Monday, September 12, 2011

ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္- ဥဳးသုမဂၤလ(ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)၏ နိဗၺန္ေရာက္ေႀကာင္း တရားပြဲ

ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္- ဥဳးသုမဂၤလ (ဒယ္အိုးဆရာေတာ္)၏ နိဗၺန္ ေရာက္ေႀကာင္း တရားပြဲ ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ-တိုက်ိဳျမိဳ ႔- ရွင္က်ဴးကု အရပ္ရွိ ဘြန္ကစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တရားပြဲ မွတ္တမ္းပံုမ်ား။
သတင္းဓါတ္ပုံ - ဦးသန္း၀င္း

0 comments: