Friday, December 17, 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဟန္႔အတားျဖစ္ဟု ေျပာ

16 December 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ လာၿပီးေနာက္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ကူညီေနျခင္းသည္ ၎တို႔ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ဟု အစိုးရ မဟုတ္ေသာ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း (NGO) တခ်ိဳ႕က ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ေျပာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏို၀င္ဘာလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ် နမ္ဘီယာႏွင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ား၏ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အဆိုပါ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပြဲအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးမည့္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ ရရိွခဲ့ေသာ အလြတ္သေဘာ မွတ္သားထားသည့္ အစည္းအေ၀းမွတ္စုတခုအရ သိရသည္။

မစၥတာ နမ္ဘီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသူမ်ားထဲတြင္ Myanmar Egress မွ ဦးေန၀င္းေမာင္၊ ပ်ိဳးပင္အဖြဲ႔မွ ဦးခင္ေမာင္ရင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးလြင္၊ Phoenix Association (Myanmar) မွ ဦးသီဟႀကိဳင္၊ Local Resource Center မွ ေဒၚမဥၨဴ၊ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ International Development Enterprise တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္စုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎တို႔၏ လူမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ပို၍ခက္ခဲလာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တင္းမာေသာ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ေၾကာင့္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ဥပမာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံေခၚယူေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတာင္းဆိုမႈသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးေၾကာင္းကို ဦးေန၀င္းေမာင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ရင္တို႔က ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္က ၎တို႔၏ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ကို အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွတ္စုတြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ ယင္းေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္သိရိွလို၍ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းက ဦးေန၀င္းေမာင္ကို တယ္လီဖုန္းဆက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍မရခဲ့ပါ။

ဦးေန၀င္းေမာင္သည္ Myanmar Egress ကို တည္ေထာင္သူတဦးျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံခဲ့ကာ မဲဆႏၵရွင္ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အပတ္စဥ္ထုတ္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္တခုျဖစ္ေသာ The Voice Weekly ကိုလည္း ထုတ္ေဝေနသည္။

ဦးခင္ေမာင္ရင္သည္ ပ်ိဳးပင္အဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ၿပီး ထိုအဖြဲ႔ကို ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ၿဗိတိသွ်သံရံုးမွတဆင့္ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (DFID) ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူတို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္တာကို သိပ္အေကာင္း မျမင္ၾကဘူးဗ်။ သူတို႔ကေျပာတယ္ဗ်။ ေဒၚစုမလြတ္ခင္က သူတို႔ အလုပ္လုပ္ရတာ အေျခအေန ပိုေကာင္းတယ္။ ေဒၚစုလည္း လြတ္ၿပီးေရာ အေျခအေနေတြက မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာၿပီး အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုခက္ခဲလာတယ္” ဟု ဦးသီဟႀကိဳင္က ေျပာသည္။

က်ေနာ္ကေတာ့ ဒီလိုမျမင္ပါဘူးဟုလည္း ဦးသီဟႀကိဳင္က ဆိုသည္။ ၎က “သူတို႔ေတြအမ်ားစုက လူထုၾကားမွာ တကယ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေပၚလစီအေၾကာင္းေတြပဲ ေျပာေနၾကသူေတြျဖစ္ၿပီး လူထုၾကားက တကယ့္ ျဖစ္ရပ္အမွန္ေတြကို မသိသလို ကိုယ္စားလည္း မျပဳၾကပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

ဦးသီဟႀကိဳင္ ဦးေဆာင္သည့္ Phoenix Association သည္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တခု ျဖစ္သည္။ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္ အတြက္ ထိုအဖြဲ႔ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Phoenix Association ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီးကတည္းက ႀကီးႀကီးမားမား အခက္အခဲ ႀကံဳရမ်ိဳး မရွိသကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာျခင္းကို အေကာင္းျမင္ေၾကာင္း ဦးသီဟႀကိဳင္က ေျပာသည္။

“တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုရဲ႕ ၾသဇာအရိွန္အ၀ါကိုသံုးၿပီး က်ေနာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ရန္ပံုေငြကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္၊ က်ေနာ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ရပ္ရြာေတြထဲက ျပည္သူေတြက ေဒၚစုအေပၚ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံၾကပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုအလြတ္သေဘာ မွတ္သားထားေသာ အစည္းအေ၀း မွတ္စုအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၇ ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခံထားခဲ့ရစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေလ့လာရန္ လိုအပ္ ေနေသးေၾကာင္းကို ဦးေန၀င္းေမာင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ရင္တို႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ၎တို႔ အခြင့္အေရးမရခဲ့ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္အေပၚ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို စီစဥ္ေပးသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ တာ၀န္ရိွသူ ဦးသိန္းဦးကို ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ ေမးျမန္းရာတြင္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခြင့္ကို Egress အေနနဲ႔ ေျပာဆိုခဲ့တာမ်ိဳး မရိွခဲ့ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းရိွ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာ၀န္ရိွသူတဦးျဖစ္သည့္ NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ကလည္း Egress ႏွင့္ ပ်ိဳးပင္အဖြဲ႔တို႔၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို အေျခအျမစ္မရိွ ေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆိုလိုက္ၿပီး “ေဒၚစုလြတ္လာကတည္းက သူဟာ အဖြဲ႔အားလံုးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆႏၵရိွတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဖိုရမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ေပးပို႔ေသာ ဗီဒီယိုမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ပိုၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေပးၾကရန္၊ သို႔ေသာ္ ထိုအကူအညီမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ခံမႈလည္း ရိွရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္းရင္းျမစ္ _ ဧရာ၀တီ

0 comments: