Wednesday, March 16, 2011

ျမင္ရတဲ့အႏၱရာယ္နဲ႕ မျမင္ရတဲ့အႏၱရာယ္

ညဴကလီယား ဆိုတဲ့အရာဟာ ဒီကေန႕ေခတ္မွာ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္ အသံုး၀င္သလို အင္မတန္ လည္း အႏၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ေဘးကင္း လံုျခံဳေစဖို႕ စနစ္တက်နဲ႕ကိုင္တြယ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရင္ အက်ဳိးရွိပါ တယ္။ စီးပြားေရးမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္သလိုေပါ့။ စြန္႕စားမႈမ်ားေလ အက်ဳိးအျမတ္္ မ်ားေလေပါ့၊ မူးယစ္ေဆး ေရာင္း၀ယ္တယ္ဆိုတာ တရားဥပေဒနဲ႕ညိတဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ ဒါေပမဲ့ အဖမ္းမခံရပဲ လြတ္သြားလို႕ ကေတာ့ အျမတ္အစြန္း အင္မတန္ႀကီးပါတယ္။ ဒီသေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။

အင္မတန္ စနစ္က်က်နဲ႕ ေဘးကင္းလုံုျခံဳေအာင္ လုပ္ကိုင္ေပမဲ့ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လူရဲ႕ အမွားအယြင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဘးသင့္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္ ထိခိုက္ေစပါ တယ္။ ညဴကလီယား ယိုစိမ့္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့အခါမ်ဳိးမွာ အစိုးရေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီေတြဟာ အစပထမမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္အတိုင္း ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုတာ၊ အခ်ိန္မီ အသိေပး ထုတ္ျပန္ တာေတြကို အျပည့္အ၀ လုပ္ဖို႕ရာ ပ်က္ကြက္ တတ္ပါတယ္။

အိမ္တအိမ္မွာ မီးေလာင္သလိုေပါ့ မီးေလာင္ၿပီဆိုတာနဲ႕ လူအမ်ား မသိေအာင္ ႀကိတ္ၿပီး မီးသတ္ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္အိမ္က စၿပီးမီးေလာင္တယ္ဆိုရင္ အေရးယူ ခံရမွာျဖစ္လို႕ပဲ။ ဒီေတာ့ ႀကိတ္ၿပီး သတ္ၾကတယ္။ မႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခါက်မွ မီး မီး ဆိုၿပီး ေအာ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ တအိမ္လံုး မီးေလာင္ေနၿပီ။

ဒီလိုပဲ TEPCO ဟာ ဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြ မီးေလာင္တယ္၊ ညဴကလီယား ယိုစိမ့္ႏိုင္ေျခေတြကို အခ်ိန္မီ အတိ အက် ေျပာဆို တာမ်ဳိးေတြလုပ္ဖို႕ ပ်က္ကြက္ေကာင္း ပ်က္ကြက္ႏိုင္တယ္။ အျပစ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ပ်က္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ေထာက္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ညဴကလီယား ေလာင္စာေတာင့္ဆိုတာ အပူခ်ိန္ အင္မတန္ျပင္းတဲ့ အရာျဖစ္ေတာ့ ဓာတ္ေပါင္းဖိုထဲမွာ ေရခမ္းသြားတဲ့အခါ အပူလြန္ၿပီး အေငြ႕ထြက္၊ မီးေလာင္တယ္ဆိုတာ ပံုမွန္ျဖစ္ေလ့ ရွိတဲ့အရာပဲ။ အဲဒီလို ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ေရဒီယုိ သတၱိၾကြမႈေတြ ေလထဲကို အနည္းနဲ႕အမ်ားဆိုသလို ေရာက္မွာပဲ၊ ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ဘယ္ ေလာက္အတိုင္း အတာအထိ ျဖစ္ေနၿပီလဲ ဆိုတာကို သတင္းအခ်က္အလက္ ေဒတာကို အခ်ိန္မီနဲ႕ အျပည့္ အ၀ေပးႏိုင္ဖို႕ တာ၀န္ရွိတယ္။

သဘာ၀ေၾကာင့္တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးမွာ ဘယ္သူ႕မွာမွ အျပစ္မရွိဘူး။ ပညာရွင္ေတြဟာ နည္းပညာရပ္ ဆိုင္ရာမွာ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားၾကမွာ အမွန္ပဲ။ မႏိုင္တဲ့အခါ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္ကို လူအမ်ားသိ ေအာင္ အခ်ိန္မီ သတင္းမေပးတဲ့အခါ၊ သတင္း ထိန္ခ်န္တဲ့အခါမွာ အျပစ္ရွိပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ကို မဆို ႀကိဳတင္သိရင္ နည္းလမ္းရွာၿပီး ကာကြယ္မႈေတြကို လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္လို႕ရပါတယ္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္မွာ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အရင္ဆိုဗီယက္ယူနီယံ အခုေတာ့ ယူကရိန္းေပါ့ Chernobly ညဴကလီယား မေတာ္တဆမႈမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းမႈေတြရွိခဲ့လို႕ ျပည္သူေတြ ဒီကေန႕အထိ ေဘးသင့္ခဲ့ရတဲ့ ဒဏ္ေတြကို ခံေနရတုန္းပဲ။ သင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးရပါတယ္။

က်ေနာ့္ အတြက္ကေတာ့ ျမင္ရတဲ့အရာရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ကိုယ္တိုင္ အစြမ္းရွိသေလာက္ ေရွာင္တိမ္း ကာကြယ္ တန္ျပန္ႏိုင္တယ္လို႕ လက္ခံထားပါတယ္။ တေယာက္တည္းလုပ္လို႕မရတဲ့ အရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျမင္ရတဲ့ အရာေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္က်ေတာ့ တေယာက္တည္းနဲ႕လုပ္လို႕မရဘူး။ လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း နဲ႕၀ိုင္း၀န္း လုပ္ေဆာင္မွ ရမယ္လို႕ယူဆပါတယ္။

ညဴကလီယားနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အရာေတြက်ေတာ့ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕သတင္းအခ်က္အလက္ကို အမွန္နဲ႕ အခ်ိန္မီေပးဖုိ႕က အဓိကက်တယ္လို႕ထင္တယ္။ ဒါမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ လူထုကို ပညာေပးမႈေတြ ထိေရာက္မယ္လို႕ယူဆပါတယ္။

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး
၉း၀၈ နာရီ
မတ္လ ၁၆ ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္

0 comments: