Wednesday, September 29, 2010

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရေသာ ဒုကၡသည္ မိသားစုမ်ား ေရာက္ရွိလာ
ယေန ့(၂၈-၀၉-၂၀၁၀)ေန႔ နံနက္ ၇း၂၅ နာရီတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ ့ နာရီတာေလဆိပ္သို႔ဂ်ပန္ပန္အဲယား-JAL FLIGHT 718 ျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ကရင္ ဒုကၡသည္(၁၈) ဦးဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ျပီး ေလဆိပ္ အတြင္း ဂ်ပန္ လဝက ျဖတ္ျခင္း ေခတၱအနားယူျခင္းနွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ေနမေကာင္းျဖစ္ေန၍ ေလဆိပ္ေဆးခန္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူျပီး ေနာက္ မနက္(၉)နာရီတြင္ ေလဆိပ္ အျပင္သို ့ထြက္လာခဲ့ႀကရာ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္(၃၀)ခန္ ့နွင့္္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူ(၁၀) ဦးခန္ ့စုစုေပါင္း(၄၀) ေက်ာ္မွ ကရင္ဘာသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ျမန္မာ အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာပါ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ရက္စက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပး လာရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါသည္။

Refugees from Burma (Myanmar) under the junta are warmly welcome to Japan ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ႀကိဳဆိုခဲ့ႀကပါသည္။ ယေန ့ဆိုက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္မွာ (၂၇) ဦး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား ေနမေကာင္း ျဖစ္ေနေသာေႀကာင့္ မဲေဆာက္တြင္ မိသားစုတစ္စု နွင့္ ဘန္ေကာက္တြင္ မိသားစုတစ္စု က်န္ရစ္ေနခဲ့ျပီး People forum of Burma မွ Yamamoto San က ေျပာျပသည္မွာ အဆိုပါ က်န္ေနခဲ့ေသာ မိသားစုနွစ္စုမွာ မိမိ ထိုင္းနိုင္ငံသို ့သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ကသိရိွ မိတ္ေဆြ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေႀကာင္းနွင့္ မိမိအေနျဖင့္ ယေန ့အဆိုပါ မိသားစုမ်ားနွင့္ ျပန္လည္ ေတြ႔ဆုံရန္ အားခဲျပီးဘ ႀကိဳးစားလာခဲ့ေသာ္လဲ ပါမလာ၍ အလြန္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။

ေလဆိပ္ အျပင္ဘက္ ဘတ္စ္ ကားေပၚမတက္ခင္တြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပထမဦးစြာ
ဂ်ပန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာရိွတစ္ဦး က ရွင္းလင္းေျပာႀကားခဲ့ျပီး ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးနွင့္ ကရင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တစ္ဦး တို ့နွင့္လည္း မိတ္ဆက္ ေပးျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယေန ့ေန ့လည္ (၃)နာရီခန္ ့မွစတင္၍ TBS News Birds တြင္ UNHCR ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး
မစၥတာတာ ကီဂါဝါ မွရွင္းလင္း တင္ျပရာတြင္လည္း ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ UNHCR မွတဆင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ေဒၚလာသန္း ေပါင္းမ်ားစြာ နွစ္စဥ္ ေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့နိုင္ငံအမ်ားစု က ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံလိုစိတ္မရိွ၍  ၄င္းအစားေငြမ်ားစြာ ေပးအပ္ေနျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ရႈျမင္ျပီး မိမိ နိုင္ငံျခားတြင္ UNHCR ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္စဥ္ အထင္ေသးေသာ မ်က္လုံးျဖင့္ အႀကည့္ခံခဲ့ရ၍ မိမိအေနျဖင့္ အလြန္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါေႀကာင္း။ ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ဒုကၡ
သည္မ်ားကို မိမိတို ့ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ စတင္လက္ခံခဲ့ရာ အာရွတိုက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားကို အာရွတိုက္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံက ပထမဦးဆုံး စတင္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး မိမိအေနျဖင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ျဖစ္မိပါေႀကာင္းနွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနနွင့္ နွစ္စဥ္ ဒုကၡသည္ ေသာင္းနွင့္ခ်ီ၍ လက္ခံေနရာ အဆိုပါ အေရအတြက္နွင့္ နိႈင္းယွဥ္ ပါက ဂ်ပန္နိုင္ငံက လက္ခံေသာ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ အလြန္နဲ ေနေသးေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ယခုမွစ၍ နိုင္ငံျခားရိွ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံျခင္းနွင့္ ဂ်ပန္နိုင္
ငံအတြင္း ဒုကၡသည္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံျခင္း နွစ္မ်ိဳးစလုံးကို အတူယွဥ္တဲြ၍ တိုးခ်ဲ ့ျမွင့္တင္သြားျခင္း ကိုျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာႀကားသြားခဲ့ပါသည္။

ထို ့အျပင္ ယေန႔ ေရာက္ရိွလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အမ်ားဆုံး စိုးရိမ္ပူပန္ႀကေသာ အရာမ်ားမွာ ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ မည္ကဲ့သို႔အသက္ေမြးဝမ္းေႀကာင္း ျပဳလုပ္ရမည္နည္း ဆိုသည္နွင့္ ဂ်ပန္လူ ့အဖဲြ ့အစည္းအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ ဝင္ဆန္႔ေအာင္ လုပ္ရမည္နည္း စသည္တို ့ျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာႀကားသြားပါသည္။ ထို ့အျပင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို ့ ေရာက္ရိွလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို မည္ကဲ့သို ့ကူညီေထာက္ပန္႔မည္လဲ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ ေျဖႀကားရာတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ကမၻာ ့ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေငြေႀကး ေျမာက္ျမားစြာ ေထာက္ပန္႔ လွ်က္ရိွရာ အဆိုပါေထာက္ပန္ ့ေငြ၏ (၀.၁)ရာခိုင္နႈန္းကို အသုံးျပဳလွ်င္ ပင္ လုံေလာက္သည္ဟု မိမိထင္ျမင္ေႀကာင္းနွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက အမွန္တကယ္ပန္ ့ပိုးသင့္ေႀကာင္း ေျပာႀကားသြား ပါသည္။

ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ကရင္ဘာသာစကားျပန္အျဖစ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံေရာက္ ကရင္ဒုကၡသည္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရိွေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား နိုင္ငံေရးအဖဲြ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာKNL-JAPAN ေခါင္းေဆာင္ ကိုေစာဘလွသိန္းမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး ယေန ့ေရာက္ရိွလာေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို (၆)လ ႀကာသင္တန္းအမ်ိဳး ေပးမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ ကာလအတြင္း ျပင္ပသို ့အဆက္အသြယ္ လုပ္ခြင့္ကိုကန္ ့သတ္ထားမည္ ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလ(၆) လအျပီးတြင္ မိမိတို ့ႀကိဳက္နွစ္သက္သလို ဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္နိုင္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ကိုေစာဘလွသိန္းမွ တဆင့္သိရိွ ခဲ့ရပါသည္။ သို ့ျဖစ္ရာ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔ ေျခေထာက္ေပၚ မိမိတို ့ရပ္တည္နိုင္ရန္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရိွ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစု မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ့တတ္အားသေရြ ့အကူအညီ ေပးရန္တာဝန္ရိွေပသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ဒုကၡသည္ ျပႆနာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းယေန ့အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္
စနစ္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ရာ အဆိုပါ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းေရးမွာ အဓိကနွင့္ အေျခခံ အေႀကာင္း အရင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အပါအဝင္ ကမၻာ ့ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ အတူလက္တဲြ၍ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အေပၚပိုမိုဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမွသာလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ ကူညီရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

သတင္းမွတ္တမ္းနွင့္ေဝဖန္ခ်က္။ ။ ဘုန္းလိႈင္-FWUBC
ဗီြဒီယို-ANNnewsCH
ဓါတ္ပုံ-FWUBC

0 comments: