Monday, June 13, 2011

AUN-japan ၏ ညီလာခံ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားရန္အတြက္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြး


၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔။

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း(ဂ်ပန္)၏ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ သစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲႏွင့္ ညီလာခံ အခမ္းအနား က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားရန္အတြက္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည့္ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပုံမ်ား ။

Moe Min Thu

0 comments: