္မည္ ဆုိေသာ နည္းမ်ားမွာ စစ္အစိုးရ၏ အဓိက နည္းဗ်ဴဟာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရဘက္က ေျပာင္းလဲဖို႔ ေျခလွမ္းျပင္လာျခင္း

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ စစ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာ စတင္ ေျပာင္းလဲလာသည္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အၾကီးမား ဆုံးေသာ လႈပ္ရွားမႈၾကီး ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၇ လႈပ္ရွားမႈသည္ စစ္အစိုးရကို အၾကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အႏွစ္ ႏွစ္ ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ဆြဲလိမ္ညာ၊ လွည့္ဖ်ား၊ ေထာင္ခ်၊ လူသတ္အလုပ္သည္ ေရရွည္ဆက္သြား၍ အလုပ္ မျဖစ္ ႏိုင္ ေတာ့ဟု သေဘာေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ အေရးေတာ္ပုံျပီးသည္ႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို သြက္သြက္လက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေတာ့သည္။ ယခင္က ႏွစ္ေပါင္း တရာၾကာေအာင္ပင္ အခ်ိန္ဆြဲေတာ့မည္ဟု ထင္ရေသာ လမ္းျပေျမပုံမွာ ရုတ္တရက္ အရွိန္ရျပီး သြက္လက္ ျမန္ဆန္လာသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ တရပ္ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအေျခခံ ဥပေဒမွာ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ မက်ဆုံးေသာ အေျခခံ ဥပေဒတရပ္ အျဖစ္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္သား တမတ္သားက မည္သူမွ် မေရြးေကာက္ ပဲ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မိန္႔မိန္႔ၾကီး ၾကိဳတင္ ေနရာယူႏိုင္ေသာ အခြင့္ကို ေပးအပ္ထားသည္။ စစ္တပ္က မၾကိဳက္လ်င္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာ သိမ္းခြင့္ကိုလည္း ေပးထားသည္။ ထို အေျခခံ ဥပေဒမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခ ံယူပြဲက်င္းပခြင့္ ရခဲ့လ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်ပင္ ေထာက္ခံမဲ ရႏိုင္စရာ မရွိေသာ္လည္း ေသနတ္မိုး ဓါးမိုးျပီး ၉၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏွဳန္းက ေထာက္ခံသည္ဟု မဲခိုး ေၾကျငာပစ္လိုက္သည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ုပ္၏ ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေရးၾကီးသည့္ သမိုင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ဳးိသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္အခန္း က႑ကေန ရပ္တည္ ခဲ့ပါသနည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အလြန္ အေရးၾကီးလွေသာ ၂၀၀၇ ခု အေရးေတာ္ပုံႏွင့္ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵ ခံယူပြဲကာလ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွာမူ

စစ္အစိုးရ စစ္တပ္မွ K.I.A ကို ဓာတု လက္နက္အသံုးျပဳ ေနၿပီ

In K.I.A civil war, Burmese Soldiers are using Chemical Weapons   
စစ္အစိုးရ စစ္တပ္မွ K.I.A ကို ဓာတု လက္နက္အသံုးျပဳ ေနၿပီ

ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ K.I.A ႏွင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္တို႔ အၾကား (၆) ရက္ၾကာ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားလာတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂါးရာယာန္၊ ေရႊေညာင္ပင္၊ လုန္ဇဲပ္၊ (Lung Zep) ကုန္း တိုက္ပဲြ ေနရာမ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္ ဘက္မွ အက်အဆံုး မ်ားလာမႈေၾကာင့္ UN မွ ပိတ္ပင္ ထားတဲ့ (Chemical Weapon) ဓာတုလက္နက္ မ်ားကို ယခု K.I.A ႏွင့္ တိုက္ပဲြမွာ အသံုးျပဳေနေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရပါတယ္။ ယင္းဓါတုလက္နက္ ဓာတ္ေငြ႔ ရိႈမိတဲ့ K.I.A တပ္သား (၁၀) ေက်ာ္ဟာ တခါတည္း ေခါင္းမူးလာၿပီး အဆက္မျပတ္ အန္ ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ ေပ်ာ့ခြင္သြားၿပီး ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ မဝင္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္း ေရွ႕တန္း K.I.A သတင္းမွ သိရွိရပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ မေန႔ကလည္း K.I.A စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာႏွင့္ သိပ္မေဝးတဲ့ အင္သပ္ေတာင္ တိုက္ပဲြမွာလည္း စစ္အစိုးရ စစ္တပ္ဘက္မွ က်ဆံုးမႈ မ်ားလာတာနဲ႔ အမွ် စစ္အစိုးရ စစ္တပ္ဘက္မွ (Chemical Weapon) ဓါတု လက္နက္ျဖင့္ K.I.A စစ္တပ္ကို ပစ္ခဲ့ရာ K.I.A စစ္သည္ေတာ္ (၄) ဦးဟာ ဆက္လက္ တိုက္ပဲြ မဝင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ တကိုယ္လံုး ေပ်ာ့ခြင္ သြားၿပီး အဆက္မျပတ္ အန္ ေနေၾကာင္း K.I.A ေရွ႕တန္း နယ္ေျမ တိုက္ပဲြ ဝင္ေနတဲ့ K.I.A စစ္သားမ်ားမွ သတင္းေပးပို႔ လာပါတယ္။

ဘယ္လုိ အမ်ဳိးအစား  ဓါတုလက္နက္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အတိအက် မသိေပမယ္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ဓါတု လက္နက္ ( Chemical Weapon) ဟုတ္တယ္ ဆိုတာကို ေတာ့ ျငင္းလို႔ မရဘူးလို႔ K.I.A ေရွ႕တန္း အရာရွိမ်ားမွ ေျပာၾကား လာပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ယခုခ်ိန္မွာ UN က ေနပိတ္ပင္ထားတဲ့ ဓါတုလက္နက္ ျဖင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္မွ အသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းကို UN အပါအဝင္ တမၻာလံုးက ဒီတိုင္း ၾကည့္ေနလို႔ မျဖစ္ ေတာ့ေၾကာင္း အသိေပး လိုက္ခ်င္ပါတယ္။

Now fighting with Kachin Independence Army K.I.A and Burmese Military soldiers are stronger and stronger, the war zone Gara Yang, Shwe Nyong Pin, Lung Zep become 6 days.. so Burmese military soldiers are using Chemical Weapon. When Burmese military soldiers shot Chemical Weapon to K.I.A who touch that gas cannot fight anymore, suddenly they feel headache and the whole body become weak. 

And all so, yesterday in the war zone Intap Bum , Burmese military soldiers used Chemical Weapon . So, after breath that gas K.I.A  (4) soldiers were suddenly  feel headache and the whole body became weak if so they cannot shot anymore, the K.I.A officer confirm this event.

သတင္းရင္းျမစ္ - မိုးအိမ္မက္

ေၾကာင္လိုလို ၾကြက္လိုလို လုပ္မေနနဲ႔ (ေမာင္၀ံသ)

below1 
ေမာင္၀ံသ ၊           ၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားက လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အဓိက အာဏာရ ပါတီနဲ႔ ယင္းရဲ႔ မဟာမိတ္မ်ား၊  အဓိက အတိုက္အခံပါတီနဲ႔ ယင္းရဲ႕ မဟာမိတ္မ်ားဆိုတာ ရွိစၿမဲပဲဗ်။ အတိုက္အခံတို႕ဘာတို႕ ေျပာမေနပါနဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါတီေတြ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႕ တိုင္းျပည္အက်ိဳးူရွိမယ့္ ကိစၥေတြမွာ စည္းစည္းလုံးလုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရေအာင္လို႕ ေျပာရင္ အဲဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္တာပဲ ျဖစ္မယ္လို႕ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္သဗ်။ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီဟာ နာမည္အတိုင္းပဲ ပါတီစုံ ျဖစ္ရမယ္။ အသြင္သ႑ာန္ေရာ အႏွစ္သာရပါ တစ္ပါတီပုံစံ လုံး၀ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ စဥ္းစားမိပါတယ္။

ဆိုလိုတာက လႊတ္ေတာ္တြင္း ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြအားလုံး တစ္သံတည္း ထြက္ဖို႕၊ တစ္ခုတည္းေသာ သေဘာထားေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဆိုတာ မျဖစ္လည္းမျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္တာပါ။ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ အထူး ရွင္းျပစရာလိုမည္ မထင္ပါ။ မျဖစ္သင့္ဘူးဆိုတာကို နည္းနည္း ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

ဖဲ၀ိုင္းအိမ္ျဖည့္လို ပါတီစုံဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုက မတူကြဲျပားေသာ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ မဲခြဲ ဆုံးျဖတ္၊ အမ်ားဆႏၵကို အနည္းစုက လက္ခံ၊ အနည္းစုရဲ႕ ဆႏၵကို အမ်ားက ေလးစားသမႈျပဳရမွာ ျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမတ္ေနရာ အင္အားဟာ ၆၀း ၄၀ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနရင္ အေကာင္းဆုံးပဲလို႕ ႏိုင္ငံေရး သိပၸံက်မ္းတခ်ိဳ႕မွာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။

သေဘာကေတာ့ အာဏာရပါတီ + ယင္းရဲ႕ မဟာမိတ္မ်ား ပူးေပါင္း အင္အားဟာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္။ အဓိက အတိုက္အခံပါတီ + ယင္းရဲ႕ မဟာမိတ္မ်ား အင္အားဟာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္။ စင္ကာပူလို ၈၀း ၆ အခ်ိဳးေလာက္ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ ဘာမွ မထူးဘူးလို႕ ေျပာစရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အတိုက္အခံ ဆိုတာ ဖဲ၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းမွာ  အိမ္ျပည့္ေအာင္ ထည့္ေပးထားတာနဲ႕ မျခားနားေတာ့ပါဘူး။

ေကအိုင္​ေအကို အစိုး​ရစစ္တပ္က ဓာတုလက္နက္ဟုယူဆရသည့္​ လက္နက္ျဖင့္​ တိုက္ခိုက္

http://burmese.dvb.no/wp-content/uploads/2011/10/kia4-300x232.jpg


အခုလ ၂၉ ရက္​ေန့​က ျမစ္ႀကီး​နား​ – လိုင္ဇာလမ္း​ေပၚရွိ ဝိုင္း​ေမာ္ၿမို့​နယ္၊​ ဂါး​ဒါယန္​ေက်း​ရြာ ဆု​ေတာင္း​ကုန္း​မွာ ​ေျခကုပ္ယူတပ္စြဲထား​တဲ့​ ​ေကအိုင္​ေအတပ္ဖြဲ့​ေတြကို အစိုး​ရစစ္တပ္ဘက္က အ​ေျမာက္လက္နက္​ေတြနဲ့​ ပစ္ခတ္​ေနစဉ္အတြင္း​ ဓာတုလက္နက္လို့​ ယူဆရတဲ့​ အ​ေျမာက္က်ည္ႏွစ္လံုး​ က်​ေရာက္​ေပါက္ကြဲခဲ့​ပါတယ္။
အ​ေျမာက္က်ည္ က်​ေရာက္​ေပါက္ကြဲတာ​ေၾကာင့္​ ​ေကအိုင္​ေအစစ္​ေၾကာင္း​ကို တာဝန္ယူ​ေနရတဲ့​ သူကိုယ္တိုင္ ​ေဝဒနာ ခံစား​ရလို့​ စစ္​ေၾကာင္း​တခုလံုး​ ဆုတ္ခြာ​ ေပး​ခဲ့​ရတယ္လို့​ ​ေကအိုင္​ေအတပ္မႉး​ လမိုင္လွနူး​က ​ေျပာပါတယ္။
“သူတို့​ ပစ္တဲ့​အခါ မီး​ခိုး​ အမည္း​ေရာင္ထြက္တယ္။ ႏွစ္လံုး​ ပစ္တယ္။ တျခား​ အ​ေျမာက္နဲ့​ ​ေရာၿပီး​ ပစ္တယ္။ အဲဒါ ​ေခါင္း​မူး​သြား​တယ္။ ရင္ဘတ္ထဲမွာ နာသလို ျဖစ္သြား​တယ္။ က်​ေနာ္နဲ့​ ၄ ​ေယာက္ျဖစ္သြား​တယ္။ က်​ေနာ္တို့​ ဘုရား​ဆု​ေတာင္ကုန္း​ထဲမွာ ထိုင္​ေနတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို့​ ဓာတုလက္နက္ပစ္လို့​ ​ေခါင္း​မူး​သြား​လို့​ ​ေနာက္ဆုတ္သြား​တယ္၊​ ည​ေန ၃ နာရီမွာ ဂါး​ဒါယန္ဆု​ေတာင္း​ကုန္း​မွာ ထိုင္​ေနတာ ဆုတ္သြား​တယ္​ေလ။”

Sunday, October 30, 2011

အာဆီယံဥကၠ႒ရာထူးျမန္မာျပည္ရေရး ေထာက္ခံမည္ဟု အင္ဒုိနီးရွား အရိပ္အျမြက္ေျပာ – Indonesia hints at support for Burma ASEAN chair

AFP သတင္းဌာန
ေအာက္တုိဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၁


ယမန္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးတုိ႔ ေတြ႔ဆုံၾကသည္
(ဓာတ္ပုံ – AP)

အာဆီယံ ဥကၠ႒ရာထူးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာျပည္ ေလ့လာေရးခရီး ထြက္ခ့ဲေသာ အင္ဒုိနီးရွား နုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Marty Natalegawa က ျမန္မာျပည္အတြင္း နုိင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိလုိက္သည္။

“ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေနျပီး ဒီအေျပာင္းအလဲေတြဟာ ထူးျခားတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု Marty Natalegawa က စေနေန႔တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

အင္ဒုိနီးရွားသည္ လက္ရိွ အာဆီယံအသင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။

“တျခား အာဆီယံ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေတြကုိလည္း က်ေနာ့္အျမင္ေတြ ေျပာျပသြားမွာပါ” ဟု သူက ျဖည့္စြက္ ေျပာလုိက္သည္။ သူက သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခ့ဲသည္။

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေရွ႕ရႈသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ထပ္မံ ေတြ႔ရပါက ျမန္မာျပည္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္ေရးကုိ ေထာက္ခံ ႏုိင္မည္ဟု ေတြ႔ဆုံပဲြ အျပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္သူေတြ၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္းက ျပည္သူေတြ ၀မ္းေျမာက္ေစမယ့္ အေျဖတခု ရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ ေနပါတယ္လုိ႔ သူ႔ကုိ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ သူကလည္း ရွင္းျပပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

(မုိးမခက AFP သတင္းကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္)
သတင္းရင္းျမစ္ - မိုးမခ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္တယ္လို႔ ဦးဥာဏ္ဝင္း ေျပာဆို

 
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ေရး သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး (ယာ) ႏွင့္ ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဉာဏ္ဝင္း (ဝဲ) တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
2011-10-29
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ လိုက္တာေၾကာင့္ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိေနၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔လည္း လာမယ့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိတယ္လို႔ NLD ပါတီ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

NLD ပါတီက ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒထဲက အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေတာ္ကေန ျပင္ဆင္ခ်က္ ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ NLD ပါတီ အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိေနတာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ NLD ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီတြင္း သေဘာထား ကြဲျပားမႈေတြ ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသလားလို႕ ေမးျမန္းတဲ့အခါ ဦးဥာဏ္ဝင္းက - အမွန္ေျပာရရင္ ပါတီတြင္းမွာ သေဘာထားကြဲျပားမႈ ရွိေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ အားလံုး အညီအညြတ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါတယ္။

ဦးဥာဏ္ဝင္းက မိမိအေနနဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္တာကို ျမင္လိုပါတယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ရိုက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။
Copy from - rfa.org/

တိုက္ပြဲဝင္ သူရဲေကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို တာေမြ ဒီခ်ဳပ္႐ံုးမွ ႀကိဳဆို

ဒီေန႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ရံုးမွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ ျပန္လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ႀကိဳဆိုပြဲ လုပ္တယ္။ ကိုေနေက်ာ္၊ ကိုၾကည္လြင္၊ ကိုမင္းဟန္၊ ကိုသက္ဦး၊ ကိုမိုးထက္လွ်ံ၊ ကိုမ်ဳိးလႈိင္၊ ကိုေစာသက္ထြန္း၊ ကိုေဇာ္ရဲ၀င္း တို႔ကို ဂုဏ္ျပဳ ႀကိဳဆုိခဲ့တယ္။ ကိုမ်ဳိးလႈိင္က မအားလို႔ သူက လြဲလို႔ က်န္တဲ႔လူေတြ အကုန္လာတယ္။ အခမ္းအနားကို ၉ နာရီမွာ စတယ္ ၁၁ နာရီမွာၿပီးတယ္ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္နဲ႔ ဧည့္ခံတယ္ အေအးတိုက္တယ္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ တက္ေရာက္တယ္။
 
Copy from - naytthit.net

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးေအာင္ၾကည္တို့ တိုင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥ ေဆြးေနြး

October 30, 2011,


အမ်ုိးသားဒီမိုကေရစီ​ အဖြဲ့ခ်ုပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္တို့ ဒီေန့ ေတြ႔ဆုံရာမွာ တိုင္းရင္းသား​ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ေတြနဲ့ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို့ ကိစၥနဲ့ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသင့္ သူမ်ားကိစၥကို ေဆြးေနြး ခဲ့ၾကတယ္လို့ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ပါတယ္။ တျခား အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မပါပါဘူး။

စိမ္းလဲ့ကန္သာမွာ ေန့ခင္းတနာရီက စတင္ျပီး တနာရီနီး ပါးၾကာျမင့္တဲ့ ဒီေဆြးေနြးပြဲဟာ ​ ​ျပည္ေထာင္စု​ သမၼတျမန္မာနိုင္ငံ​ အစိုးရ​ အဖြဲ့ရဲ့​​ ​ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးၾကိမ္ေျမာက္​ ဖိတ္ၾကားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေဆြးေနြးပြဲမွာ အရင္ေဆြးေနြးပဲြေတြအေပၚ နိုင္ငံေတာ္က ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အေျခအေန၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားဖြံ့ျဖိုး တိုးတက္လာဖို့ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္၊ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ ရရွိေရးနဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေငြေၾကး လည္ပတ္ သုံးစြဲခြင့္ ရရွိေရးတို့၊ အေရးၾကီးမႈနဲ့ ပတ္သက္လို့ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ ေဆြးေနြး ခဲ့ၾကတယ္လို့ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါတယ္။

ဒီပဲယင္း ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ႀကံမႈ လ(၁၀၁)ျပည့္ ၀မ္းနည္းျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပပြဲ(ဂ်ပန္)


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး ၾကပ္တည္းေနေသာ အေျခအေနမွ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေျမာက္ရန္
အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးသည္ မျဖစ္မေန အျမန္ဆုံး လိုအပ္ေနပါသည္။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔သည္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ေဖၚထုတ္ ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး မႈ အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္ ေစေရးအတြက္ လက္ရွိစစ္အစိုးရကို အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆို ေနခဲ့ပါသည္။


အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲႏွင့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု မ်ားမွလည္း လစဥ္(၃၀)ရက္ ေန႔တိုင္းက်င္းပေနၾက  ျမန္မာသံရုံးေရွ ့တြင္ ဒီပဲယင္း ႏိုင္ငံေတာ္ လုပ္ႀကံမႈ  လ(၁၀၁)ျပည့္ ၀မ္းနည္းျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကပါသည္။
ဆႏၵျပပြဲအခမ္းအနားကို ေန႔လည္ ၃နာရီမွ ၄နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။.

သတင္းရင္းျမစ္ ။ NLD(LA)JB
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Lian Khan Sum

စုေပါင္းဘုံကထိန္ႏွင့္ ပထမအႀကိမ္ သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို တိုက်ိဳတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္။

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္-ဂ်ပန္ဌာနခဲြ၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဘုံကထိန္ ဆက္ကပ္ လႈဳဒန္းသည့္ အခမ္းအနားႏွင့္ ပထမ အႀကိမ္ သက္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို တိုက်ိဳ Takabanobaba အရပ္ရွိ -Totsuka Chiki Center 5F / 6F ၌ ယေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။


သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား အစီအစဥ္ကို ျမန္မာ့ လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အသင္းမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ ကန္ေတာ့ခံမည့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား လက္လွမ္းမွီသေလာက္ စုံစမ္းရာခဲ့ရာမွာ ၁၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီ ကန္ေတာ့ခံ သက္ၾကီး ၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။  "ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စု ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဂ်ပန္မွာ အေျခခ် ေနထိုင္လာၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြလဲ အေနၾကာလာၿပီျဖစ္သလို သက္ႀကီး ရြယ္အိုပိုင္းမ်ားလဲ ရွိလာသည့္အျပင္ ျမန္မာမိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေမြးဖြါးလာၾကတဲ ကေလး လူငယ္ေတြလဲ မ်ားစြာ ရွိလာၿပီျဖစ္တယ္ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကို ရိုးရာမပ်က္နဲ႔ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို မ်ိဳးဆက္လူငယ္ေတြကို သိရွိနားလည္ေစရန္ က်င္းပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ တာ၀န္ခံ ေဒၚႏြဲ႔ႏြဲ႔ေက်ာ္မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး စုေပါင္းဘုံကထိန္ သင္ကန္း ကပ္လႈဳပြဲအစီအစဥ္မ်ား ဆရာေတာ္ထံ ဆက္ကပ္ လွဴဒန္းၿပီးသည့္ေနာက္ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကသူမ်ားတို႔ကို ေနလည္စာျဖင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ ကထိန္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဗီဒီယိုရုပ္သံ - zayyar20283

Saturday, October 29, 2011

ကေနဒါမူဝါဒ ေျပာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ေလ့လာေရးလူငယ္ေျပာ

ကေနဒါ အစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ထားရွိသည့္ ၎တို႔၏ မူဝါဒ အားေျပာင္းလဲ လိမ့္မည္ဟု မယူဆေၾကာင္း ကေနဒါ ႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ပါတ္ၾကာ ခရီးစဥ္ အျဖစ္ေရာက္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာ လူငယ္ႏွစ္ဦးက သံုးသပ္သည္။

လက္ရွိ ခ်မွတ္ ထားသည့္ ျမန္မာျပည္အေပၚ ပိတ္ဆို႔ေရး မူဝါဒအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ဦးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ကေနဒါ အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ မြန္လူငယ္ တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ MYPO မွ မိအိုက္စြန္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

“အရင္အတိုင္း ဆက္ထား လိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးတာ၊ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ အပစ္ ရပ္တာ၊ အစိုးရရယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရယ္၊ တိုင္းရင္းသား ေတြအၾကား စကားေျပာ မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ဆန္ရွင္ ကိစၥကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ပါလိမ့္မယ္။ ခုအေျခအေန အတိုင္းဆို ဒီအတိုင္း ဆက္ထား မယ္လို႔ ကတိေပး ထားပါ တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေျပာင္လဲမွဳေတြ မရွိေသးေၾကာင္းကို ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ သမဂၢကို သြားေရာက္ေျပာဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ ေျပာင္လဲမွဳေတြ မရွိေသးေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး အားေပး ေထာက္ခံသည့္ ဂ်ပန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ သမဂၢကို ျမန္မာအေရး လွဳပ္ရွား ေနသူေတြက  ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔  ညေနပိုင္းမွာ သြားေရာက္  ေတာင္းဆို တင္ျပေျပာခဲ့ၾကပါတယ္ ။

သတင္းရုပ္သံမွတ္တမ္း - DVBBurmese

NLD ပါတီ မွတ္ပုံတင္ေရး မၾကာမီ ဆုံးျဖတ္မည္

NLD ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
October 28, 2011
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ မတင္ျခင္း ကိစၥကို လာမည့္ သီတင္းပတ္ အတြင္း ဆုံးျဖတ္ ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း NLD ေခါင္းေဆာင္ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

“ဥပေဒက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီ ဆိုေပမယ့္ စီအီးစီ အဖြဲ႔ေတြ အစည္းအေ၀း လုပ္ၿပီးမွ အေျဖ ထြက္လာမွာပါ။ NLD မွတ္ပုံတင္ေရး ကိစၥဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥျဖစ္လို႔ ေသခ်ာ ေဆြးေႏြး ၾကရဦးမွာပါ။ ေနာက္တပတ္အတြင္း အစည္းအေ၀း အၿပီးမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခု ထြက္လာႏိုင္ပါမွာ” ဟု ဦး၀င္းတင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ထိုဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ေရးဆြဲထားျခင္းကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲကာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပင္ဆင္ လိုက္ေသာ အခ်က္မ်ား၌ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္ အစား ေလးစား လိုက္နာရမည္ ဟူ၍ ျပင္ဆင္လိုက္သည္။

Friday, October 28, 2011

ေကအုိင္အုိ ၅၁ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ျပဳလုပ္

 
ေကအုိင္အုိ အထိမ္းအမွတ္ပြဲ
၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ ေကအုိင္အုိ ၅၁ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို လုိင္ဇာျမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေနရာ အသီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ေကအုိင္အုိဌာနခ်ဳပ္ လုိင္ဇာျမိဳ႕တြင္ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္   ေလးေနရာခြဲ ကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ေကအုိင္အုိ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား
ေကအုိင္အုိ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား
 
ေကအုိင္အုိ ဥကၠဌမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အမူထမ္းမ်ားသို႕ ေပးပို႕လိုက္သည့္ အမွာစကားတြင္  ႏုိင္ငံေရးတြင္ မိမိတို႕ရသင့္ ရထုိက္သည့္ အခြင့္အာဏာ  ရရွိေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႕ အခြင့္ အာဏာ ရရွိရန္အတြက္ တုိက္ပြဲ ၀င္ရမည္မွာ ေကအုိင္အုိ အမူထမ္းမ်ား ၏ တာ၀န္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေကအုိင္အုိ ပါတီသည္ ထုိတာ၀န္ကို ဦးလည္မသုန္ ၾကိဳးစား ထမ္းေဆာင္ သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။
 
ေကအုိင္အုိ မူ၀ါဒမ်ားတြင္

ေရကမၻာ ဘန္ေကာက္နဲ႔ ျမန္မာျပည္သားမ်ား


K.I.A ႏွင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြား

ေရွ႕တန္း နယ္ေျမမွ K.I.A စစ္သည္ေတာ္မ်ား
Photo by-Jade Land

K.I.A တပ္ရင္း (၃) နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂါးရာယာန္ လုန္ဇဲပ္ ကုန္းႏွင့္ ဂန္ေဒါင္ယာန္အနီး ရွိ ဆိုင္းမိုင္ေက်းရြာမ်ားတြင္ K.I.A တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္တို႔အၾကား တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာဘဲ K.I.A ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီး K.I.A တပ္ရင္း (၂၄) နယ္ေျမျဖစ္တဲ့ အင္ဒုန္ဒဘန္ သို႔ ရိကၡာလာပို႔တဲ့ စစ္အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းကို K.I.A တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (MHH) တို႔ ပူးေပါင္း ၿပီး တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးရဲ႕ အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္စံုစမ္း ဆဲပါ။
ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဂလာန္ဂ်ာပါ မွာ K.I.A တပ္မဟာ (၅) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္တို႔အၾကား (၃) ရက္ေျမာက္ေသာ တိုက္ပဲြကို ဆက္လက္ ဆင္ႏြဲေနေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရပါတယ္။

K.I.A တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္တို႔အၾကား ဗန္းေမာ္ ေလာ္ဒန္ကရုန္ မွာ ျဖင္ပြားခဲ့တဲ့ တိုက္ပြဲတြင္ စစ္အစိုးရ စစ္တပ္ ခမရ (၆၀၁) ရဲ႕ တပ္ရင္းမွဴး အပါအဝင္ ဒု တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ႏွင့္ စစ္သားမ်ား (၃၀) ေက်ာ္ ထိခိုက္ ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မွ ကခ်င္မ်ား စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီ

ကခ်င္ျပည္နယ္ K.I.A ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာ အနီးရွိ ေဂ်ယာန္ခ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ စခန္းႀကီးကို တရုတ္ႏိုင္ငံ ယင္ဂ်န္းၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ကခ်င္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို လာေရာက္ ၾကည့္ရႈအားေပး သြားၿပီး ဆန္ (၂၀၀) အိတ္ကိုလည္း လာေရာက္ ကူညီ ေပးအပ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရပါတယ္။

သတင္းရင္းျမစ္ - မိုးအိမ္မက္

ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအား သၽွမ္းတပ္ႏွစ္ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိ .

RCSS ေျပာခြင့္ရ ဗိုလ္မွူးေလာဝ္ဆိုင္

ေအာက္တုိဘာလ 27 ရက္ 2011 ခုႏွစ္။
ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ ကမ္းလွမ္းထားသည့္အတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအမွန္ တကယ္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါက သၽွမ္းျပည္ တပ္ မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း/ေျမာက္ပိုင္း ဟုလူသိမ်ားသည့္ RCSS/SSA ႏွင့္ SSPP/SSA ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးရန္ဆႏၵရွိ ေၾကာင္း RCSS ေျပာခြင့္ ရ ဗိုလ္မွူးေလာဝ္ဆိုင္က ေျပာပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး စဝ္ယြက္စစ္ေျပာေျပာေနတဲ့ နိုင္ငံေရးျပသနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ေၿဖ ရွင္းလိုတယ္ဆိုတဲ့ မူဝါဒနဲ႔တိုက္ဆိုင္စြာ သမတႀကီးဦးသိန္းစိန္ ကလည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႔ဆီကို နမ့္ဇန္၊ ဟိုမိန္းက ျပည္သူ႔စစ္ေတြနဲ႔ ကမ္းလွမ္းခိုင္းတယ္။ ထိုင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔လဲကမ္းလွမ္း ေျပာ ဆိုခိုင္း ခဲ့ပါတယ္” - ဟု ေျပာပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရသစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႕က သၽွမ္း ျပည္အစိုးရ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရထံ ျပန္စာပို႔ထားသည္။ ထို႔အတူ သၽွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လည္း မၾကာခင္ကာလ၌ ေဆြးေႏြးေတာ့မည္ဟုလည္းသၽွမ္းတပ္မွူးအသိုင္း အဝိုင္းက ေျပာပါသည္။

အလစ္ ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစုိးရတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၃ဦး က်ဆုံး

ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္။

ျမ၀တီၿမိဳ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ေ၀ၚေလေဒသ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္းတြင္ အေျခခ် လႈပ္ရွားသည့္ အစုိးရ စစ္တပ္အား ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KNLA)တုိ႔က ယေန႔နံနက္တြင္ သြားေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ၃ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္ဟု KNLA ဘက္က ေျပာ သည္။

KNLA (၂၀၁) တပ္မွဴး တစ္ဦးက “ဒီမနက္ ၇နာရီေက်ာ္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္း စခန္းမွာရွိတဲ့ ခမရ(၃၇၂) စစ္ေၾကာင္း(၁)ကို က်ေနာ္ တုိ႔ ေကအဲန္အယ္လ္ေအ တပ္ရင္း(၂၀၁) တပ္ဖဲြ႕၀င္ တခ်ဳိ႕က သြားေခ်ာင္း ပစ္ေတာ့ ၃ေယာက္ ေသတယ္။”ဟု ေျပာသည္။

၎တိုက္ခိုက္မႈ အၿပီးတြင္ အစုိးရတပ္ဘက္မွ KNLA တပ္မ်ားကို လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ၆မိနစ္ခန္႔ လုိက္လံပစ္ ခတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေကအဲန္အယ္လ္ေအဘက္က ထိခုိက္မႈ မရွိေၾကာင္း အဆုိပါ တပ္မွဴးက ေျပာသည္။

“ဒီမနက္ ၇နာရီေက်ာ္ေလာက္ေပါ့ေနာ္။ ေမာခီးဘက္မွာ လက္နက္ႀကီးသံ ၂ခ်က္ ၾကားလုိက္တယ္။ တေအာင့္ ေလာက္ၾကာ ေတာ့ ေနာက္တစ္လုံး ထပ္ၾကားတယ္။”ဟု ေ၀ၚေလရြာသား တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ျမ၀တီၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၅၀ကီလုိမီတာခန္႔ ကြာေ၀းသည့္ ေ၀ၚေလေဒသတြင္ အေျခခ် လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အစုိးရတပ္မ်ားမွာ ကရင္တပ္ဖဲြ႕တုိ႔၏ မၾကာခဏ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္က် ဆုံးမႈ မ်ားျပားလွ်က္ရွိသည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္အနီး KIA ၏ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၉ ဦး က်

ေကအိုင္ေအ ေရွ႕တန္းစစ္စခန္း၊ ပူတာအိုခရိုင္
putao-post 
27 October 2011 ,

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ယမန္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္္ ေျမာက္ဘက္ ျမစ္ၾကီးနား-ဆြမ္ပရာဘြမ္ လမ္းေပၚရိွ ျမန္မာအစိုးရ စစ္စခန္း တစ္ခုအား KIA မွ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အစိုးရ စစ္သား ၉ ဦး က်ၿပီး စစ္စခန္း ကိုလည္း သိ္မ္းပိုက္လိုက္ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

က်ဆုံးသူမ်ားတြင္ စခန္းမွဴး ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္ေဇာ္ ပါၿပီး တပ္ၾကပ္ၾကီး တစ္ဦးသာ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ သြားသည္ ဟု ေဒသခံမ်ား ဆက္ဆိုသည္။

KIA ဘက္မွ စစ္သား တစ္ဦး က်ဆုံးသည္ဟု အထက္အရာရိွမ်ား ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ အတည္ျပဳသည္။

ဆြမ္ပရာဘြမ္ျမိဳ႕ အနီး ဒရူခ (Daru Hka) ေခ်ာင္းတံတားတြင္ တံတား လုံျခဳံေရး ယူထားေသာ မုန္လန္ရီွဒီး (ပူတာအို) နယ္ေျမခံ ခလရ အမွတ္ (၁၃၈) တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ KIA တပ္မဟာ (၁) တပ္ဖြဲ႔မ်ားၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KIA အရာရိွမ်ား ဆိုသည္။

နံနက္ ၇ နာရီမွ တစ္နာရီၾကာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ၿပီးေနာက္ ယင္းစခန္းကို KIA မွ သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္ဟု KIA ကဆိုသည္။

က်သြားေသာ ျမန္မာစစ္စခန္းမွ ေသနတ္ ၃ လက္၊ က်ည္ဆံ ၁၁၂၁ ေတာင့္၊ ဆက္သြယ္ေရး စကားေျပာစက္ၾကီး (WT) ၁ လုံးနွင့္ စကားေျပာ စက္ေသး (RT) ၂ လုံး တို႔ကို သိမ္းစည္း ရေၾကာင္း KIA က ဆက္ဆိုသည္။

Copy from - kachinnews.com

ဒုတိယ ပင္လုံ ညီလာခံဟာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာ

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ျပည္သူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္။ (Photo: AFP)
2011-10-27
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ေပၚေပါက္ေရးဟာ မုခ်မေသြ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ RFA ကိုဒီကေန႔ ေျပာဆုိလုိက္ ပါတယ္။

“ဒုတိယ ပင္လုံဆုိတာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု လုိအပ္ခ်က္ တစ္ခုလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တျခား ဘယ္လုိ ကိစၥေတြပဲ ရွိေနရွိေန ဒီလုိအပ္ခ်က္ကုိ လက္လႊတ္စရာ မရွိပါဘူး။ လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ပုံ လုပ္နည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စဥ္းစားစရာေတြက အေတာ္မ်ား တာေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္”

RFA က အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေနတဲ့ လူထုနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က႑အတြက္ ေသာတရွင္ တစ္ဦးရဲ႕ ေမးခြန္းကို ခုလို ေျဖၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ဇိုမီး အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ ၂၂ ႏွစ္ ေျမာက္ အခမ္းအနားမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ ေခၚယူေရး ႀကိဳးပမ္းဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု ေခါင္းေဆာင္ေတြ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြ သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထုိး ခဲ့ၾကၿပီး ကေလးၿမိဳ႕ ေၾကညာ စာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ ခ့ဲတာပါ။
 
Copy from - rfa.org/

Thursday, October 27, 2011

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ၿဗိတိသွ် သံရံုးေရွ ့ဆႏၵျပရန္ လႈံ့ေဆာ္

BBC-News
 
လန္ဒန္ၿမိဳ ့ ၿဗိတိသွ် အသံလႊင့္ဌာန (BBC)မွာ သတင္းေထာက္ တစ္ဦးျဖစ္သူ Anna Jones သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ့ရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနကို သပိတ္ေမွာက္ ေသာအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ ကမ္းနားလမ္းရွိ ၿဗိတိသွ် သံရံုးေရွ႔တြင္ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု FNG မွ သတင္း ရရွိသည္။

အဆိုပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား သာမက ျမန္မာႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္း သားမ်ား ပါ မေက်မနပ္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ ့မွ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္း ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ တစ္ဦးက သံုးသပ္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမပံုဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမပံုကို ရိုဟင္ဂ်ာပိုင္ နယ္ ( Rohinja Territory) ဟု ေဖာ္ျပထား ရွိသည္။
ရခိုင္ ႏွင့္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး မ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနသည့္ လန္ဒန္ ဘီဘီစီ သတင္းဌာန မွ ထုတ္လႊင့္ခ်က္
သူ တို ့ ေတြ က ခု လို Facebook မွာ ေသာေသာညံ ကန္ ့ကြက္ ၾကတယ္။

Copy from - freedomnewsgroup

ဘီဘီစီ ျမန္မာပိုင္းဌာနမွ လူေတြ ဒီေဆာင္ပါးႏွင့္ဓါတ္ပံုကို မေတြ ့ၾကဘူးလား..၊

Thursday, October 27, 2011

 ဘီဘီစီ (BBC) ႏွင့္ သတင္းေထာက္ Anna Jones တို႔ဟာ တာ၀န္မဲ့စြာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳး စာရင္းကို တလြဲ ျပဳစုခဲ့ပါတယ္... ဒါေတြဟာ သမိုင္းေက်ာင္းကို ေဇာက္ထိုး မိုးေမွ်ာ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ လံုး၀ကို ကန္႕ကြက္ပါတယ္...... အားလံုးေသာ အမ်ိဳးခ်စ္သူမ်ားလည္း http://www.facebook.com/bbcburmese မွာ သြားေရာက္ ကန္႔ကြက္ ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုလိုပါတယ္....
Anna Jones ရဲ႕ မူရင္း ေဆာင္းပါးကိုေတာ့ ဒီ
http://www.bbc.co.uk/news/world...-asia-pacific-11595983 မွာ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါတယ္...။

 BBC BURMESE ကိုကန္.ကြက္ လိုသူမ်ားခင္ဗ်ာ BBC ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ wall ေပၚတြင္ေရးထား ေသာ စားမ်ားကို ဘယ္ေတာ့ မွၿပန္မဖတ္သည့္အတြက္ အီေမလ္းလိပ္စာ   helenboaden.complaints@bbc.co.uk
သို.ဆက္သြယ္ၿပီး English လို႔ကန္.ကြက္စာ ေရးသားေပရန္။
Copy from - lanpyakye.com/
Al-Jazeera Burma
 Anti Rohingya

ျမန္မာနိုင္ငံနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမိသားစုမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ ကြန္ယက္၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁၃၇၃ခုနွစ္ ၊ သီတင္းကၽြတ္လကြယ္ေန ့
(၂၀၁၁ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ရက္)
 
ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္မရွိေသာ သီးသန္ ့၊ သာမန္သီးသန္ ့အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေလွ်ာ့ရက္ခံစားခြင့္ေပးေရး
အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိနုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အစာငတ္ခံဆႏၵျပမႈ
Unknown Parameter Value

Wednesday, October 26, 2011

U Win Tin – မွတ္ပုံတင္မလား၊ မတင္လား … ေကာလဟာလ

မွတ္ပုံတင္မလား၊ မတင္လား … ေကာလဟာလ
ဦး၀င္းတင္နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား
မိုးမခ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၁
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁ဝ ခုႏွစ္  မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က စစ္အစုိးရက သူတို႔ရဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းစဥ္တုန္းက တင္းတင္းမာမာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ျပီးေတာ့ အင္န္အယ္ဒီပါတီကို မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပး ေနျပီလို႔ သတင္းေတြ ၾကားေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဦး၀င္းတင္နဲ႔ သူ႔သေဘာထားကို ေမးျမန္း ခဲ့ပါတယ္။
ေမး။    ။၂၀၁၀ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ အေၾကာင္းေလး ျပန္ေျပာ ရေအာင္ ဆရာ။
ေျဖ။     ။ အဲသည္တုန္းက အင္န္အယ္ဒီပါတီက အဲသည္က အခ်က္အလက္ ေတြကို လက္မခံ ႏိုင္ဘူးဆိုျပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖို႔ ပါတီကို မွတ္ပုံ မတင္ခဲ့ဘူး။  ၂၀၁၀ တုနး္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အေနအထားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္လို႔ သစၥာခံ ခိုင္းတာပါတယ္။ ဒါကို တို႔က ျငင္းခဲ့တယ္။ ေထာင္ထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ပါတီကေန ထုတ္ပစ္ ရမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွာ ဆိုထားခဲ့တယ္၊ အဲသည္တုနး္က  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနတယ္။  ဒါကို လက္မခံ ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ျပီးေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရ လဒ္ေတြကို ပ်က္ျပယ္ျပီလို႔ မွတ္ယူ ရမယ္ဆိုတဲ့ စာပိုဒ္ပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ဒို႔က လက္မခံခဲ့ဘူး။

ေမး။    ။ အင္န္အယ္ဒီပါတီ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ေပးမယ္တဲ့လား
ေျဖ။     ။ သတင္းေတြ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမည္လို႔ ေျပာင္းျပ႒ာန္းမယ္လို႔ သတင္းထြက္တယ္။ ဒါက သေဘာကေတာ့ ရာဇသတ္ၾကီးဥပေဒတို႔၊ ပုဒ္မတို႔ စတဲ့ ရွိတာေတြကို ေလးစားလုိက္နာရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဴိးေပါ့ကြာ။ ဥပေဒက ဥပေဒဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး၊ လက္ခံတာ မခံတာက တပိုင္းထားေပါ့။ ေနာက္တခုက ေထာင္က်ေနတဲ့သူေတြကို ထုတ္ပစ္ရမယ္ဆိုတာေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားလိုက္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေနာက္ ၁၉၉၀ ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တစုံတရာ အသိအမွတ္ျပဳမယ္လို႔ သတင္းထြက္ေနတယ္။ ဒီသတင္းေတြေၾကာင့္ အင္န္အယ္ဒီနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြ၊ စီအာရ္ပီပီအဖြဲ႔၀င္ေတြက မွတ္ပုံတင္လိမ့္မယ္။ ျပီးေတာ့ အင္န္အယ္ဒီဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လိမ့္မယ္လို႔ သတင္းေတြ အျပင္မွာ   ထြက္ေနတယ္ေပါ့ကြာ။

ေမး။    ။ ဒါဆိုရင္ သတင္းေတြထြက္ေနျပီ ဆိုတာနဲ႔ အင္န္အယ္ဒီပါတီထဲမွာ ဒါကို အတည္ထားျပီး ေဆြးေႏြးေနၾကျပီလား။
ေျဖ။     ။ ဒါေတြက ဘာေဆြးေႏြးေနတာ ဘာမွ မရွိဘူး။ တရား၀င္ဥပေဒမွ မရွိတဲ့ဟာကို ဘာေတြ ေဆြးေႏြးရမွာလဲ။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ကလည္း ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာခဲ့ျပီးသားပဲ ပါတီကိစၥကို အင္န္အယ္ဒီပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး တင္ျပျပီးမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့ျပီးသား ျဖစ္တယ္။

ေမး။    ။ ဒါေတြက ေကာလဟာလေတြေပါ့ ဆရာေရ။
ေျဖ။     ။ ဟုတ္တယ္။ ဒါကို အခုအခ်ိန္မွာ ဒီလိုပဲ ေျပာျပရမွာပဲ။ အစုိးရကေနျပီးေတာ့ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒဆိုျပီး ထြက္လာမွပဲ အက်ဳိးအေၾကာင္း သိရမွာပဲ။ အခု စကားေျပာေနတဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ အထိေတာ့ ဘာမွ မသိရေသးဘူးေပါ့ကြာ။

ေမး။    ။ ဟုတ္ကဲ့။ ၂၀၀၈ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တုန္းက ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေပၚခဲ့စဥ္တုန္းက အေျခအေနကို ျပန္ေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ အဲသည္တုန္းက ဆရာနဲ႔ ဦးေအာင္ေရႊတို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ စီအီးစီ အစည္းအေ၀းနဲ႔ အဆုံးအျဖတ္ ဘာမွ မက်ဘူး။ စီအီးစီက စီစီေခၚတယ္။ ဗဟိုေကာ္မီတီအစည္းအေ၀းေခၚျပီး တညီတညြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကတယ္။ အခုလည္း လက္ရွိအစုိးရကေန ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒထုတ္ျပန္မွပဲ ဒါက အေရးယူရမယ့္ကိစၥေပါ့ေနာ္ဆရာ။
ေျဖ။     ။ ဟုတ္ပါတယ္။ အဲသည္တုန္းက အေၾကာင္းေတြကို က်ေနာ့္ မီဒီယာ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေျပာခဲ့ တာေတြ ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဆီမွာ ရွိေသးရင္လည္း ျပန္ညႊန္းျပေစခ်င္တယ္။ အေသးစိတ္ကို အဲသည္မွာ ၾကည့္လို႔ ရတယ္ေလ။ 

ျမန္မာစစ္သား ပစ္ခတ္မႈ တြင္ ကိုယ္၀န္ႏွင့္ေက်ာင္း ဆရာမ ဒဏ္ရာရ

ေအာက္တုိဘာလ 25 ရက္ 2011 ခုႏွစ္ ။

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရစစ္သားတစ္ဦး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ ေက်ာင္းဆရာမသဲသဲ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရကာ ဗန္းေမာ္ေဆးရံု ေရာက္ေနေၾကာင္း ဆရာမနွင့္နီးစပ္သူမ်ားေျပာသည္။
ျမန္မာစစ္သားမ်ား

ဆရာမသည္ အသက္ (၃၅) နွစ္ရွိျပီး ကိုယ္၀န္ (၅) လနွင့္ မန္ေမာ္ (ဗန္းေမာ္) ခ႐ိုင္ အင္ေမာက္ (မိုးေမာက္) အစိုးရ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ အလယ္တန္းျပ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ တနဂၤေႏြေန႔ အိမ္ျပန္လမ္း အင္ေမာက္အနီး ကြက္ (၁) တြင္ ဆရာမကို စစ္သားမ်ား ရပ္ခိုင္းသည္။ ထုိခ်ိန္ လမ္းေဘး အိမ္တစ္အိမ္မွ ထြက္လာေသာ စစ္သားတစ္ဦးက ဆရာမ ရပ္ေနသည့္ ေနရာသို႔ ေသနတ္ ပစ္ခတ္လိုက္သည္။

ေသနတ္က်ည္ဆံသည္ ေက်ာက္ခင္းလမ္းေပၚ ထိၿပီး လမ္းေပၚမွ ျပန္ထြက္လာေသာ က်ည္စ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စ (၅) ခုသည္ ဆရာမကို ထိမွန္ကာ ဒဏ္ရာရရွိေစခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားေျပာသည္။

က်ည္စ သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္စ တစ္ခုသည္ ဆရာမ၏ လည္ပင္းထဲစုိက္၀င္သြားျပီး ခြဲထုတ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း နွင့္ ၀မ္းဗိုက္တြင္ထိမွန္ေသာ ေက်ာက္စ သို႔မဟုတ္ က်ည္စ (၄) ခုမွ ၁ ခုသည္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမ္းရန္ ေစာေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က NLD အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရိုးရာ အထည္လုပ္ငန္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ေလ့လာစဥ္
(ဓာတ္ပံု - AP)

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းမီ  ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာ လုပ္ရန္လိုေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က The Wall Street Journal သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာဆို လိုက္သည္။

ယေန႔ထုတ္ အဆုိပါ သတင္းစာတြင္ ပါရွိသည့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  သတင္းေထာက္ ဆီလင္း ဖာနန္ဒတ္ဇ္အား ျမန္မာျပည္အေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းရန္ ေစာေသးသည္ဟု ေျပာရသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပထမ တခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွင္းလင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုႏွစ္ခ်က္ကို မေျဖရွင္း ႏုိင္ေသးသေရြ႕ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ရုပ္သိမ္းရန္ အခ်ိန္မက် ေသးေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

ျမန္မာတုိးတက္မႈ ယာယီအဆင့္မွာသာရွိ

အဂၤါ, 25 ေအာက္တိုဘာ 2011

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ မေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ တခ်ဳိ႕ ေတြ႔ေနရတာကို ျငင္းခ်က္ ထုတ္စရာ မရွိေပမဲ့ ဒီျဖစ္ထြန္းမႈ အမ်ားစုဟာ ယာယီအဆင့္မွာပဲ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ အေျပာင္း အလဲေတြ ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မတန္ ေသး​ေၾကာင္း အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ ေဒသေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး Kurt Campbell က ဒီကေန႔မွာပဲ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။  ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္က အစဥ္တစိုက္ ေျပာလာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ကိုလည္း သူက ထပ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဘန္ေကာက္ကေန ေဒၚခင္စိုး၀င္းက သတင္း ေပးပို႔ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Kurt Campbellက ျမန္မာအစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးတာ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ အတည္ျပဳခဲ့တာ၊ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ဳိ႕လႊတ္ေပးခဲ့တာ၊ ဧရာဝတီျမစ္ဖ်ားခံရာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္း ဆိုင္းငံ့ ခဲ့တာ အပါအဝင္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ေတြ႔ရလို႔ အားတက္ မိတယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အခုလိုေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ေတြထဲမွာ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးတာေတြ စတင္နိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွ႕ရႈတဲ့ ေျခလွမ္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံအတြင္း ဒီထက္မက အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့ အလားအလာေတြ ေမွ်ာ္မွန္းလို႔ ရၿပီဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီ မေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျပဳသေဘာ အေဆာင္ဆံုး ျဖစ္ထြန္းမႈ တခ်ိဳ႕ကို ေတြ႔ေနရတယ္ ဆိုတာကေတာ့ ျငင္းစရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီျဖစ္ထြန္းမႈ အမ်ားစုဟာ ယာယီ အဆင့္မွာပဲ ရွိေနေသး တာေၾကာင့္ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္၊ အခ်ိန္မတန္ ေသးဘူးလို႔ ေျပာဆို သြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေ ကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း – Saya Gyi Han visits native place

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွ ေပးစာ
ေအာက္တုိဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၁
photo: Moe Kyaw Lwin/The VOICE
၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပဲြမ်က္ႏွာပန္းလွေရး ျပည္ပတြင္ အထူး ၀ါယမစုိက္ခ့ဲသူ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔မည္ဟု Messenger ဂ်ာနယ္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

ဒီကေန႔ ေဖၚ၀ပ္ေမးလ္နဲ႔ ေရာက္လာတဲ့ စာတေစာင္ က စိတ္၀င္စားစရာမုိ႔ မွ်ေ၀ခ်င္တဲ့စိတ္ အေျခခံနဲ႔ ဒီစာစုကုိ ေရးပါတယ္။

NCUB – ဥေရာပ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးႏြယ္ေအာင္ က သူတက္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ Towards Peace and Democracy in Burma, European Parliament, Brussels, 05 October 2010 ကြန္ဖရင့္မွာ အခု ရန္ကုန္ ေရာက္ေနတဲ့ Euro-Burma-Office (EBO)က ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ေျပာခဲ့တာေတြ ကေဟာသလုိ ပါဆုိျပီး ဥေရာပ ပါလီမန္အဖြဲ႕ဆီ လွမ္းေရးထားတဲ့ စာခင္ဗ်။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က

1) EU sanctions on Burma do not bring any solution to Burma in last 20 years, so that EU Policy on Burma should be reviewed
အီးယူ ပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈေတြ ႏွစ္ ၂၀ သာၾကာေရာ ဘာမွျဖစ္မလာတာမုိ႕ ျပန္သုံးသပ္သင့္ေၾကာင္း။
2) The European Parliament should engage with the new government in Burma in light of the 2010 elections
အီးယူ ပါလီမန္ အေနနဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြနဲ႕တက္လာတဲ့ ျမန္မာအစုိးရသစ္နဲ႔ လက္တြဲ သင့္ေၾကာင္း
3) The election laws of the 2010 elections are exactly the same of that of the 1990 elections, so why the 2010 elections should be boycotted since the 1990 elections had not been boycotted
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ေတြဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒနဲ႔ တေသြမတိမ္း တူပါလ်က္ ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကုိေတာ့ လက္ခံခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိေတာ့ ဘာေၾကာင့္ သပိတ္ေမွာက္ ရမွာပါလဲ။
4) Boycotting 2010 elections by the NLD is a ‘ strategic mistake ‘ of the NLD
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တာ ကေတာ့ NLD ရဲ႕ တလြဲဗ်ဴဟာ သာျဖစ္ေၾကာင္း။
5) Re establishment of UN Commission of Inquiry to investigate crimes in Burma, Harn Yawnghwe suggested that General Tin Oo (former Chief-of-Defense at Ne Win’s era, at present Vice-Chairman U Tin Oo of the NLD in Burma) should be the first person to be investigated due to his ‘ 4-cut strategy’ towards ethnic minorities in the 1960s
ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ကုလစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႕ ျမန္မာနုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ ဆုိရင္.. ဦးေန၀င္းေခတ္မွာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးတင္ဦး၊ လက္ရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး အေနနဲ႔ သူ႔လက္ထက္၊ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ မ်ားဆီက တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္နဲ႔ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တာကုိ အရင္ဆုံး စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဦးဟန္ေယာင္ေ၀က တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း။

ကို္င္း အခ်ဳပ္ကေတာ့ အဲဒါပါဘဲခင္ဗ်ား။ အေတာ္ေတာ့ ဟုတ္ေနပါျပီ။ ဦးတင္ဦးကုိ ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဆုိရင္.. ဦးသန္းေရႊတုိ႕ ..သီဟသူရတင္ေအာင္ျမင့္ဦးတုိ႔ အပါအ၀င္ လက္ရွိ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ ဘာေတြ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကသလဲ ဆုိတာေတြ စုံစမ္း စစ္ေဆးရာမွာ ခ်န္ခဲ့လုိ႕ျဖစ္ပါ့မလား..။ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ချမာ..ဒါကုိေတာ့ ထည့္ မေျပာ၀့ံရွာဘူးေလ.. ။

ဘယ္ျဖစ္မတုန္း.. ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံခဲ့သူၾကီး တေယာက္အဖုိ႕ ဦးသန္းေရႊနဲ႕ အေပါင္းပါမ်ားကုိ သြား ရန္လုပ္လုိ႕ဘယ္ျဖစ္မလဲေလ ။ တေလွထဲစီး သူမ်ားေပဘဲ။

NDF ပါတီကုိ ေရြးေကာက္ပြဲရန္ပုံေငြထုတ္ေပးခဲ့သူ ကလဲ ဦးဟန္ေယာင္ေ၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တဲ့ခင္ဗ် ဟုိက သည္က ၾကားလာတာေလးကေလ။

အ့ံေၾသာ သြားသလားခင္ဗ်.. က်န္ေနပါေသး.. သူလာမယ္ဆုိတာ ကုိ The Voice ဂ်ာနယ္က အရင္ သိသဗ်ား။ မဆန္းပါဘူး အဲဒီ ဂ်ာနယ္ ပုိင္ရွင္ က ေရြးေကာက္ပြဲ ဂုရုၾကီး အလုပ္ေကာင္းလုိ႕ တျပည္လုံး နီးပါး ခ်ဥ္ဖတ္အျဖစ္ ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ ေဒါက္တာ ေန၀င္းေမာင္ ျဖစ္သကုိး။
ခုေလာက္ဆုိရင္ ဘယ္ယုန္ျမင္လုိ႔ ဘယ္ခ်ဳံထြင္ဖုိ႔ ၾဆာၾကီး ဟန္ေယာင္ေ၀ ေရာက္လာတယ္ဆုိတာ ရိပ္စား မိနုိင္ေလာက္ရဲ႕..။
သူကဘဲ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ ေတာင္းသတဲ့။ ဟုိက သေဘာေကာင္း၊ သူ႔အေဖအတုိင္း ရန္သူကုိေတာင္ တုိင္းျပည္ ေကာင္းဖုိ႔ဆုိ အပစ္အနာ ဖယ္ထားျပီး လက္ဆြဲ ႏွဳတ္ဆက္ရဲတဲ့ အာဂ နုိင္ငံ့သမီးေကာင္း

ပြဲၾကီးပြဲေကာင္း ေတာ့ ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့ဗ်ား……။
ဦးေကတီေအ
သတင္းရင္းျမစ္ - မိုးမခ
စာကုိ ကလစ္ျပီး ဖတ္နုိင္သလုိ တခ်ိဳ႕ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ေတြကုိေတာ့ တတ္သေလာက္ ဘာသာျပန္ျပီး ေရးလုိက္တယ္။

Tuesday, October 25, 2011

ကိုဇာဂနာရဲ႕ ႏိုင္/က်ဥ္း ကူညီေရး ခရီးစဥ္ - သာယာဝတီသာယာဝတီ ေထာင္ပိုင္ႀကီးနဲ႔ေတြ ့ၿပီး ပါဆယ္၊ ပိုက္ဆံ နဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြ အပ္တာပါ..။ အရမ္အဆင္ေျပၿပီး အရမ္းေဖာ္ေ႐ြလို ့ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္..။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၄) ေယာက္အတြက္ ပိုက္ဆံ ၃သိန္း ၄ေသာင္း ႏွင့္ ဂ်ာနယ္ (၈၁) ေစာင္၊ အေထြေထြ စာအုပ္ (၃၄) အုပ္လွဴခဲ့ပါတယ္..။ သာဓုေခၚၾကပါခင္မ်ာ..။
(ကိုဇာဂနာ ေဖ့စ္ဘုတ္မွ)
Copy from- irrawaddyblog.com

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရာစုႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ စကားေျပာျခင္း (႐ုပ္သံ)


(1) ON DEMOCRACY AND NON-VIOLENCE
(2) ON BUDDHISM
(3) ABOUT CHINA AND HONGKONG
(4) ON BURMA'S SITUATION
(Min Kyaw Khine's facebook မွ ...)
Copy from - drlunswe.blogspot

မစ္ရွီဂန္တကၠသိုလ္ Wallenberg ဆု ေဒၚစုကိုခ်ီးျမႇင့္

တနလၤာ, 24 ေအာက္တိုဘာ 2011

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု  မစ္ရွီဂန္တကၠသိုလ္ (University of Michigan) ရဲ႕ ရာအိုး ေ၀ၚလင္ဘတ္ (Raoul Wallenberg) ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ လိုက္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေစဖို႔ အနစ္နာခံ ႀကိဳးပမ္းမႈ ေတြအတြက္ အခုလို ခ်ီးျမႇင့္ တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  အဂၤါေန႔ည အေမရိကန္ စံေတာ္ခ်ိန္ ၇ နာရီခြဲမွာ မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဗီြဒီယို ႐ုပ္သံနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို ေဒၚခင္မ်ိဳးသက္က တင္ျပထားပါတယ္။

အေမရိကန္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလ္မွာ “လူမႈအသိုက္ အ၀န္းထဲက တကယ့္ အေျပာင္းအလဲကို ေဖၚေဆာင္ႏိုင္တဲ့လူသား” အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ေ၀ၚလင္ဘတ္ဆုကို ဒီႏွစ္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်ီးျမႇင့္လို္က္ပါတယ္။ မစ္ရွီဂန္ တကၠသိုလ္က လက္ေထာက္အႀကီးအကဲ ေဒါက္တာ ဂၽြန္ ေဂါ့ဒ္ဖရီး (John Godfrey) က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားသူတစ္ဦးျဖစ္သလို တကမာၻလံုးကိုလည္း သူ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚနဲ႔ လႊမ္းမိုးေစခဲ့သူမို႔ ဒီဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တာလို႔ ေျပာပါတယ္။

ထိုင္းက တိုင္းျပည္ ပ်က္သေလာက္ ျဖစ္ေနျပီ ။ လယ္ေတြပ်က္တယ္။ စက္မႈဇံုေတြ ေရျမဳပ္ ကုန္ပါတယ္။ အႏုျမဳဗံုးတလံုး က်သလိုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Copy from - komoethee.blogspot

ကခ်င္ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး ၉ ဦး မတရားျပဳက်င့္ အသတ္ခံရ

 တနလၤာ, 24 ေအာက္တိုဘာ 2001

ရွမ္းျပည္နယ္ ကြတ္ခိုင္ေဒသမွာ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး ၉ ဦး အေစာ္ကားခံရၿပီး ေသဆံုးေနတာ ေတြ႔ရတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုလို ျပႆနာေတြဟာ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ခ်ထားတဲ့ ေနရာေဒသတ၀ိုက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔က ဆိုပါတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အလုပ္သမား ေပၚတာအျဖစ္ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္သြားၿပီးေနာက္ ခုလိုသတ္ျဖတ္ ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ထိုင္းအေျခစိုက္ သတင္းေထာက္ ႏူးပန္က တင္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ အစိုးရ စစ္တပ္နဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေတြမွာ လတ္တေလာမွာပဲ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းေတြ ပိုမိုမ်ားျပား လာၿပီး မၾကာခဏ ဆိုသလို ျဖစ္ေနတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းကေတာ့ KIO တပ္မဟာ (၄) အေျခစိုက္ထားတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္ ဘက္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ တၿပိဳင္နက္ စစ္တပ္မ်ားရဲ႕ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ ခံရတာျဖစ္တယ္လုိ႔ ကြတ္ခိုင္ ေဒသခံက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“ကြတ္ခိုင္ ဗ်ဴဟာမႉး လက္ေအာက္ စစ္တပ္ (၄၅), (၆၇), (၆၈), (၁၄၁), (၁၄၂) တပ္တုိ႔က ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္ ဧရိယာမွာ ေရွာင္းေဟာ္ရြာမွာပါ။ အဲဒီမွာ အမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးကို ေပၚတာ ေခၚေဆာင္သြားတာေပါ့။ ေပၚတာ ေခၚသြားၿပီးမွ အဲဒီအမ်ိဳးသမီး ၉ ဦးကို အႏိုင္က်င့္တယ္ မုဒိန္းက်င့္ၿပီးမွ သူတုိ႔က သတ္ျဖတ္လိုက္တာေပါ့။ ဒီအေလာင္းေတြကို ေတြ႔တဲ့ရြာက လူေတြက က်ေနာ္တုိ႔ကို  ေျပာျပတာပါ။”

Monday, October 24, 2011

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား

 
ဘရပ္ဆဲလ္ အီးယူတြင္က်င္းပေသာ Organization of International Islamic Cooperation (OIC) ႏွင့္ ဟန္ေရာင္ေဝ ၏ ယူရိုဘားမားတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကိုေထာက္ခံေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ပုံ။
က်ေနာ္ ယခု ေရးသား တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ျမန္မာႏိုင္င ံအတြင္းသို႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္ အေျခခ် လာေသာ လူမ်ဳိးျခား တ႐ုပ္၊ ကုလားမ်ား အေရးကိစၥကို မိမိဥာဏ္မီသမွ်ႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳတုိ႔ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တင္ျပထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးသားရာ၌ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္က်ဥ္ၿပီး ႀကိဳးစားေရးသား ရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ အဓြန္႔ရွည္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာ၊ သာသနာကိုလည္း မထိခိုက္၊ မေစာ္ကား မိေစရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ခဲ့ပါသည္။

အဓိက ေရးလိုသည္မွာ လူ႔ခြင့္အေရးကို ခုတုံးလုပ္၍ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ မ်ဳိး႐ိုး ဗီဇကိုဖံုးကြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ျဖစ္ပါသည္ဟု ယခုတေလာတြင္ ဆူညံလာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥကို အဓိကထား ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားရွာရန္အတြက္ ဆန္ေရ စပါးေပါမ်ားေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသို႔ သာမန္ ခိုးဝင္ေနထိုင္ ေနလာလွ်င္ လက္ခံႏိုင္ေသး ေသာ္လည္း၊ လိမ္ညာၿပီး လူမ်ဳိးေရးအရ ေတာင္းဆိုလာမႈ၊ ဘာသာေရးအရ လႊမ္းမိုး လာမႈမ်ားႏွင့္ မ႐ိုးသားမႈတို႔မွာ

ႏိုုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဦး၀ဏၰေမာင္လြင္နဲ႔ VOA ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခန္း


Copy from - voanews.com/

Sunday, October 23, 2011

ျပည္သူလူထု၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ကြ်ဲႏြား အားလုံး ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ား

October 16 - Nam San Yang Killing Field

(RHQ)Refgees Head Quarter အႀကိမ္(၃၂)ေျမာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲေတာ္


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃)ရက္။

(RHQ)Refgees Head Quarter မွ ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အႀကိမ္(၃၂)ေျမာက္ ဂ်ပန္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ပေဒသာ ကပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၃)ရက္ေန ့ Shinjuku ျမိဳ ့နယ္ Bunka Center Hall ၌ ေနလည္ ၁ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ အပိုင္း ၂ပိုင္းခြဲကာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ပထမပိုင္းတြင္ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္သူ အာရွလူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရး ေဖါင္ေဒးရွင္း ဥကၠဌ Mr.TAMISUKE Watanuki ႏွင့္ Shinjuku ၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Ms. HIROKO Nakayama တို႔မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိူင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏိူင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာန လက္ေထာက္ ညြန္မွဴး Mr. YOSHIYA Muto ၊ တရားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး Mr. SHIGERU Takaya ၊ UNHCR ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ Mr. JAHAN Cels တို႔မွ ဧည့္သည္ေတာ္အျဖစ္ ႏႈတ္ခြန္ဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး သ၀ဏ္လႊာ ဖတ္ၾကားျခင္း ဂ်ပန္ႏိူင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးအကူအညီ ေပးသည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ သူမ်ားတို ့ကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားထဲမွ စံျပ အေျခခ် ေနထိုင္သူ ဒုကၡသည္ (၃)ဦးကိုလည္း ဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္ ခ်ီးျမင့္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယပိုင္း အခမ္းအနားကို Musashino အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဘင္ခရာ တီး၀ိုင္းျဖင့္ တင္ဆက္ၿပီး ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ ့အစည္း AUN-Japan မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား စုေပါင္းညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကမည့္ သရုပ္ေဖာ္အကကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအသီးသီးတို႔မွ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ကေမာၻဒီယား ၊ လာအို ၊ဗီယက္နမ္ ႏိူင္ငံအသီးသီးတို ့မွ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကပေဒသာမ်ားျဖစ္ တင္ဆက္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားသည့္အျပင္ " ကိုဘူရီနာ "ဆပ္ကပ္အဖြဲ႔မွလည္း ကျပတင္ဆက္ သြားပါသည္။

အာရွလူမႈေရးႏွင့္ ပညာေရးေဖါင္ေဒးရွင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Mr.Shigeo Ishisaki မွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားၿပီး “ေမြးရပ္ေျမကို သတိရတယ္ ” FURUSATO ဂ်ပန္ရိုးရာ သီခ်င္းျဖင့္ စုေပါင္းသီဆိုၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ Lian Khan Sum

(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ရုိးရာသီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ ဂ်ပန္တြင္ က်င္းပ


(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ရုိးရာ သီတင္းကၽြတ္ပြဲေတာ္ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ)ဂ်ပန္ဌာနခြဲမွ ႀကီးမွဴး၍ ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္၊၂၀၁၀ တနဂၤေႏြ ေန႔တြင္ KIBA ပန္းၿခံတြင္ မနက္ ၁၁း၀၀မွစတင္၍ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာရုိးရာ စားစရာေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ား၊ ေခတ္ေပၚ စင္တင္ေတးဂီတ တီး၀ိုင္းမ်ား စံုလင္စြာျဖင့္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းျမင့္ဦးမွ သီတင္းကြၽတ္ပြဲေတာ္ က်င္းပတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွင္းလင္း၍ သီတင္းကြၽတ္ ပြဲေတာ္အား ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ အစီစဥ္အရ Power 88 Music Band၊ ေရႊသရ၀ဏ္ အၿငိမ့္၊ ေတးခ်စ္သူမ်ားအဖြဲ႔၊ မဂၤလာဒိုး အႏုပညာအင္အားစု၊ I.Y.F ေတးဂီတအဖြဲ႔၊ Leack Of Freedom ေတးဂီတ အဖြဲ႔တို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္၍ ၀၀၃၃ NTT(over seaPhoneCompany)မွ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးၿပီးေနာက္ ပြဲေတာ္က်င္းပ
ေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းျမင့္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားၿပီး သီတင္း ကြၽတ္ ပြဲေတာ္အား ညေန ၅း၀၀ရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္ ပရိတ္သတ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သီတင္းကၽြတ္ အလြမ္းေျပ လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ ။ NLD(LA)JB
ရုပ္သံမွတ္တမ္း ။ maungwto၊ Zayyar

Saturday, October 22, 2011

ABMAဂ်ာနယ္ Volume 2. No 20

ABMA Journal Volume 2 No 20