Monday, September 20, 2010

ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ Victor Byak Lian ၏ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္

နအဖ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံ ေနေသာ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀

၂၀၁၀ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္။

ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ႏွင့္ Victor Byak Lian တို႔သည္ ၃၁-၈-၂၀၁၀ ေန႕မွ ၂-၉-၂၀၁၀ ေန႕အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ဂ်ပန္ႏို္င္ငံအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယပညာေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္သူ Masaharu Nakagawa ႏွင့္လည္းေကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌါနမွတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေကာင္းလာ ေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံအားေပးေရး လာေရာက္ ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

ထိုသို႕သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀တို႔ႏွင့္အတူ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕(ဂ်ပန္) Association of United Nationalities in Japan, AUN (Japan) ရွိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အတူတကြ လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးမွ သိခဲ့ရပါသည္။

မိမိတို႕ AUN(Japan)အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီတို႕၏ မူ၀ါဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ဘံုႏိုင္ငံ ေရးရည္မွန္း ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေထာင္ေရးလုပ္စဥ္မ်ားတြင္ တျခားေသာ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီကပါ စစ္အစိုးရက ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဆန္႕က်င္သ ပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္းအသီးသီးေက်ညာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။ AUN (Japan) ရွိတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးကလည္း ဤလမ္းစဥ္ကိုအေကာင္ အထည္ေဖၚရန္ သေဘာထားမ်ားကို အတိအလင္း အသီးသီးေက်ညာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ ္ယခုဦးဟန္ေညာင္ေ၀၏ခ ရီးစဥ္သည္ AUN-Japan ၏မူ၀ါဒႏွင့္လံုး၀ကြဲျပားျခားနားေနေၾကာင္း သိ ရွိခဲ့ရေပသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ယခု ဦးဟန္ေညာင္ေ၀၏ စစ္အစိုးရ တရား၀င္ေရးႀကိဳးပန္းမႈတြင္ AUN (Japan) အေနႏွင့္ပါ၀င္ ပတ္သတ္မႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း၏လုပ္ရပ္မွာမိမိတို႕၏မူ၀ါဒႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႕က်င္ေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။


အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႕အစည္း (ဂ်ပန္)
၂၀၁၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္

ဆက္သြယ္ရန္- ၈၁-၈၀ ၂၀၄၈ ၅၈၃၄၊ ၈၁-၈၀ ၂၀၃၄ ၁၈၇၈

0 comments: