Monday, March 21, 2011

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ငလွ်င္၊စူနာမိ ေနာက္ဆုံးရသတင္း

(ဂ်ပန္အေခၚ ဟိုေရးဆိုဥ္) တို႔ကို စစ္ေဆးရာ အိုင္အို ဒင္းအဆင့္လံုၿခံဳမႈအဆင့္ထက္
ေက်ာ္ ေဒသတခ်ိဳ႕
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ငလွ်င္၊စူနာမိ ေဘးဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာ ေဒၚလာ ၂၃၅ဘီလီယံ ကုန္မည္ဟု ကမၻာဘဏ္ကခန္႔မွန္း။ က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေရဒီယမ္ အဆိပ္သင့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရသန္႔ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေသးဟုဆို

ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေရဒီယိုဓါတ္ၾကြကို ထိန္းသိန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အက်ပ္အတည္းမွလြန္ေျမာက္ရန္မွာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆လံုးအနက္ တလံုးမွာ အႏၱရယ္အဆင့္ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ၂ လံုးကို စိတ္ခ်ရေသာ အပူရွိန္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းေျပာၾကား

အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ နီကပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ အစိုးရအတြင္း၀န္မွ ေၾကညာခဲ့့

Fukushima Dai-ichi nuclear complex တြင္ဆိုးရြားေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ ဓါတ္ေပါင္းဖို အမွတ္၃ မွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တက္လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေရဒီယိုဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို စြန္႕ထုတ္ျပစ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ စစ္တပ္မွ အႏၱရယ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၄ကို တနလၤာေန႔တြင္ ေရထပ္ျဖန္းရန္ စီစဥ္ ထား

(ဂ်ပန္အေခၚ ဟိုေရးဆိုဥ္)ဟင္းရြက္
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေရအႏၱရယ္ ကင္းေရးသည္လည္း ထူးထူးျခားျခား အေရးၾကီးလာ၊ ေဒသတခုမွ ႏြားႏို႕ႏွင့္ တျခားေဒသတခုမွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တမ်ိဳး Spinach (ဂ်ပန္အေခၚ ဟိုေရးဆိုဥ္) တို႔ကို စစ္ေဆးရာ အိုင္အို ဒင္းအဆင့္လံုၿခံဳမႈအဆင့္ထက္ ေက်ာ္ေန၍ ေစ်းကြက္ တင္ပို႔မႈပိတ္၊ တျခားသီးႏွံအခ်ိဳ႕တြင္လည္း  ျပန္႔ႏွံမႈရွိ၊ ဓါတ္ေပါင္းဖို ႏွင့္နီးရာ ေဒသတခ်ိဳ႕ရွိ မိုးေရ ႏွင့္ ေျမမႈန္႕တခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေတြ႕ရဟုဆို

ငလွ်င္အတြင္း ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆လံုးစလံုးတြင္ ေရေအးလည္ပတ္မႈ စနစ္ပ်က္ခဲ့၊ အနည္းဆံုး ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၅ ႏွင့္၆ ရွိ ေလာင္စာေခ်ာင္းမ်ား သိုေလွာင္ ေရေလွာင္ကန္မ်ားကို စိ္တ္ခ်ရေသာ အဆင့္ ကိုထိန္းႏိုင္ခဲ့ တျခား ဓါတ္ေပါင္းဖို ၂ခုသို႕ ဓါတ္အားဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး တခုကို ပင္လယ္ေရမ်ားကို စုပ္ၿပီးအ ေအးခံႏိုင္ခဲ့၊ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၆ ေရေလွာင္ကန္ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့၊

သို႔ေသာ္ ဓါတ္ေပါင္းဖို ၃ အတြင္း ဖိအားမွာ စိုးရိမ္စရာ အဆင့္အထိ တိုးတက္လာ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေပါက္ ကြဲမႈမွ ကာကြယ္ရန္ ထြက္ေပါက္ ဖြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားလွ်က္ရွိ၊ ဤနည္းမွာ ေလထုအတြင္း ေရဒီယိုဓါတ္ၾကြမႈကို အတိုင္းအတာတရပ္ ျဖစ္ေစႏိုင္၊

ယခု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ပါက အလွည့္အေျပာင္း တရပ္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဒြိဟျဖစ္စရာမရွိဘဲ အဆိုးဆံုးအ ဆင့္ကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္မွန္း၊

ႏူကလီးယား လံုၿခံဳေရးအရာရွိတဦးမွ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတခုမွာ အိုအိုဒင္ဒင္းႏွင့္ ေရဒီယိုဓါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ  krypton ႏွင့္ xenon ပါ၀င္ေသာ မိုးတိမ္တိုက္တခု လြင့္တင္ရန္ျဖစ္၊

တိုက်ိဳလွ်ပ္စစ္မွ ဓါတ္ေပါင္းဖို အတြင္း ဖိအားျမင့္မႈမွာအျမင့္ဆံုးအေျခအေန တရပ္တြင္ရွိေသာ္လည္း ဖိအား တိုးလာမႈ အေျခအေန ရပ္ဆိုင္းေနသည့္အတြက္ တနဂၤေႏြ အစီအစဥ္မ်ားကို ယာယီရပ္ဆိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေျခအေန တည္ၿငိမ္မႈရွိေၾကာင္း ေျပာဆို၊

ဓါတ္ေပါင္းဖိုအတြင္း အပူရွိန္မ်ားမွာ ၅၇၂ ံ ဖါရင္ဟိုက္ (၃၀၀ ံစင္တီဂရိတ္) ရွိ၊ အပူရွိန္တိုးတက္လာပါက အတြင္းရွိ ေရဒီယိုၾကြဓါတ္မ်ားကို ထုတ္လြတ္ေပးရန္ စဥ္းစားလွ်က္ရွိ၊

ေလာင္စာ၊ အစားအစာႏွင့္ ေရမွာ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနဆဲ၊ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ၾကာၾကာႏွင့္ အေရအတြက္ အမ်ား ႀကီးမသံုးေဆာင္ပါက အႏၱရယ္ မရွိေၾကာင္းေျပာ၊

အစိုရအတြင္း၀န္မွ အစားအေသာက္မ်ားမွာ အလြန္အမင္း မသံုးေဆာင္ပါက အႏၱရယ္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆို၊ ပါရဂူမ်ားမွလည္း က်န္းမာေရး ျခိမ္းေျခာက္မႈ မရွိေၾကာင္းေျပာဆို၊

ေဇာ္မင္းခိုင္
၂၁-၃-၂၀၁၁ (၁၄း၀၀နာရီ)

0 comments: