Thursday, April 8, 2010

ျမန္္မာကို အာဆီယံမွထုတ္ဖို႔ အမတ္မ်ား ေတာင္းဆို ။

မဇၩိမသတင္းဌာန ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ဧၿပီလ ၀၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၄၈ မိနစ္ .

ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား လုပ္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔မွထုတ္ပစ္ရန္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမတုိင္မီ အာဆီယံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၀ ေက်ာ္က ေတာင္္းဆိုလိုက္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းတြင္ ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”ထိေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္သင့္သည္” ဟု လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳေနေသာ အာဆီယံ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔ (AIPMC) မွတဆင့္ ေပးပို႔ေသာ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ စကၤာပူတို႔မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁ဝ၅ ဦး၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ပါဝင္သင့္သူမ်ား မပါႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ျပစ္တင္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက အတိုက္အခံပါတီၾကီးျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီအား မွတ္ပံုျပန္မတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်င္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေထာင္က်ေနေသာ ပါတီဝင္မ်ားကို ထုတ္ပယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

”ဒီလိုဘက္လိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္ထားတာရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အတိုက္အခံပါတီေတြနဲ႔ ဝင္အေရြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မပါလာႏုိင္ေအာင္ တားလိုက္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္သင့္သူေတြ ပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ စိတ္အား ထက္ထက္သန္သန္နဲ႔ လုပ္ပါတယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ အခြင့္အလမ္းကို လက္လြတ္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

”အာဆီယံက တိုက္တြန္းေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမန္မာက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့တာ ၾကာၿပီျဖစ္လို႔ ပိုထိေရာက္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈအသစ္ လုပ္သင့္တယ္” ဟု အမတ္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

”ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ တင္းက်ပ္ၿပီး အေသအခ်ာ ပစ္မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈေတြ အာဆီယံက လုပ္သင့္တယ္” ဟု ၎တို႔က ဆိုၾကသည္။

အာဆီယံ ပဋိဥာဥ္သစ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အဖြဲ႔တြင္းမွ ထုတ္ပယ္ပစ္ရန္လည္း ေလးနက္စြာ စဥ္းစားသင့္သည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။
အာဆီယံ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္မစြက္ေရး မူဝါဒေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ အဖြဲ႔တခုလံုးက အေရးယူမႈ မျပဳလုပ္နိင္ခဲ့ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ခဲ့သည့္အေပၚ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ၿပိီး သူမကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း mizzimaburmese.com/newsယ


0 comments: