Friday, June 25, 2010

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ခြဲျခား ကန္႔သတ္ခံေနရ

သန္းထိုက္ဦး Friday, June 25, 2010 .


ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကို ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေပးထား ေသာ္လည္း အကန္႔ အသတ္မ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီ(KPP)၊ မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ(AMRDP) ၊ ပအိုင္း အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO) ႏွင့္ တေအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ တို႔ကို ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ေပးထားၿပီး ကခ်င္ ၃ ပါတီက ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

AMRDP ပါတီကုိ ပညာေရးဘက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖူးေသာ ပါေမာကၡ ႏိုင္ေငြသိန္း ဦးေဆာင္သည္။ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ပါေမာကၡေဟာင္းဟု သိရသည္။ ၎ပါတီမွ ေကာ္မတီဝင္တဦးျဖစ္ေသာ ႏိုင္သိုက္ မွာလည္း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေအာင္ခမ္းထီ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပအိုင္း အမ်ဳိးသား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ မွာလည္း အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ ေသာ ပါတီတခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားကမူ ကခ်င္ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပယ္ခ်ခံရဖြယ္ ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာဆို ေနၾကသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရးပါတီ(KSPP)သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတြက္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံ မွတ္ပံု တင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးေပ။

ကခ်င္ပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခင္ KIOမွ ခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကုိ လက္မခံေသာေၾကာင့္ ၎ ပါတီမ်ားအေပၚ စစ္အစိုးရက အယံုအၾကည္မရွိဘဲ ၾကန္႔ၾကာရန္ လုပ္ ေဆာင္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ မရေသးသည့္ ပါတီမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရး (KSPP)၊ ညီညြတ္ ေသာ ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (ကခ်င္ျပည္နယ္) (UDPKS) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တိုးတက္ေရးပါတီ (NSSPP) တို႔ ျဖစ္သည္။

“ပါတီထဲမွာ ပါတဲ့ လူေတြက နအဖကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ပါတယ္လို႔ သူတို႔က ထင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မေပးတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္”ဟု ကခ်င္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ယက္ (KDNG) မွ ဥကၠဌ ဦးေအာင္၀ါက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ(CRPP) အတြင္းေရးမႉး ဦးေအးသာေအာင္ကမူ“ဒီ စစ္အစိုးရဟာ သူတို႔ရဲ႕ အာဏာကို သက္ဆိုး ရွည္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ၊ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိလည္း သူတို႔ လိုသလို ေရးဖြဲ႔ထားၿပီးၿပီ၊ ၿပီးေတာ့ ပါတီ ဥပေဒ ေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားၿပီးၿပီ၊ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ကုိ မဆန္႔က်င္တဲ့ သူတို႔ကို ေထာက္ခံမယ့္ သူတို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြကုိ အမ်ားအျပား ခြင့္ျပဳထားတယ္ ဆိုတာဟာ ထင္ရွားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား ပါတီတခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ပါတီေထာင္တာမ်ဳိး ရွိေကာင္း ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပါတီ မွတ္ပံု တင္ခြင့္ ရထားေသာ ပါတီ အမ်ားစုက ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္သည့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ၎က ဆိုသည္။

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရုံးသို႔ သြားေရာက္ကာ ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ အျမန္ဆံုး ခ်ေပးရန္ ကခ်င္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒ အခန္း (၃)၊ အပိုဒ္ ၁၂ (က)၊ အပိုဒ္ခြဲ (၃) ၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ အေန ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ မတရား အသင္းအျဖစ္ ေၾကညာခံထား ရေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္မႈရွိပါက ႏိုင္ငံေရး ပါတီအျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ပိုင္ခြင့္ မရွိဟု ဆိုထားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ KSPP က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ အတည္ျပဳခ်က္ရရန္ ၾကန္႔ၾကာေနခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP) ကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံြ႔ၿဖိဳးေရးအသင္းက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

KSPP သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ႐ံုးဖြင့္ထားၿပီး ပါတီ တည္ေထာင္ခ်ိန္မွ စ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္ က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ရာတြင္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း ခံထားရ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ထုတ္ျပခ်က္မ်ား အရ ပါတီ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီေပါင္း ၄၂ ပါတီ၊ မွတ္ ပံုတင္ခြင့္ က်သျဖင့္ ေလွ်ာက္ ထားသည့္ ပါတီ ၃၈ ပါတီႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ျပဳၿပီးပါတီ ၃၃ ပါတီ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း မူရင္း ။ www.irrawaddy.org/bur/

0 comments: