Friday, June 3, 2011

CHUO UNIVERSITY ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကား


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၃)ရက္။

လူ႔အခြင့္အေရး ဘာသာရပ္ကို သင္ယူေနသည့္ HACHIOUJI CITY ရွိ CHUO UNIVERSITY ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၁း၀၀ နာရီအထိ CHUO UNIVERSITY ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ တာနာေဘ(ခ) ဦးေရႊဘ အတူ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာ တာနာေဘ(ခ) ဦးေရႊဘ သည္ CHUO UNIVERSITY တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘာသာရပ္ကို အခ်ိန္ပိုင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသည့္ ဆရာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိက ပို႔ခ်ေပးသည့္ ဆရာျဖစ္ပါသည္။ ပေလာင္ေဒသအတြင္း စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခံမ်ား၊ ကိုယ္ေတြ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႔ႀကဳံအခက္အခဲ့မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး အတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အဖြဲ႔အစည္း(ဂ်ပန္)AUN-Japan၏ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ Mai Kyaw Oo

0 comments: