Friday, March 25, 2011

အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးသမား လုပ္နည္းကိုင္နည္း


၂၀၁၁ ခု ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္မွာ က်ဴနီးရွားေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံၿပီးေနာက္မွာ အီဂ်စ္ ဒီမိုကေရစီ သမားေတြကလဲ အာ ဏာရွင္ မူဘာရတ္ကို လူထု ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ျပင္ဆင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလို ျပင္ဆင္ရာမွာ ေဖ့စ္ဘြတ္နဲ႔ တြစ္တာ အင္တာနက္ ကြန္ယက္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတယ္လို႔ အခုအခါ  ေယဘုယ် သိထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကြန္ယက္ ႏွစ္မ်ဳိးကို မသံုးဘဲ အဓိကက်တဲ့ ျပင္ဆင္မႈ တခုကို  လုပ္ခဲ့တာ ရွိပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “အီဂ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးလက္စြဲ” လို႔ ေခၚတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၂၆  မ်က္ႏွာပါ လူထု တိုက္ပြဲနည္းနာ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ေတြကို အီးေမးနဲ႔လဲ ျဖန္႔၊ ပံုႏွိပ္ၿပီး လူကိုယ္  တိုင္လဲ ျဖန္႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီကေန ဇန္နဝါရီ ၂၅ ရက္ အီဂ်စ္ ေတာ္လွန္ေရးကို စနစ္တက်  ေဖာက္ခြဲ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။

ဒီစာတမ္းကို အာရဘီ ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့အတြက္ တိုက္႐ိုက္ ျမန္မာ ျပန္ဖို႔ ခက္ေပမဲ့  အေမရိကန္ ႏိုင္ငံထုတ္ အတၱလ တၱိတ္ စာေစာင္က စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၁၀၊ ၁၂၊ ၁၃၊ ၂၂ နဲ႔ ၂၆ ကို အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္ဆို ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီ ၉ မ်က္ႏွာကို အခု ျမန္မာလို ထပ္ဆင့္ ျပန္ဆိုၿပီး လက္စြဲ စာအုပ္ပါ မူရင္း ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေျမပံုေတြ သ႐ုပ္ေဖာ္ ပံုေတြကို ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရးလက္စြဲ
(ဦးေႏွာက္ရွိရွိဆႏၵျပနည္း)
အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ နည္းနာမ်ား ေက်းဇူးျပဳ၍ အီးေမး၊ ပံုႏွိပ္ ႏွင့္ မိတၱဴကူးျခင္းမ်ားျဖင့္သာ ျဖန္႔ေဝပါရန္။ တြစ္တာ ႏွင့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္လွမ္း ေနပါတယ္။ ရဲ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရး (ေထာက္လွမ္းေရး) လက္ထဲ ဒီလက္စြဲ စာအုပ္ ေရာက္မသြားေအာင္ သတိျပဳပါ။

အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား
၁။ ေဟာ့စနီမူဘာရတ္နဲ႔ သူ႔ဝန္ႀကီးေတြပါဝင္တဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရ ျပဳတ္က်ေရး
၂။ အေရးေပၚဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားမႈ အဆံုးသတ္ေရး
၃။ လြတ္လပ္ေရး
၄။ တရားမွ်တေရး
၅။ အီဂ်စ္ျပည္သူတို႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားတဲ့ စစ္အစိုးရမဟုတ္ေသာ အစိုးရသစ္ ေပၚထြန္းေရး
၆။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြအားလံုးကို အက်ဳိးရွိရွိစီမံခန္႔ခြဲေရး

အာဏာဖီဆန္ေရး၏ မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား
၁။ အေရးႀကီးအစိုးရအေဆာက္အဦးမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္
၂။ ရဲ နဲ႔ စစ္တပ္ကို ျပည္သူ႔ဘက္ပါေအာင္ ႀကိဳးစားစည္း႐ံုးရန္
၃။ ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း မိမိတို႔ ညီအစ္ကိုမ်ား ညီအစ္မမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္

အစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေျခလွမ္းမ်ား
၁။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အလွမ္းေဝးတဲ့ လူေနရပ္ကြက္လမ္းေတြေပၚမွာ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ မိတ္ေဆြေတြ အိမ္နီး နားခ်င္းေတြနဲ႔ စုေဝးပါ။
၂။ အီဂ်စ္ျပည္အက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔ လြတ္လပ္ေရး အက်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ တိုင္ပါ (အျပဳသေဘ positive ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္ရမယ္)။
၃။ ရပ္ကြက္ထဲက တျခားလူေတြ ဆႏၵျပပြဲထဲပါဝင္ဖို႔ အားေပး လႈံ႔ေဆာ္ပါ (ဒီမွာလဲ အျပဳသေဘာ positive စကားအသံုး အႏႈန္းျဖစ္ရမယ္)။
၄။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အႀကီးဆံုး လူစုလူေဝးျဖစ္လာေစဖို႔ အင္အား အင္မတန္မ်ားတဲ့ အုပ္စုေတြ ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဓိက လမ္းမ ႀကီးေတြေပၚ ထြက္ပါ။
၅။ အစိုးရအေဆာက္အဦေတြကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အျပဳသေဘာေႂကြးေၾကာ္သံေတြတိုင္ရင္း အေရးႀကီး အစိုးရ အေဆာက္အဦး ေတြဆီ ဦးတည္ခ်ီတက္ပါ။

ခ်ီတက္စုေဝးရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (စာသားမ်ားက အာရဘီဘာသာနဲ႔ျဖစ္လို႔ ခ်န္ထားခဲ့ပါတယ္။)
လိုအပ္တဲ့ အဝတ္အစား အသံုးအေဆာင္မ်ား

အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အသံုးခ်နည္း
၁။
အေလွ်ာ့မေပးနဲ႔၊ ေနာက္မဆုတ္နဲ႔၊ အီဂ်စ္ျပည္သား။
နံပတ္ဒုတ္ကို ဒိုင္းနဲ႔ကာ
လံုထိန္းမ်က္ႏွာ စပေရးနဲ႔မႈတ္။

၂။ မႈတ္ေဆးဗူးကို ေနာက္ထပ္အသံုးခ်နည္း။
ရဲကား စစ္ကား လံုထိန္းကား ေရွ႕မွန္ေတြကို စပေရးဗူးနဲ႔ေဆးမႈတ္၊
CCTV ေတြကို စပေရးဗူးနဲ႔ ေဆးမႈတ္။

၃။ ကားအိပ္ေဇာေပါက္မွာ ေရစိုတဘက္ ထိုးထည့္ၿပီး ကားမသြားႏိုင္ေအာင္လုပ္။
၄။ ရဲကား လံုထိန္းကား စစ္ကား ဘီးေအာက္မွာ ဆပ္ျပာရည္ထည့္ထားတဲ့ ပလပ္စတစ္အိပ္ေတြ ပစ္ထည့္ၿပီး ကားေမာင္းတဲ့အခါ ထိန္းရခက္ေအာင္လုပ္။

(ေအာက္ပါသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုေတြအတြက္ တြဲဖက္စာသားေတြကို အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ထားတာ မရွိေသးလုိ႔ ပံုသက္သက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။- ဘာသာျပန္သူ)

ပိုစတာ နမူနာအခ်ဳိ႕ (ပံုတခ်ဳိ႕က အဂၤလိပ္ဘာသာ ျပန္မထားလို႔ မူရင္းအတိုင္း ျပလိုက္ပါတယ္။)

ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေဝနည္းပံုစံ
၁။ တြစ္တာ သို႔မဟုတ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ သို႔မဟုတ္ တျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ေတြကို အသံုးမျပဳဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒါေတြအားလံုးကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အီးေမး သို႔မဟုတ္ ပံုႏွိပ္ သို႔မဟုတ္ မိတၱဴကူး ျဖန္႔ေဝပါ။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္႐ံုးမွာ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္မွာ မိတၱဴကူးစက္ copier ၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္စက္ printer ရွိရင္ ဒုတိယ ႏွစ္နည္းနဲ႔ ျဖန္႔ပါ။

၃။ ကိုယ့္ျပည္သူျပည္သားခ်င္း သစၥာမေဖာက္ပါနဲ႔၊ ဒီစာတမ္း ပုလိပ္လက္မေရာက္ေစဖို႔ ေသခ်ာအာမခံပါ။
 အခုဆိုရင္ သင္ဟာ နည္းလမ္းေတြသိသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္ပါေတာ့။

အီဂ်စ္ျပည္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။
ဂါမဏိ ဘာသာျပန္သည္။
Copy from _ naytthit.net

0 comments: