Sunday, July 10, 2011

ဂ်ပန္အစိုးရအားေတာင္းဆိုသည့္ဆႏၵျပပြဲ

ဂ်ပန္အစိုးရမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီး ျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ကြန္ယက္(ဂ်ပန္)NDB-Japanမွ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အဆိုပါ လုပ္ရပ္ ႏွင့္ ရပ္တည္အား ကန္႔ကြက္သည့္ ဆႏၵျပပြဲ အစီအစဥ္ကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္။

marching

0 comments: