Saturday, June 11, 2011

ပီတိကို႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း

Saturday, 11 June 2011,
 
နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း၏ ေနာင္ေတာ္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း(ျပည္)ကို ၈.၆.၂၀၁၁ မွစ၍ စမ္းသပ္ ဖြင့္လွစ္ကာ ရဟန္း႐ွင္ လူအေပါင္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ကိစၥအ၀၀ကို အခမဲ့ ကုသေပးလွ်က္႐ွိရာ ၉.၆.၂၀၁၁ ရက္ေန႔အထိ လူနာေပါင္း (၈၉) ဦးတို႔ကို ကုသေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္အတူ ဆရာ၀န္ (၄)ဦးတို႔မွ ကုသိုလ္ျဖစ္ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္ျပည့္၀စြာ လာေရာက္ ကုသေပးမႈေၾကာင့္ ျပည္ၿမိဳ႕ ေရနံေခ်ာင္း၊ ပုတီးကုန္း၊ သဲကုန္း၊ ေပါက္ေခါင္း၊ ေႏွာကုန္း အစ႐ွိ သည့္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ား႐ွိ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ရဟန္း သံဃာ အမ်ားျပည္သူတို႔မွာ မ်ားစြာ ၀မ္းသာ ပီတိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုနည္းတူ ကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္ႀကီး မ်ား၏ပီတိ၊ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာ ပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴအဖြဲ႔တို႔၏ ပီတိ၊ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ပီတိတို႔ကား အတိုင္းအဆမ႐ွိ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုပီတိတို႔ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးျခင္း ခံခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။ မိုးေမတၱာ ပရဟိတအဖြဲ႔၏ ေစတနာ ေမတၱာ၊ ဂ႐ုဏာ၊ အၾကင္နာတို႔အျပင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄) ပါးကိုပါ ပိတ္ဆို႔ျခင္း ခံခဲ့ရသလို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေအာင္ေဇာ္ထက္၏ စာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ “အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ တင္ျပျခင္းကိစၥ” ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာပါ စာအရ … ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁)ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေခ်းျခင္းကိစၥ မဟုတ္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးကို (အခမဲ့) ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္း အက်ိဳးျပဳမည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ရည္ညႊန္းခ်က္ (၁/ခ) အရ - ႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မွာ ယခုလက္႐ွိ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ  ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု၄င္း၊ လက္႐ွိ စီးပြားေရး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လက္ရွိႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းမ်ားသည္ ၄င္း၊ ႏိုင္ငံေရး/ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္း႐ွင္းပါ၏လားဟု စဥ္းစားမိသည္။

ထို႔အျပင္ ရည္ညြန္းခ်က္ (၂)အရ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး႒ာန အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ျပဳေရးႏွင့္  ၾကည့္ၾကပ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိမွီ ကာလအတြင္း ယင္းအသင္းအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳေၾကာင္းဟု ေရးသား ထားျပန္သည္။ ယခု ျမန္မာျပည္ တြင္း႐ွိ လူမႈေရးအသင္း အဖြဲ႔မ်ား၊ NGO အဖြဲ႔မ်ား၊ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း မ်ားတို႔သည္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ခ်ေပးျခင္းမရွိေသးပဲ ေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အလွဴခံ ကိစၥမ်ား ကို တရား၀င္ ႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းစာမ်ား၊ စာေစာင္/ဂ်ာနယ္မ်ား အတြင္း ေဖာ္ျပေနျခင္းကိုေတာ့ မသိ က်ိဳးႏႊံ ျပဳေနသလားဟု ေတြးေတာမိသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သည္ လူမႈေရး သက္သက္သာ လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ ပရဟိတ လူငယ္စစ္စစ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ထားေသာ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္ (၁၈၉၇)ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနေသာ လူမႈေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔မဟုတ္။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ လူမ်ိဳး ဘာသာ မေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ကိစၥမ်ားကို မိမိတို႔ ႏိုင္သေလာက္ အင္အားႏွင့္ ကူညီ ေဖးမ ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္း အက်ိဳးျပဳေပးေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူစြာ ျပည္ၿမိဳ႕ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ အဖြဲ႔သည္လည္း လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ျဖင့္ “ေသြးျဖင့္ အသက္ကယ္” လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရာ ေသြးပုလင္းေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆိုဆံုးမကို လိုက္နာ က်င့္သံုးေသာ ပရဟိလူငယ္မ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မိုးေမတၱာ ပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ား အသင္းသည္ လူငယ္ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ စာေပ ေဟာေျပာပြဲ မ်ား က်င္းပခဲ့ရာ လိမၼာ ယဥ္ေက်းေသာ လူငယ္/႐ြယ္မ်ား၊ ျဗဟၼစိုရ္တရား (၄)ပါးကို လက္ခံ က်င့္သံုး ေသာ ပရဟိတ လူငယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းရန္၊ လူယဥ္ေက်း မ်ားေပၚေပါက္ရန္၊ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္မ်ား ေမြးဖြားလာရန္၊ အယူသည္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ ၍လည္း ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ တရားပြဲမ်ား က်င္းပေပးခဲ့ေသာ လူငယ္အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။
သုခ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း(ျပည္) ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ရာ၌ ေဆးခန္း တည္ေနရာသည္ သာသနာပိုင္ နယ္ေျမ ျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ သာသနာေရး ဦးစီးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္း တည္႐ွိရာ မာန္ေအာင္ ေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးမွလည္း ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ ခြင့္ျပဳႀကိဳဆို ခဲ့သည္။ “ေဆးခန္း” ဟူရာ၌ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဦးစီးအဖြဲ႔မွလည္း ေဆး၀ါး (အခမဲ့) ကုသိုလ္ျဖစ္ ကုသေပးမည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုမူ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တားျမစ္မႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ တားျမစ္ ရပါသနည္းဟု အေျဖ႐ွာ မရေတာ့ေခ်။ အမ်ားျပည္သူတို႔ လိုအပ္ေနေသာ  က်န္းမာေရးကို လွစ္လ်ဴ ႐ႈခ်င္ပါ၍လားဟု စဥ္းစားမိသည္။ ရဟန္း႐ွင္လူ အမ်ားျပည္ သူတို႔၏ မ်က္ႏွာမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္တုိ႔၏ မ်က္ႏွာမ်ားကို တစ္ခ်က္ေလးေတာ့ ငဲ့ၾကည့္သင့္သည္။

                   ပရဟိတ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ -    အတၱဟိတ
                   သုခ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္       -   ဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီလားဟူ၍ ေတြးမိျပန္သည္။

  အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ . . .
  • ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပါတီႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားမဟုတ္။ 
  • ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ လုမည့္သူမ်ားမဟုတ္။ 
  • ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသေလာက္ ထမ္းေဆာင္ ေပးဆပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ပရဟိတသမားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္သည္။ 
  • ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏စကားကို လိုက္နာၾကသည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ 
  • ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာ(ဗမာ)ျပည္သားစစ္စစ္မ်ားျဖစ္၏။
                                              ျမန္မာ(ဗမာ့)ေသြးသည္ ရဲသည္။
          ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္း ေ႐ႊဟသၤာဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ဆံုးမစကားျဖစ္ေသာ -
“အမ်ားအက်ိဳး၊ ႐ြက္သယ္ပိုးက … အႏိုးခနဲ႔၊ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း … မ႐ြဲ႕မေစာင္း၊ ကိုယ့္လမ္းေၾကာင္းကို … စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္၊ ေ႐ွး႐ႈႏွင္ေလာ့” ဟူေသာ ၾသ၀ါဒ အတုိင္း က်င့္သံုးရန္သာ ႐ွိေတာ့သည္။

ကိုယ္ျပဳေသာကံ ပဲ့တင္သံ … ကိုယ့္ထံျပန္လာမည္
(ေက်ာ္သူ)

0 comments: