Sunday, September 5, 2010

ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းက ေျပာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ

ထက္ေအာင္ SATURDAY, SEPTEMBER 04, 2010

ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အလြန္ တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္အတြင္း ပါတီမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းႏိုင္မႈ အေျခအေနက ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ပံုသဏၭာန္ကို ပို၍ ေပၚလြင္ေစလာပါသည္။

ဧရာ၀တီမွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား စည္း လံုးညီညႊတ္ေရးပါတီ (NUP)ႏွစ္ပါတီသာလ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုး၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ကိုေတြ႕
ရ ပါသည္။

USDP ႏွင့္နီးစပ္ေသာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားအဆိုအရ USDP သည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ ေနရာမလပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီအေနႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ USDP၏ အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ ျဖစ္လာမည့္ပါတီမွာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္း စဥ္ပါတီကို အေမြခံထားေသာ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ေသာ NUP ျဖစ္ပါသည္။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ က်ေနာ္တို႔ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၉၄ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၁၄၉ ဦးနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၃၇ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ စာရင္းတင္သြင္းထားပါတယ္။ အားလံုး စုစုေပါင္း ၉၈၀ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု NUP ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနႀကီးမႉး ဦးေအာင္ေငြ က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာၾကားပါသည္။

“ဒါေတြအားလံုးက က်ေနာ္တို႔ အခုေနာက္ဆံုး လက္ခံရရိွထားတဲ့ စာရင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀းလံေခါင္းဖ်ားတဲ့ ေဒသေတြက ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ ထပ္မံရရိွလာရင္ ဒီထက္တိုးလာဖို႔ ရိွပါတယ္”ဟု သူက ေျပာပါ သည္။

USDP ကို လက္ရိွ စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ယူထားေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး NUP ကို ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ အဆင့္ျဖင့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ ဖူးသူ ဦးထြန္းရီ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ USDP ႏွင့္ NUP သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဖက္ပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတီအျဖစ္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ထိုပါတီ ႏွစ္ခုၿပီးလ်င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တတိယ အမ်ားဆံုး တင္သြင္းႏိုင္ေသာ ပါတီမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္းအား စု (NDF) ျဖစ္ပါသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၀၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၄ ဦး နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေဒသ ႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၆၁ ဦး စာရင္း တင္သြင္းထားပါတယ္”ဟု ပါတီ ေခါင္း ေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာပါသည္။

NDF ပါတီကို ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားသည္ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေလးစားၾကည္ညိဳေသာ္လည္း NLD ပါတီက မွတ္ပံုမတင္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေရး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကၿပီး ပါတီမွ ခြဲထြက္လာကာ NDF ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ NDF ပါတီက အဓိကအားထား ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ေဒသမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၎ပါတီ ၃ပါတီၿပီးလ်င္ စတုတၱေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုး စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္သည့္ ပါတီမွာ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ျဖစ္ပါသည္။ SNDP သည္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို အဓိကထားယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နည္အတြင္းရိွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းပါတီSNDP သည္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္စလုံးတြင္ ၀င္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ၁၅ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၉၇ ဦး စသည္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၅၇ ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ဟု ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုင္းလွေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦးသုေ၀ႏွင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၏ သားသမီး မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)သည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၀ တင္ သြင္း ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပဥၥမေျမာက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားဆံုး တင္သြင္းႏိုင္သည့္ ပါတီျဖစ္လာပါသည္။

တျခားတိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔ျပည္နယ္မ်ားရိွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းၾကသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရိွရပါသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၄၅ ဦး တင္သြင္းခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၂၅ ဦး တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစုစုေပါင္း ၄၂ ဦးတင္သြင္းခဲ့ရာ တိုင္းေဒသ ႀကီး အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အဓိကထား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၉ ဦး စာရင္းသြင္းထားပါသည္။ ၎ပါတီအေနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းကို အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီက ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အဓိကထား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၉ ဦး စာရင္း သြင္းထားပါသည္။ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီကလည္း မြန္ျပည္နယ္ကို အဓိကထားၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃၅ ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ဦးေအးလြင္ ႏွင့္ ညီျဖစ္သူ ဦးရဲထြန္း တို႔ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ)တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးႏွင့္ ၄၀ အသီးသီး စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ ၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ပါတီက ရန္ကုန္တိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းမွာ အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္က ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့ အခ်ိန္ကို အလံုအေလာက္မေပးေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း အခ်ိန္လုၿပီး လုပ္ခဲ့ရတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီထက္ပိုၿပီး စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္မွာပါ”ဟု ကိုေအးလြင္က ေျပာပါသည္။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းမႈ ဇယားကြက္ကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ USDP ႏွင့္ NUP ကလြဲလ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရွမ္း၊ ရခိုင္၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ခ်င္း တို႔သည္ ၎တို႔ေဒသမ်ား တြင္သာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုသို႔၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ ရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကို အဓိကထားယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အားနည္းသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အဓိကအေျခစိုက္ၿပီး ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျမန္မာမ်ား ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ဒီမို ကေရစီ ပါတီမ်ား၏ ျပည္နယ္မ်ားထက္ တိုင္းမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားၾကေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ တိုင္း ၂ တိုင္းေလာက္ကိုသာ အဓိကထား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဒီမ္ုကေရစီပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ တိုင္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၀ ခုတြင္ USDPႏွင့္ NUP ႏွစ္ပါတီသာလ်င္ စီးခ်င္းထိုးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထို ၂ ပါတီက အဓိကထားရင္ဆိုင္မည္မွာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မ်ားရိွ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ ပိုၿပီး ျပင္းထန္ပါလိမ့္မည္။

ယခုေလာေလာဆယ္ ဧရာ၀တီမွ ေကာက္ယူရရိွထားေသာ ပါတီ ၂၀ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းမႈ အေျချပ ဇယား တြင္ ပါ၀င္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရိွလာႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္သြင္းႏိုင္မႈ အေျချပဇယား
Document 1
Copy from _ irrawaddy.org

0 comments: