Monday, April 5, 2010

ေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ထံ ၀ ေခါင္းေဆာင္ထပ္မံစာေရး ။


Monday, 05 April 2010 18:16 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ေန႕ရက္စြဲျဖင့္ နအဖထံေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ ၉ ခ်က္အားပယ္ဖ်က္ၿပီးနယ္ျခားေစာင့္ တပ္အသြင္ေရးဆိုင္ရာ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ၈ ခ်က္ပါ ေတာင္းဆိုခ်က္အသစ္ျဖင့္ မတ္ခ်္ ၃၁ ရက္ေန႕ က ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္းမွ ထပ္မံ စာေရးေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု စံုစမ္းသိ႐ွိရပါသည္။

“အခုအသစ္ ထပ္မံေတာင္းဆိုတာက ထူးျခားတယ္၊ ၀ ဘက္ကေတာ္ေတာ့္ကို လိုက္ေလွ်ာထားတာေတြ႕ရတယ္။ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ရင္းမႉးေနရာမွာ နအဖ အရာ႐ွိပါ၀င္ဖို႕ဆုိတဲ့အခ်က္ သေဘာတူထားတာေတြ႕ရတယ္” - ဟု အမည္မေဖၚလို သည့္ သံုးသပ္သူ တဦးကေျပာ၏။
စရဖ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္

ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႕ ၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ UWSP ဒု-ဥကၠဌ ေက်ာက္၀မ္ကြမ္း ဦးေဆာင္သည့္ ၀ အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က စရဖ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ တန္႕ယန္း၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကစဥ္ ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္း၏ အိပ္ဖြင့္ ေပးစာကုိလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ထံ ေပးလိုက္သည္ဟု ဆို၏။

“အဲဒီေပးစာအေပၚ တစံုတရာေျပာဆိုတာမ႐ွိဘူး၊ ဗိုလ္ရဲျမင့္က ၀ ေတြကို ဒီလ ၂၂ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး အသြင္ေျပာင္းမယ့္ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ စာရင္းေပးပို႕ရမယ္၊ ႏို႕မို႕ဆို ၂၈ ရက္ေန႕ေရာက္ရင္ မတရားအသင္းျဖစ္သြားမယ္ ဆုိတဲ့ဟာေတာ့ေျပာ သြားတယ္” ဟု ခုိင္လံုသည့္ သတင္းက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ ေျပာျပသည္။

၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ UWSP ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်မ္း၏ ေပးစာပါ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ -

၁။ မိုင္းေပါက္ေဒသအား လက္႐ွိ၀ေဒသ ပိုင္နယ္ေျမအတိုင္း ဆက္လက္ထား႐ွိရန္။
၂။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရာတြင္ သက္ႀကီးပုိင္းအရာ႐ွိမ်ား အသက္ ၆၀ အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးရန္၊ ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္႐ွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းအား ရမခ လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ထား႐ွိၿပီး၊ တပ္ရင္းမႉးရာထူးအား နအဖ အရာ႐ွိက တာ၀န္ယူရန္။
၃။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းအတြက္ (ေျမာက္ပုိင္း ၀ တပ္ဖြဲ႕) စစ္သင္တန္းအား ပန္ဆန္း၊ မိုင္းေပါက္ ႏွင့္ မိုင္ေမာ (မိုင္းမိုင္) တြင္ထား႐ွိရန္။
၄။ ၀ နယ္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားဆိုင္ရာမ်ား လက္႐ွိအတိုင္းထား႐ွိၿပီး၊ ပင္စင္စား ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္၊ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ က်ဆံုးသြားသည့္ ၀ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ကေလးမ်ား (မိဘမဲ့ကေလးမ်ားတာ၀န္) အတြက္ နအဖ မွ တာ၀န္ယူေျဖ႐ွင္းရန္။
၅။ ၀ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား/အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးရန္။ ၀ ပိုင္ကား မ်ားအားလံုး လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္။
၆။ ေတာင္ပိုင္း ၀ တပ္ဖြဲ႕အတြက္လည္း ႀတိဂံတိုင္းစစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၀ ရင္းထား႐ွိၿပီး၊ ဆိုင္ရာ စစ္သင္တန္းကုိ ေတာင္ပိုင္း ၀ ဌာနခ်ဳပ္ ေဟြ႕ေအာ့ ႏွင့္ ၀မ့္ဟုန္႕ တြင္ထား႐ွိရန္။
၇။ ေတာင္ပိုင္း႐ွိ ၀ ျပည္သူတုိ႕သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အေျမာက္အမ်ား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ထားေသာေၾကာင့္ ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္သို႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ႐ွိဘဲ၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (ေျမဂရန္) ထုတ္ေပးၿပီး ေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္။
၈။ ၀ ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအားလံုး နဂိုအတိုင္းထား႐ွိရန္ - စသျဖင့္ ပါ႐ွိသည္ဟု သိရသည္။

၀ ျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီ UWSP ဥကၠဌ ေပါက္ယူခ်မ္း
ဧၿပီ ၁ ရက္က ၀ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ မတ္ ၂၈ ရက္က မုိင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႕က အပစ္ရပ္ သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္တို႕အားလည္းေကာင္း - “နယ္ျခားေစာင့္ တပ္အသြင္ေျပာင္းေရး အတြက္ ယခုလ ၂၂ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားစာရင္းေပးပို႕ရန္၊ မေပးပို႕ပါက ၂၈ ရက္ ေန႕ ေနာက္ပိုင္း မတရားအသင္း ျဖစ္သြားမည္”- ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္က အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႕ အသီးသီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၀ တပ္ဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ကို နအဖ က အႂကြင္းမဲ့ပယ္ခ်ၿပီးေနာက္ၿပီး ၀ ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူခ်မ္း ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈသေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ႏွစ္ဘက္စစ္ေရးအၿပိဳင္တိုးခ်ဲ႕ ခ်ထားခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ ၀ နယ္႐ွိ နအဖ၏ နတလ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ NGO ၀န္ထမ္းမ်ား ၀ နယ္မွ ထြက္ခြာၾကရန္ နအဖ အာဏာပိုင္တုိ႕ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည့္အထိ တင္းမာခဲ့သည္။ ထို႕အတူ မတ္လ ၂၇ တပ္မေတာ္ေန႕က ယေန႕တိုင္ တာခ်ီလိတ္ အထြက္မွ ေတာင္ပိုင္း ၀ နယ္အထိ တာခ်ီလိတ္အေျခစိုက္ နအဖ စစ္ဗ်ဴဟာမႉး ကိုယ္တိုင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၿပီး စစ္အင္အားပိုမို တိုးခ်ဲ႕ ခ်ထားသည္ဟု ေတာင္ပိုင္း ၀ တပ္ဖြဲ႕ကလည္း ေျပာပါသည္။

PNS-Japan0 comments: