Tuesday, September 20, 2011

ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲေန

IMG-1306
ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ (ဓာတ္ပံု - missgreenlady.com)

ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာထား ကြဲလြဲမႈရွိေနေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံဆည္ ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ ျခင္းျပဳ၊ မျပဳကိစၥ မတင္မက် ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာန တခ်ဳိ႕က ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွ ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ လိုလားေနၾကေသာ္လည္း ဒုတိယ သမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး အပါအ၀င္ အစုိးရ၀န္ႀကီး တခ်ဳိ႕ကမူ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း မူလရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားရန္ ဆႏၵ ရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။


ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆုိင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕၏ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားကို သိသိသာသာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေၾကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား ထံမွ သိရသည္။

“အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆုံးမွာ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီးဦးစုိးသိန္းက အႀကံျပဳခ်က္တခု တင္ျပတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္မွာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို အေလးထားတဲ့ အေၾကာင္းေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အႀကံျပဳခ်က္ကို အစုိးရ သတင္းစာေတြမွာ မေဖာ္ျပဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္ တဦးက ေျပာသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဦးသိန္းထုိက္ အပါအ၀င္ ဒု၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕က ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ျမစ္လက္တက္ေတြမွာ ဆည္ေတြ မ်ားမ်ား ေဆာက္တာဟာ ျမစ္ေၾကာင္း ထိန္းသိမ္းေရး အေထာက္အကူ ျပဳပါတယ္။ ဆည္ေတြက ႏုန္းေတြကုိ တားဆီးထားၿပီး ျမစ္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္ ႏုန္းက်တာ နည္းေစတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္က ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တရပ္ကို ေျပာသည္။

အမွတ္ ၁ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးႀကီးစုိးကလည္း “စီးပြားေရးဆုိင္ရာ တြက္ေျခကုိက္မႈ စိစစ္ခ်က္” ဆုိေသာ စာတမ္းတေစာင္ကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံခ်ီ အျမတ္ရမည္ဟု ဆုိသည္။

“စီမံကိန္းေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ၾကည့္ရင္ ျမန္မာဘက္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၇. ၆၇ ရမယ္။ တရုတ္ဘက္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၁.၆၇ ရမယ္။ ႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့ အခါမွာ ျမန္မာဘက္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ အသာရတယ္” ဟု ဦးႀကီးစုိးက ရွင္းျပသည္။

စက္မႈ ၁ ႏွင့္ စက္မႈ ၂ ၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းတို႔ကမူ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ စဥ္းစားသုံးသပ္ကာ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို လိုက္နာမည္ဟု ေျပာဆုိသြားသည္။

“တုိင္ပင္ျခင္း မရွိတဲ့ စီမံကိန္းက ပ်က္စီးတတ္တယ္။ မ်ားမ်ားတုိင္ပင္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္။ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္မွ အက်ဳိးမ်ားမ်ားရမယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဝန္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ေထာက္ခံေသာ ေၾကညာခ်က္တရပ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ရာ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ရာထူး အာဏာမ်ားသည္ တခဏတာမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု ထာ၀ရ တည္တံ့ေရးႏွင့္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းေၾကာင့္ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး အေလးထားသင့္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ စိစစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေနာက္ေနာင္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ကုိ နားလည္ေၾကာင္း ၎က အႀကံျပဳ ေျပာသည္။

“Environmental Impact Access (EIA)၊ Social Impact Access (SIA) ေတြကို ျပန္ Review လုပ္သင့္ပါ တယ္။ ၿပီးရင္ခ်ျပ၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေပါ့။ ပညာရွင္ေတြ အျပဳသေဘာနဲ႔ အမ်ဳိးသား အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ေ၀ဖန္ သုံးသပ္သင့္တယ္” ဟု ဦးစုိးသိန္းက ဆိုသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းကလည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ထြက္ရွိႏုိင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ျမစ္ဆုံဆည္ေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဆုိးက်ဳိးရွိ၊ မရွိ ျပန္လည္ သုံးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“သစ္ေတာက တာ၀န္ရွိလုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ဒီစီမံကိန္းက ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္လို႔ မျပည့္စုံတဲ့ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ေ၀ဖန္ဖို႔ထက္ ေသေသခ်ာခ်ာ စိစစ္ေလ့လာၿပီးမွ ေျပာမယ္။ ေလ့လာၿပီးမွ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း၊ အမွန္ကို အမွန္အတုိင္း လုပ္မယ္။ ဘာကိုမွ မငဲ့ညႇာဘူး။ မ်က္ႏွာလုိက္တာ၊ အခြင့္ေရးေပးတာ မလုပ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ဦး၀င္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးက လႊတ္ေတာ္တြင္း ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ဆက္လုပ္သင့္၊ မလုပ္သင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ႏွင့္ စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ ေထာက္ခံခဲ့လွ်င္ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရအၾကား ေသခ်ာေပါက္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ေပးသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ပ်က္စီးသြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥ ျပန္လည္သုံးသပ္စဥ္းစားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု အလႊာသီးသီးက အစိုးရကို ေတာင္းဆုိ လ်က္ရွိသည္။

သတင္းရင္းျမစ္ - ဧရာဝတီ

0 comments: