Wednesday, March 31, 2010

အန္အယ္လ္ဒီ၏ မူလႏိုင္ငံေရးမပ်က္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦး၀င္းတင္ ေျပာၾကား။


NEJ/ ၃၁ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပ်က္စီးသည္ဟု မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွာၾကားခ်က္ အတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ နအဖေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသျဖင့္ အန္အယ္လ္ဒီသည္ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံမွတ္ပုံတင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု မတ္ (၂၉) ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးျဖစ္သူ ဦး၀င္းတင္က ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

၎က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၫႊန္းတဲ့အတိုင္းပဲ။ က်ေနာ္တို႔ေခါင္းထဲမွာ၊ က်ေနာ္တို႔အသည္းႏွလုံးထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးေတြရိွေနရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေရးေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔အစည္းတခုအေနနဲ႔ ရပ္တည္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက ရိွခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ထိန္းသိမ္းသြားရမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေထာင္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ရရိွရန္၊ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထြန္းကားရန္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္မွန္သမွ် ဖယ္ရွားရန္ ဆုိသည့္အခ်က္မ်ားသည္ အန္အယ္လ္ဒီက ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

သာမန္အားျဖင့္ နဂိုရိွၿပီးသား ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသည့္သေဘာျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တႏိုင္ငံလုံးရိွ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ၀င္မ်ားနွင့္ နဂိုရိွၿပီးသား စည္း႐ုံးမႈကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ျမင့္မားစြာဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ တတ္ႏိုင္သမွ် က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ နဂိုရိွေနတဲ့ ညီၫြတ္ေရး လူထုေထာက္ခံမႈေတြကို ကိုင္စြဲၿပီး ေရွ႕ဆက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမႈဟာ က်ေနာ္တို႔ အန္အယ္လ္ဒီေပၚ ႀကီးမားစြာပဲရိွတယ္လို႔ ယုံတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္၊ ၾကည့္ရမယ္၊ ၾကားနာရမယ္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို တု႔ံျပန္ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာ ရိွတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ခြင္ထဲမွာလည္း လႈပ္ရွားသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို မ်က္နွာမူတဲ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၾကရမယ္” ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာၾကားသည္။

အန္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မတင္ျခင္းသည္ အဓိကမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပန္းတိုင္မ်ားက အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပစ္မွတ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို က်ေနာ္တုိ႔ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆိုေနတာ အန္အယ္လ္ဒီ စဖြဲ႔တဲ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလေလာက္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ စာေရးၿပီးေတာ့ န၀တထံ ပို႔ထားတဲ့ စာကစခဲ့တာ။ ေနာက္ဆုံး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဆီ စာေရးတဲ့အထိလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ကိစၥကို ေျပာေနတာပဲ” ဟု ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။

“ဒီေန႔ပါတီ မရိွေပမယ့္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရိွတယ္၊ ပါတီမွတ္ပုံမတင္လုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔ မရပ္တည္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ပုံတင္မွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ပုံမတင္လည္း လူထုေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတာ။ ဒီေန႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူတို႔ ဘယ္လိုမွ ဖယ္ရွားလို႔မရဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ျပည္သူက အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ ျပည္သူကေန ယုံၾကည္ကိုးစားေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး မိခင္ႀကီးတေယာက္လို ျဖစ္ေနတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္းဆိုေနရမွာပဲ” ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။


PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း khitpyaing.org News,


နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥ နအဖႏွင့္ ၀တပ္ဖြဲ႔ မနက္ျဖန္ ေတြ႔ဆုံမည္ ။

ေပါက္ေပါက္/ ၃၁ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ဝတပ္ဖဲြ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နအဖစစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရိွခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္တို႔ မနက္ျဖန္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႔ဆံုၾကမည္။

ဝတပ္ဖဲြ႔မွ ဒု-ဥကၠ႒ ေပါက္ယိုယိ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္တို႔ ေတြ႔ဆံုၾကမည္ျဖစ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ေပးဖြယ္ရိွသည္ဟု အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

၎က “ဒု-ဥကၠ႒ ေပါက္ယိုယိနဲ႔ ဗဟိုေကာ္မတီ ေက်ာက္ဝမ္ကြမ္းတို႔ ဦးေဆာင္ၿပီး မနက္ျဖန္ တန္႔ယန္းသြားၾကမယ္။ ဗိုလ္ရဲျမင့္ ေျပာမယ့္စကားေတာ့ ခန္႔မွန္းလို႔ ရေနၿပီပဲ။ မိုင္းလားတပ္ဖဲြ႔ကို ရာဇသံေပးလိုက္သလို ဧၿပီ (၂၈) ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္လက္ခံဖို႔၊ မဟုတ္ရင္ မတရားအသင္း ေၾကညာမယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္မွာေပါ့” ဟု ေျပာသည္။

ယခုလ (၂၈) ရက္က ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း၊ အထူးေဒသ (၄)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA-ESS) မိုင္းလားတပ္ဖဲြ႔မွ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးစံလူ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင္တို႔ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဧၿပီ (၂၈) ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကညာသြားမည္ဟု နအဖဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု အပစ္ရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္မွစတင္၍ အပစ္ရပ္အဖဲြ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖဘက္က ေျပာဆိုကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္အျဖစ္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္ရက္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ရက္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ရက္ဟု လည္းေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ေနခဲ့ရာမွ ယခု တႏွစ္ တင္းတင္းျပည့္ေျမာက္မည့္ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္ေန႔ကို ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။


PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း .khitpyaing.org/news
အျပည့္အစံုသို႕ ...

Rest of your post

ျဖိဳခြင္းမႈသစ္မ်ား လုပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးဝင္းတင္ေျပာ ။

Fresh crackdown in offing: Win Tin

ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း။ မူရင္း mizzimanewsTV


မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ကန္ ့ကြက္ဆႏၵျပအခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ(၃၀)ရက္။


ယေန ့ မတ္လ ၃၀ ရက္ ေန ့ တိုကိ်ဳၿမိဳ ့ရွီနာဂါ၀ါရွိ နအဖ စစ္အခြန္ရုံး (သံရုံး)ေရွ ့တြင္ နအဖ စစ္အုပ္စု၏ မတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား ကန္ ့ကြက္ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မူ (၈၂) လျပည့္ ၀မ္းနည္းျခင္းအခမ္းအနား ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) ဂ်ပန္ဌာနခြဲ ့မွဦးစီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနာမွဴးအျဖင့္ NLD-La(JB) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းထြန္းမွ ယေန ့က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးတို ့မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတို ့ကလည္း နအဖ၏ အမတရားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားကို ကန္ ့ကြက္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားကို ညေန ၃း၀၀ နာရီ မွ ၄း၀၀ နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိူင္ငံေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု စုစုေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ခန္ ့ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

PNS-Japan
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum


အျပည့္အစံုသို႕ ...

Rest of your post

NLD ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေမရိကန္ႏွင့္ ကုလ အေလးထား ။


(ဓာတ္ပံု - ႐ိုက္တာ)

ဧရာဝတီ Tuesday, March 30, 2010 .

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ လုိက္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားေၾကာင္း အေမရိကန္ အစုိးရႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔က တနလၤာ ေန႔တြင္ ေျပာၾကား လုိက္ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ သူ႔ပါတီ၏ မည္သည့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကုိ မဆုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀န္းက ေလးစားၾကရန္ လုိအပ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ မာတင္နီ ဆာကီက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေျပာၾကား လုိက္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ အပတ္က ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း၏ ေၾကညာခ်က္ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး သတင္း ေထာက္မ်ားကုိ ထုိသုိ႔ ေျပာလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူ (မစၥတာ ဘန္ကီမြန္း) ေျပာခ့ဲသလုိပါပဲ ဒီေရြးေကာက္ပဲြက မွ်တၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္တယ္ဆုိရင္ အမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ႏုိင္မႈ ရိွႏုိင္သမွ် ရိွဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။

မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက သူ၏ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအဖဲြ႔ႏွင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ အပတ္က ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။

အေမရိကန္ အစုိးရကလည္း NLD ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားသည္ဟု အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၏ ျပည္သူ႔ေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ မစၥတာ ပီေဂ်ခေရာ္ေလ က ေျပာသည္။

“ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ လုိအပ္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ယူဆထားတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုိ ပုဂၢဳိလ္မ်ဳိးေတြ၊ တျခား အဖဲြ႔ေတြ၊ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔ေတြနဲ႔ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ျမန္မာအစုိးရက ဆႏၵမရိွတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ NLD က ဒီလုိ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပဲ လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ နားလည္မိပါတယ္” ဟု မစၥတာ ပီေဂ်ခေရာ္ေလ က ေျပာသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္ကစၿပီး အေမရိကန္အစုိးရသည္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ေရး နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ကုိ တၿပိဳင္နက္ က်င့္သုံးခ့ဲသည္။

“ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္ကုိ ေျပာၿပီးပါၿပီ။ စိတ္ပ်က္စရာ ဥပေဒေတြလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ေျပာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ေဆြးေႏြးတာ မရိွေသးပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ မရိွဘူးလုိ႔ေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ျမန္မာျပည္မွာ ထုတ္ျပန္ခ့ဲတ့ဲ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒေတြက နည္းမွန္ လမ္းမွန္ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု မစၥတာ ပီေဂ်ခေရာ္ေလ က ရွင္းျပသည္။

ဤအေတာအတြင္း ၀ါရွင္တန္အေျခစုိက္ US Campaign for Burma ေခၚ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသည့္ အဖဲြ႔က NLD ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္လုိက္သည္။

“NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြက သတၱိရိွရိွ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါပဲ။ ဒီအတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ အင္မတန္ ဂုဏ္ယူပါတယ္” ဟု ထုိအဖဲြ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ကုိေအာင္ဒင္က ေျပာသည္။

“စစ္အုပ္စုရဲ႕ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ လက္မခံတ့ဲ နည္းနဲ႔ သူတုိ႔အားလုံးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြ နဲ႔အတူ ဆက္လက္ ရပ္တည္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကတာပါပဲ” ဟု ကုိေအာင္ဒင္က ဆုိသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း။ မူရင္း irrawaddy.org
မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္က ပဥၥမအႀကိမ္ ေနာက္ဆံုးဒက္လိုင္းရာဇသံထပ္ေပး ။


Tuesday, 30 March 2010 20:58 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား နအဖ၏ စရဖ ၫႊန္ခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ ေခၚယူေတြ႕ဆံု၍ ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္သတ္မွတ္ရက္ အေျဖေပးရန္၊ သို႕မဟုတ္လွ်င္ မတရားအသင္းျဖစ္မည္ဟု ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း က်ဳိင္းတံု - ပန္ဆန္း သတင္းရပ္ကြက္ကဆိုသည္။

“ဗိုလ္ရဲျမင့္က မိုင္းလားေခါင္းေဆာင္ေတြကိုၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ဖို႕လွမ္းေခၚတယ္။ လာမယ့္ ဧၿပီလ ၂၈ တကယ့္ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ထပ္ေပးမယ္၊ အသြင္ေျပာင္းရင္ေျပာင္း မေျပာင္းရင္ ဘာညာေပါ့၊ မိုင္းလားကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕ကေတာ့ ဘာဆိုဘာမွ ျပန္မေျပာရဘူး”- ဟုအမည္မေဖၚလိုသည့္ က်ဳိင္းတံုစစ္တိုင္း႐ုံးအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္၀င္ဆန္႕သူတဦးက ေျပာပါသည္။

ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ဒုဥကၠဌ (၂) စ၀္ဆန္လူ၊ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စ၀္ခမ္းေမာင္၊ က်ဳိင္းတံု႐ွိ မိုင္းလား အဖဲြ႕႐ုံးတာ၀န္ခံ စိုင္းစိုး၀င္း အပါအ၀င္ မိုင္းလား ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး မတ္ခ်္ ၂၉ ရက္ မနက္ပိုင္းက ႀတိဂံစစ္ တိုင္း႐ုံးသို႕ ေရာက္႐ွိၿပီး စရဖ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ႏွင့္ တိုင္းမႉးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳးတို႕အား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္ ဟုဆုိ၏။ ထို႕အတူ UWSAပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္အားလည္း ဧၿပီ ၁ ရက္ တန္ယန္းသို႕ သြားေတြ႕ရန္ မွာၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ေရာက္ေရာက္ခ်င္း စရဖ အရာ႐ွိခ်ဳပ္ က လာမည့္ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ တႏွစ္ျပည့္ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ ယတိျပတ္ ကန္႕သတ္ေပးေၾကာင္း၊ တစံုတရာအေၾကာင္းမျပန္လွ်င္ ၁၉၈၉ မတိုင္မီ ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႕ သတ္မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရာ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕မွ တစံုတရာတုန္႕ျပန္ေဆြးေႏြးခြင့္မေပးဘဲ ထိုင္နားေထာင္႐ုံ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟုဆုိပါ သည္။

“ဧၿပီ ၂၈ ရက္က တကယ့္ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္တဲ့၊ မေျပာင္းလုိ႕ အဲဒီ့ဒက္လိုင္းကုန္သြားရင္ေတာ့ ၁၉၈၉ မတိုင္ခင္ အေနအထားအတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားမယ္ဆုိဘဲ။ ဆိုလိုတာက မတရားအသင္းျဖစ္သြားမယ္ေပါ့။ ဗိုလ္ရဲျမင့္က တိုတို တုတ္တုတ္ ေျပာၿပီးၿခိမ္းေျခာက္တယ္”- ဟု ထိုင္းနယ္စပ္ေရာက္ ပန္ဆန္းကုန္သည္တဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႕ ေျပာပါသည္။

အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ မူအားျဖင့္ လက္ခံထားသည့္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိလည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အႀကံဳးမ၀င္ဟုဆိုကာ ပါယ္ခ်ခဲ့သည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၅ ရက္က ႀတိဂံတုိင္းမႉးဖိတ္ၾကားခ်က္အရ က်ဳိင္းတံုႀတိဂံစစ္တိုင္း႐ုံးသို႕ မိုင္းလားအဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕သြားေရာက္ေသာ္လည္း ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလင္း ကိုယ္တိုင္မသြားသျဖင့္ တိုင္းမႉးဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳးအပါအ၀င္ က်ဳိင္းတံုေရာက္ေနသည့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္တို႕က ရာထူးအဆင့္အတန္းျခင္းမတူဟု ဆိုကာ လက္ခံေတြ႕ဆံုျခင္းမ႐ွိေပ။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ မိုင္းလားတပ္ဖြဲ႕အား နအဖ မွ ေခၚယူေတြ႕ဆုံ၍ ယခုအႀကိမ္ (ဧၿပီ ၂၈ ရက္ ) ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ရက္ေပးျခင္းမွာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္၏။ ပထမ အႀကိမ္- ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၉၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉၊ တတိယအႀကိမ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၀၊ စတုတၳအႀကိမ္က မတ္ခ်္ ၁၀ ရက္ေန႕ ျဖစ္ၿပီး ယခု ပဥၥမအႀကိမ္ ေနာက္ဆံုးဒက္လိုင္းမွာမူ တကယ့္ဒက္လိုင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ၏။ အပစ္ရပ္မ်ား ယခုအေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္ ေခါင္းခါ ျငင္းဆန္သြားလွ်င္ ေနာက္ေနာင္လည္း ဒက္လိုင္းအမ်ားျပား႐ွိဦးမည္ဟု သံုးသပ္သူမ်ား လည္း႐ွိသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း။ မူရင္း သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္


Monday, March 29, 2010

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ မွတ္ပုံမတင္ေရး ကန္႔ကြက္မဲမရွိ ဆုံးျဖတ္ ။


NLD ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး။
မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၀။

29 March 2010

စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြဟာ တရားမွ်တျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ NLD ပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရးအတြက္ ထပ္မံ မွတ္ပုံတင္ေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့အေၾကာင္း ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ ဗဟိုဦးစီး စည္းေ၀းပြဲက ဆုံးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။ NLD ပါတီ ေရွ႕ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေရး အပါအ၀င္ ဒီေန႔က်င္းပခဲ့တဲ့ စည္းေ၀းပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပါတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကို ကိုေဇာ္၀င္းလႈိင္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ဦးတင္ဦးက အခုလို စေျပာပါတယ္။

“အခုရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒေတြ၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒေတြ စသည္ျဖင့္ အဲဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ကုိ ထပ္မံၿပီး မွတ္ပုံတင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။

“ေနာက္တခုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တကြ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလုံးတုိ႔ကုိလည္း အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးပါဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တယ္၊ ဒါပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အရင္ကတည္းက ေျပာထားတဲ့အတုိင္း ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ရွိတဲ့ ဦးစီးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဗဟိုဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား အကုန္လုံး ေခၚလုိက္ေတာ့ မက်န္းမာလို႔ ေဆး႐ုံတက္ေနတာရယ္၊ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ ဗဟုိဦးစီး အဖြဲ႕၀င္ ေလးငါးေယာက္ရယ္ အဲဒါကလြဲလို႔ က်န္တာေတြ အကုန္လုံး တက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းကေတာ့ အျပည့္အစုံ အထေျမာက္ပါတယ္။

“ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းအလုိက္ အားလုံးေဆြးေႏြးတာ၊ ကယားျပည္နယ္မွ အပေပါ့၊ က်န္တဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း အားလုံးကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးတယ္။ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးတာ ၂ ေယာက္ေပါ့။ ၂ ေယာက္ဆုိတာ တေယာက္က သူ႔အေနနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳဘုိ႔ ေဆြးေႏြးတယ္ဆုိရင္ အကယ္၍မ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ရွိသလား၊ ေဆြးေႏြးရေအာင္ ဆုိၿပီး ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းက ၂ ေယာက္၊ ၂ ေယာက္ က်ေနာ္တုိ႔ ခြင့္ျပဳတယ္၊ ၅ မိနစ္စီေပါ့။ ေဆြးေႏြးတာ အားလုံးကေတာ့ ၂ ေယာက္စလုံးမွာလည္း ထပ္တူထပ္မွ်ပဲ သူတို႔က လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားနဲ႔ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား အေပၚမွာ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳဖုိ႔ဆုိတာပဲ ေျပာၾကတာ မ်ားပါတယ္၊ ဆုံးျဖတ္က်တာ မ်ားပါတယ္။ အမ်ားစု အကုန္လုံးေပါ့။

“တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စကေတာ့ သူတုိ႔ပင္ကုိယ္ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္ရွိေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ပယ္ဖ်က္သြားမည္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို ဆက္လက္ၿပီး ဘယ္လိုသြားမလဲ ဆုိတာမ်ဳိးေလာက္ကို ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အမ်ားဆုံးျဖတ္တဲ့၊ သူတုိ႔အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္တာ အားလုံးကိုလည္း သူတုိ႔က လုိက္နာေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတာ မ်ားပါတယ္။

“တေယာက္တေလကေတာ့ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းၿပီးသြားရင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ေရွ႕ကို ဘယ္လုိ အစီအစဥ္ဆြဲၾကမယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ စီစဥ္ၾကေအာင္ ဆုိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးတာ မ်ားပါတယ္။ အကုန္လုံး ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ အကုန္လုံးက တက္တက္ႂကြႂကြပဲဗ်၊ သူတို႔ အားလုံးကေတာ့ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာ အားလုံးကုိေတာ့ တရားမွ်တမႈ မရွိတဲ့အတြက္၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပိုၿပီးေတာ့သာ ၿခိမ္းေျခာက္မယ္ ဆိုတဲ့အတြက္၊ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ်င္လည္း ဘာမွ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရမွမဟုတ္ဘူး။

“အရင္တုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဒီေလာက္ေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြမွာ ဟိုတုန္းက တခဲနက္ ေရြးေကာက္ျခင္း ခံရေသာ္လည္း စၿပီး အေရြးခံရတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ဒီေန႔အထိလည္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ေတြလည္း မ်ားေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါတီဖြဲ႕စည္းကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္ ရပ္ဆုိင္းခံထားရတာေတြပဲ၊ အဲဒါေၾကာင့္ သူတို႔က တခဲနက္ပဲ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳဘို႔ ဆုံးျဖတ္တာပါပဲ။”

ေစာေစာက ဘဘေျပာတာ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္က လြဲလို႔ ဆုိတာက မွတ္ပုံမတင္ဘုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ အေပၚမွာ သူတို႔က ကန္႔ကြက္တာလားခင္ဗ်။ မွတ္ပုံတင္ေရး အဆုိကုိ သူတုိ႔က လုိခ်င္တာလား။

“မဟုတ္ပါဘူး။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြ ကိုယ္တုိင္က အတင္းအက်ပ္၊ အပိတ္အဆုိ႔၊ အတားအဆီးေတြ ေပါ့ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔ ေၾကညာထားတဲ့ အတုိင္းပဲ၊ တဦးတေယာက္၊ တဖြဲ႕တစည္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒါ သတ္မွတ္ထားတာေတြက အင္မတန္ တင္းက်ပ္လြန္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူး၊ မမွ်တလြန္းဘူးဆုိတဲ့ အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေတာ့ ဒါ မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳဘုိ႔ သူတုိ႔က အကုန္လုံး အဆုိျပဳသြားၾကတာပဲေလ။”

တညီတၫြတ္တည္း ဆုံးျဖတ္တယ္ေပါ့၊ ကန္႔ကြက္မယ့္သူ မရွိဘဲနဲ႔။

“ကန္႔ကြက္တဲ့သူ မရွိဘူး။ ၿပီးသြားတဲ့အခါက်ေတာ့ တခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္၊ တုိင္းက တေယာက္တေလကေတာ့ ကန္႔ကြက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္ပုံတင္ခ်င္တယ္ဆုိတာ သူတို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ ျပည္နယ္၊ တုိင္းက စၿပီး အေျခခံ ေဆြးေႏြးလာကတည္းက သူတို႔အဖြဲ႕က ဆုံးျဖတ္လုိက္တာ၊ ဒါ သေဘာတူတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့၊ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း မျပဳတာကို သေဘာတူတယ္ဆုိတာ ေရာက္သြားပါတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က ကန္႔ကြက္သူမရွိ၊ အမ်ား သေဘာတူ၊ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၊ ဆုံးျဖတ္သည္ဆုိတဲ့သေဘာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာပါပဲ။”

ဆုိေတာ့ ပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္ ရပ္တည္သြားမလဲ၊ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ၿပီး ရပ္တည္သြားမလား၊ ေရြးေကာက္ပြဲက မၾကာခင္ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့။

“က်ေနာ္တုိ႔က မွတ္ပုံမတင္ဘူးဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကေတာ့ ရွင္းသြားၿပီေပါ့။ ေရွ႕ဆက္လက္ၿပီး သြားမယ္ ဆုိတာကေတာ့ သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းကို မွတ္ပုံမတင္ရင္ ပ်က္ၿပီဆုိတာ မွတ္ယူရမယ္ ဆုိတာက၊ သူတို႔ ဥပေဒ သေဘာ သဘာ၀ကိုက ဟုတ္မွ မဟုတ္ဘဲ။ က်ေနာ္တုိ႔က မွတ္ပုံတင္ၿပီးသား အဖြဲ႕အစည္းပဲ။ အဲေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္တာနဲ႔ ဒါကို ဆက္ၿပီး မွတ္ပုံတင္ရမယ္၊ အသစ္ေတြသာ မွတ္ပုံတင္ရမယ့္သေဘာ ရွိတာေပါ့။

“အဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔ မွတ္ပုံမတင္ရင္ ပ်က္ျပယ္ၿပီးသား ဆုိတာက သူတုိ႔ဘက္က ပ်က္ျပယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေစကာမူ က်ေနာ္တို႔က မပ်က္ျပယ္ဘူးလုိ႔ မွတ္ယူတာကိုးဗ်။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္းကို က်ေနာ္တို႔ဘာသာ ဖ်က္ဆီးပစ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ဘာသာ သူတုိ႔ ဥပေဒနဲ႔မညီလို႔ ရပ္တည္ပုိင္ခြင့္ မရွိဘူးဆုိၿပီး လာၿပီး သိမ္းတယ္၊ ဖ်က္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့လည္း ဒါ သူတို႔လုပ္လုိ႔ရရင္ လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါပဲေပါ့။”

ဟုတ္ကဲ့၊ NLD အေနနဲ႔ကေတာ့ ရပ္တည္လို႔ရသေလာက္ ဒီအတုိင္း ဆက္ရပ္တည္ေနမယ္ေပါ့။

“ရပ္တည္သြားမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုက အရင္တုန္းက တခဲနက္ ေထာက္ခံထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ အခု အျပင္မွာလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္တာ အားလုံးကုိ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဗ်။ အမ်ားႀကီး ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ရွိေနၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ထိ ေျပာေနလဲဆုိရင္ NLD မွတ္ပုံမတင္ရင္ သူတုိ႔ မဲေတာင္ မေပးေတာ့ဘူး ဆုိတဲ့သေဘာ ေျပာေနၾကၿပီဗ်။ NLD ကုိပဲ သူတုိ႔ မဲေပးခ်င္တယ္၊ NLD မွတ္ပုံမတင္ရင္ သူတုိ႔ မဲမေပးဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္၊ အခုက။”

NLD ဒု-ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊကေတာ့ က်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ဒီေန႔ က်င္းပတဲ့ စည္းေ၀းပြဲကုိ လူကုိယ္တုိင္ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေပမဲ့ ပါတီမွတ္ပုံမတင္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ေနအိမ္ကေနပဲ သူ႔ရဲ႕သေဘာထားေပးၿပီး ေထာက္ခံခဲ့တဲ့အေၾကာင္း သိရပါတယ္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း VOA News


လႈပ္ရွားမႈၾကီး ရဲ ့ေအာင္ပြဲ နိဒါန္းကို စတင္လိုက္ပါျပီ။


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရးမတင္ေရးႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရးမဝင္ေရး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဒီေန႔ေန႔လည္(၁၂)နာရီကအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရုံးမွာက်င္းပျပဳလုပ္ရာမွတ္ပံုမတင္ေရး
ဘက္ကအားသာသြားေသာေၾကာင္႔အမ်ားရဲ႔ဆႏၵအရ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအားလုံးဝ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင္႔ပါဝင္မွဳမရွိေတာ႕ပါေၾကာင္းကိုတရားဝင္
သိရွိရပါတယ္။

ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း က CC အမ်ားစုက ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့
အတြက္မွတ္ပံုမတင္ေရးဘက္ကို၀ိုင္းေထာက္ခံ
ေနၾကေတာ့ ၊မဲမခြဲရဲေတာ့ ဘဲ Mandate ေတြကိုသံုးမယ္လုပ္ပါတယ္။ နဂိုေပးထားတဲ့ Mandate
ေတြကိုပါ။MPအခ်ိဳ႔ကေတာ့သူတို႔ေပးခဲ့တဲ့Mandateေတြကိုျပန္ရုတ္ၾကပါတယ္။ျပန္ရုတ္တဲ့သူေတြက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ဦး၀င္းတင္ဆီကိုသူတို႔Mandateကိုျပန္ေပးၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။


ပါတီဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကန္႕ကြက္ၾကတဲ့ အတြက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈကို မျပဳလုပ္ေတာ့ပဲ
အမ်ားဆႏၵအရ မွတ္ပံုမတင္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ ဒီကေန႕အစည္းအေဝးသို႔
ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊ က်န္းမာေရးေၾကာင္႔မလာနုိင္ခဲ႔ပါဘူး။ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊသည္
မွတ္ပံုတင္ဖို ့ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူတဦးလည္းျဖစ္ပါသည္.။ အတြင္းေရးမႉး ဦးလြင္၊
အဖဲြ႔ဝင္ ဦးလြန္းတင္
တို႔ မတက္ဘူးဟုလည္းသတင္းရရွိပါသည္.။


ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

ယေန႕ ၂ နာရီအခ်ိန္ သတင္းရရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားအရ

တိုင္း (၇) တိုင္း၊ ျပည္နယ္ (၇)ခုက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အီးစီ၊ စီအီးစီ
တို႕၏ ယေန႕ ပါတီမွတ္ပံုတင္သင့္ မတင္သင့္ ကို ၀ိုင္း၀န္းဆံုးျဖတ္
မဲေပးၾကရာ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ေရးကို ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျပတ္အသတ္
ဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ယေန႕အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေအာင္ေရႊ
တဦးမွအပ စီအီးစီ၊ စီစီ ၁၁၀ႏွင့္ လူငယ္ငါးဦး စုစုေပါင္း ၁၁၅ ဦး
တက္ေရာက္အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ဦး၀င္းတင္က.. “ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္
မွတ္ပံုမတင္ဘူးဆိုရင္ ပါတီအေနနဲ႕ ေျချပတ္မယ္.. လက္ျပတ္မယ္..
မွတ္ပံုတင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေခါင္းျပတ္မယ္.. ေျချပတ္တာ လက္ျပတ္တာ အတု လုပ္
ၿပီး အလုပ္ဆက္လုပ္လို႕ရတယ္.. ေခါင္းျပတ္သြားရင္ေတာ့
ေခါင္းအတုလုပ္လို႕မရဘူး.. ”ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား မိန္႕ ၾကား ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထု
၅၀၀ ေက်ာ္သည္ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ရံုးေရွ႕ တြင္ အေျခအေနကို
ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေနၿပီး နအဖ ဘက္မွ လံုၿခံဳေရးမ်ားလည္း အမ်ားအျပား
၀န္းရံေစာင့္ၾကပ္လ်က္ ရွိေနသည္။ ယေနတက္ေရာက္သူ အဖဲြ႕၀င္တဦးက…

“က်မတို႕ ပါတီ ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား သိရၿပီ.. ေရွ႕ က်မတို႕
ဘာဆက္လုပ္မယ္.. ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကို
ဆံုးျဖတ္ၾကမယ္..လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တာကို ဆက္လုပ္သြားရမယ္.. ေရွ႕ကို
က်မတို႕ ရဲရဲရင့္ရင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္စရာရွိတာေတြ လုပ္ရေတာ့မယ္..” ဟု
ေျပာသည္။

သို႕ေသာ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ မနက္ျဖန္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ထိ
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား
အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု လူထုက ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိ
သည္ဟုသတင္းရရွိပါသည္.။

“ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေၾကျငာခ်က္ .......

“ဒု ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး ေၾကညာတာက ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂ ခု ခ်လိုက္တယ္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ NLD ပါတီ ဗဟိုဦးစီးအစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ကန္႔ကြက္သူမရွိ ေရြးေကာက္ပဲြ မွတ္ပံုမတင္ဘူး။ ေနာက္တခ်က္က မွတ္ပံုမတင္ေသာ္လည္း ပါတီကုိ မဖ်က္သိမ္းဘူး” ဟု ႐ုံးခ်ဳပ္ေရွ႕တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ ပါတီလူငယ္အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာသည္........

ျပည္တြင္းမွ ေပးပို ့လာသည့္ သတင္း
အျပည့္အစုံ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။

PNS-Japan


ေရြးေကာက္ပြဲ ေဒၚစုပါ၀င္ခြင့္ မရွိရင္ ဂ်ပန္က စီးပြားေရးကူညီမႈ ရပ္ဆိုင္းမည္ ။


ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကတ္ဆုယာ အုိကာဒါ။

28 March 2010

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တျခား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုက္တဲ့ သူေတြ ပါ၀င္ခြင့္ မေပးဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးေနတဲ့ အကူအညီေငြေတြ ထပ္ေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကတ္ဆုယာ အုိကာဒါ (Katsuya Okada) က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ အကူအညီေပးမယ္၊ မေပးဘူးဆိုၿပီး ေခ်ာ့တလွည့္၊ ေျခာက္တလွည့္ ဆက္ဆံေလ့ ရွိတာမို႔ အခုလို ေျပာလိုက္တာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္လကမွ အာဏာရလာတဲ့ လက္ရွိ ဂ်ပန္အစိုးရ အေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ တကယ္ပဲ အေလးအနက္ထား ေျပာဆိုတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါသလား။ အေၾကာင္းစံုကို ေနာ္႐ိႈးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တျခား ပါသင့္ပါထိုက္သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မေပးဘူးဆိုရင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ဆက္ေပးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကတ္ဆုယာ အုိကာဒါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးလွျမင့္ အျပင္ တျခား သတင္းေထာက္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေသာၾကာေန႔က ေျပာခဲ့တယ္လို႔ က်ဳိတို သတင္းဌာနမွာ ေရးသားထားတာပါ။ ေနာက္အပတ္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ G-8 စက္မႈအင္အားႀကီး ၈ ႏုိင္ငံ အစည္းအေ၀းမွာလည္း ျမန္မာ့အေရးကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အရင္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတုန္းကလည္း လက္ရွိ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာကီယုိ ဟတုိယာမ (Akio Hatoyama) က အာဏာရၿပီး ၂ လ အၾကာမွာပဲ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလုံးကို ျပန္လြႊတ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီေတြ ပိုေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈတုန္းကလည္း ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္တဦး နအဖ စစ္သားေတြရဲ႕ ပစ္သတ္ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကို အကူအညီ ေပးတာေတြ ရပ္ဆုိင္းမယ္ဆုိၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒီေတာ့ အာဏာရ ဂ်ပန္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္တာ ကာလတြင္းမွာ အခုလို ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အကူအညီေတြ တိုးေပးမယ္၊ မတိုးေပးေတာ့ဘူးဆိုၿပီး ေခ်ာ့တလွည့္၊ ေျခာက္တလွည့္ ေျပာလာတာကေတာ့ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိ အစိုးရသစ္တြင္းမွာ ဦးေဆာင္ေနသူေတြက အရင္ကတည္းက ျမန္မာ့ဒိီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ စိတ္အားထက္သန္သူေတြ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ အရင္ ဂ်ပန္အစိုးရေတြထက္ ပိုၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ NCUB ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီက ေဒါက္တာမင္းညိဳက သံုးသပ္ပါတယ္။

“အခု လက္ရွိ အစိုးရက ဒီမုိကရက္ပါတီက တက္လာတာေၾကာင့္မုိ႔ အရင္တုန္းက လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကရက္ပါတီထက္ စာရင္ ပုိၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေတာင့္တေနခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အခု က်ေနာ္တုိ႔ေတြ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ဂ်ပန္မွာရွိတဲ့ ဂ်ပန္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားက ေနၿပီး အဓိက ကူညီေထာက္ပံ့တဲ့ ဒီမိုကရက္ပါတီက အာဏာရလာတာေၾကာင့္၊ ေျပာရရင္ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဟတုိယာမ ဆုိတာက ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရးကို အကူအညီေပးတဲ့ အမတ္သမဂၢမ်ားမွာ သူက ဒုတိယဥကၠ႒လည္း လုပ္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္တခါ နာယကလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔လည္း တယ္လီဖုန္းနဲ႔ စကားေျပာဆုိခဲ့ဖူးတာ ရွိတာေၾကာင့္မုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD ကုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တယ္။

“ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြက မႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ျမန္မာျပည္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ အရင္တုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ေျပာတဲ့ စကားနဲ႔စာရင္ ေတာ္ေတာ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ပါ၊ ဒီမုိကေရစီ လုပ္တယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတုိ႔ကုိ အကူအညီေပးမယ္၊ မလုပ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ျဖတ္လိမ့္မယ္။ ျဖတ္လိမ့္မယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္။ မေပးႏုိင္ဘူးဆုိတာ မေျပာၾကဘူး။

“ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္တဲ့ အတြင္းေရး ကိစၥေတြကုိ သူတုိ႔မွာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ မရွိဘူး ဆိုၿပီးေတာ့၊ ေျပာရင္ေတာ့ ႏႈတ္ဆိတ္ၿပီး ေနတဲ့ ဓေလ့ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု မစၥတာ ဟတုိယာမ တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးဖုိ႔ ေျပာတာတင္ မကဘဲနဲ႔ နယ္မွာရွိတဲ့ NLD ႐ုံးအဖြဲ႕ေတြကို ဖြင့္ေပးဖုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီ နည္းက်က် လုပ္ကုိင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တာ ေတြ႕သလို အခု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္တာလည္း သူက အရင္တုန္းက ဒီမုိကရက္ပါတီက ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ထင္ရွားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္မုိ႔ သူကလည္း ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမန္မာျပည္ အေရးကို ေထာက္ခံတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ထင္တယ္။”

ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထြက္မလာခင္တုန္းကလည္း လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟတုိယာမက ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထားရွိတဲ့ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ မူကို လိုအပ္ရင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္တာမင္းညိဳက ေထာက္ျပပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ထြက္မလာခင္ကေလးမွာ အဆာဟိ သတင္းစာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးလုပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သူက ဘယ္လိုေျပာခဲ့လဲဆိုေတာ့ အားလုံးပါလို႔ မပါႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္မယ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မပါႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြ အခုလက္ရွိ လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္အေပၚမွာ ထားခဲ့တဲ့ ေပၚလစီကုိ သူတုိ႔ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး သတင္းစာထဲမွာ တရား၀င္ ပါထားတယ္။ ပါထားတာကို ေသာၾကာေန႔မွာ သူက ဒါကို ပိုၿပီးေတာ့ တရား၀င္ ေျပာလုိက္တာပဲ။”

ေဒါက္တာမင္းညိဳ ေျပာျပသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အေရးအခင္းအၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေပးေနတဲ့ စီးပြားေရး အကူအညီေတြကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ အကူအညီေတြကိုပဲ ဆက္ေပးေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ VOA News ”


Sunday, March 28, 2010

တိုင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၈)ရက္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔အစည္း (AUN-Japan)မွႀကီးမွဴး၍ နအဖစစ္အုပ္စု စစ္အာဏာတည္ျမဲၿပီး တိုင္းျပည္ကို ရာသက္ပန္ စစ္ကၽြန္ျပဳမည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျဖစ္ေစမည့္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆိုင္ရာဥပေဒ(၅)ရပ္ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားအား ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သည့္ အခမ္းအနားတရပ္အား တိုက်ိဳ Toshimaku ၿမိဳ ့နယ္ Minami Otsuka Da Ichi ခမ္းမ၌ ညေန ၆း၀၀ နာရီ မွ ၉း၀၀ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဇြတ္အတင္း အတည္ျပဳခဲ့သည့္ နာဂစ္ ဥပေဒကို အတည္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ျမန္မာျပည္သူ တရပ္လုံးအတြက္ အက်ိဳးမျပဳသည္သာမက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအသီးသီး၏ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္ ရရွိေရးတို ့ကိုလည္း မ်က္ကြယ္ ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖစ္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ နအဖစစ္အုပ္စု စစ္အာဏာ တည္ျမဲၿပီးကို ဥပေဒအရ အခုိင္အမာ သက္ေသ ထူရန္သာျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ယေန ့ ၂၀၁၀ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ယေန ့ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျပလည္ ေျဖရွင္ႏိူင္မည့္ အေျဖ မဟုတ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအား ရႈတ္ခ်ကန္ ့ကြက္သြားၾကရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကိုလည္း ႏိူင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္မျပဳၾကရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အခမ္းအနား အစီအစဥ္၌္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအား မိမိတုိ႔၏သေဘာထားမ်ားကို ရႈေဒါက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေဆြးေႏြးကာ ကန္႔ကြက္ သြားခဲ႔ၾကပါသည္ ။တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတုိ႔မွလည္း ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကားသြားခဲ႔ၾကသည့္အျပင္ မိမိတုိ႔၏ ဆႏၵသေဘာထားပါ၀င္သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကုိ အမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား ရယူကာ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤအခမ္းအနားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျပည္ေထာင္စုဘြား တုိင္းရင္းသားအင္အား စုမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ႔ၾကပါသည္။


သတင္းမွတ္တမ္း ။ PNS-Japan
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)


Saturday, March 27, 2010

(၆၅)ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန ့ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)။၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂ရ)ရက္။

ယေန ့ က်ေရာက္သည့္ မတ္လ(၂ရ)ရက္ေန ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ ့ ရွီနာဂါ၀ါအရပ္ရွိ ျမန္မာစစ္ အခြန္ရုံး(သံရုံး)ေရွ ့တြင္ ညေန ၃း၀၀ နာရီ ၄း၀၀ နာရီ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ(JAC)မွ ဦးေဆာင္က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိူင္ငံေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယေန ့အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစုံ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုံတုိ႔မွ က်စ္လစ္ခုိင္မာေသြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္တုိ႔အား ရဲ၀င့္စြာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ႔ၾကေသာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ႔သည့္ သမုိင္း၀င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး၏ ဗိသုကာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါအ၀င္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးခ်စ္ ညီေနာင္အေပါင္းတုိ႔က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔အား တြန္းလွန္ခဲ႔ေသာ မတ္လ (၂၇)ရက္ေန႔ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အား တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ ေခၚယူသုံးစြဲေနျခင္းမွ ရပ္တန္႔ၿပီး တရား၀င္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေခၚယူေပးဖို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။

တက္ေရာက္လာၾကေသာ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ တာ၀န္ခံမ်ားကလည္း ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အင္အားမ်ား စုစုေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ခန္ ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကပါသည္။


သတင္းမွတ္တမ္း။ PNS-Japan
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)

Friday, March 26, 2010

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္မခံေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ ထပ္မံဆုံးျဖတ္ ။

ဝီရ/ ၂၆ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ေတာင္းဆုိထားသည့္ကိစၥကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ယခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အတုိင္း လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ရန္ ထပ္မံဆုံး ျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ႏုိင္ေျခးမြန္က “Border Guard ေျပာင္းဖုိ႔ကိစၥကုိ လက္မခံဘူးလုိ႔ အခု က်င္းပေနတဲ့ အစည္းအေဝးမွာ တညီတၫြတ္တည္း ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္တာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ဘာမွ မေျပာင္းပါဘူး။ အခု စုံညီအစည္းအေဝးမွာ အရင္ကအတုိင္းပဲ ထပ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားရွိ ၎တုိ႔၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၌ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ(၁၈) ရက္မွစ၍ ယေန႔အထိ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝး က်င္းပေနဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းအစည္းအေဝး ၿပီးဆုံးပါက သက္ဆုိင္ရာ စစ္အစုိးရအရာရွိထံ အေၾကာင္းၾကား သြားမည္ဟု ႏုိင္ေျခးမြန္က ေျပာသည္။

စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အစီအစဥ္ကုိ မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက ရရွိထားေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနသည္ စုိးရိမ္စရာအေနအထားသုိ႔ ေရာက္သြားႏုိင္သည္ဟု မြန္ျပည္သစ္က ေၾကညာထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္တဦးက “ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ (၁၆) ရက္က က်ေနာ္တုိ႔ ဒု-ဥကၠ႒နဲ႔ ရတခ (အေရွ႕ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္) တုိင္းမႉး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သက္ႏုိင္ဝင္းတုိ႔ ေတြ႔တုန္းက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥကုိ လက္မခံရင္ ပါတီရဲ႕ တပ္ဖြဲ႔ကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔စိတ္ႀကဳိက္ ဘယ္လုိေျပာင္းခ်င္သလဲဆုိတာ တင္ျပပါ။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဒီဗမာျပည္ေတာင္ဘက္ပုိင္းမွာ မြန္ျပည္သစ္ တဖြဲ႔တည္း ရွိတာတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိစၥဟာ ခင္ဗ်ားလက္ထဲမွာပဲ ရွိပါတယ္ဆုိၿပီး ပါတီရဲ႕တပ္ဖြဲ႔ကုိ အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ တုိင္းမႉးေျပာတာကုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ လက္မခံႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ။ ပါတီအေနနဲ႔က ႀကဳံေတြ႔လာမယ့္ အတားအဆီးအားလုံးကုိ ဒီရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ပဲ ရင္ဆုိင္သြားမွာပါ” ဟု ေခတ္ၿပဳိင္သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ဘဝအာမခံခ်က္မရွိဘဲ ပါတီႏွင့္ ၎၏တပ္ဖြဲ႔ မြန္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္အား တပ္ခြဲထားျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းကုိ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းသြားရန္ လက္ရွိအစုိးရ၊ အနာဂတ္အစုိးရသစ္တုိ႔အား ဆက္လက္ ေတာင္းဆုိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔၏ ေနာက္ဆုံးေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားရန္ မြန္ျပည္သစ္က ျမန္မာစစ္အစုိးရအား ေတာင္းဆုိထားသည္။

စစ္အစုိးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ေျခးမြန္က “အခု အစည္းအေဝးမွာ အေသးစိတ္ မသိရေသးပါဘူး။ အရင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတုိင္းပဲ ပါတီက ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ၿပဳိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစည္းအေဝးမွာ ထူးထူးျခားျခား ဆုံးျဖတ္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ အရင္ကအတုိင္းပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရက ဖ်က္သိမ္းထားေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ(၂၄) ရက္ေန႔က ထပ္မံအတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္ ...ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္


ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေၾကးနန္းႏွစ္ေစာင္ ။

မင္းဟန္ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၂၄ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၅၁ မိနစ္ .
(၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔သို…..)


(က)
ပထမတြင္ ….ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား မတ္လ၂၅ရက္ေန႔တြင္ စတင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သတ္မွတ္ထား၏။

သို႔ေသာ္…. အဂၤလိပ္ စစ္တပ္မ်ားအား ခုခံတုိက္ခိုက္ရန္၊ ဂ်ပန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို၊ ‘စစ္အမိန္႔’ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ …ပထမ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ရက္အား ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကရသည္။ မတ္လ ၂၅ ရက္မွ…. ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔သို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္၏။

ေတာ္လွန္မည့္ေန႔ ‘ဒီ ေဒး’ အေျပာင္းအလဲ ရွိသကဲ့သို႔ …စစ္တုိင္း ၁ ၏ စစ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားလည္း ရွိ၏။

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္မူ ….. တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအား ဆန္႔က်င္ၿပီး ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိသည့္ ဗိုလ္မႉးရန္ႏုိင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္၊ ေဒါက္တာ ဘေမာ္၏ သားမက္) ၏ သတင္းေပး မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စစ္ ဘက္ဌာနက သိရွိသြားၿပီး တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အေရးယူစံုစမ္းလာ၏။ ပဲခူးရွိ တုိင္း ၄ တြင္ လက္နက္မ်ား သိမ္းယူမည္အထိ အေျခစိုက္လာ၏။ ဤတြင္ ….. တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးအား လက္ဦးမႈ ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ …. ေတာ္လွန္ေရး စတင္မည့္ ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္အား အေရးေပၚ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ရ၏။ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္မည့္ ေန႔ရက္…

‘ဒီ-ေဒး’ ကား …၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္….။ စတင္မည့္အခ်ိန္ ‘န-နာရီ’ က … ၁၉းဝဝ နာရီ…။


(ခ)
၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၃၁ ရက္…။
မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာ…လယ္တဲ…။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဗဟုိစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္အား ကံမၿမိဳ႕နယ္ ပု႑ားရြာတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး၊ ဗုိလ္မႉးေအာင ္၏ တုိင္း ၇ တုိငး္စစ္ဌာနခ်ဳပ္က …. မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ကစြန္းေျမာင္ရြာ အနီးရွိ လယ္တဲငယ္ တခုတြင္ ယာယီ အေျချပဳထားသည္။ ပု႑ားရြာႏွင့္ ကစြန္းေျမာင္ရြာမ်ားက ေျခလ်င္ခရီးႏွင့္ ၄ မိုင္ ခရီးမွ်သာေဝး၏။

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မစတင္မီကတည္းမွပင္ ဆင္းမလားေရာက္ ၿဗိတိသွ်မ်ားႏွင့္ ဖဆပလ သည္ အဆက္အသြယ္ ရရွိထားခဲ့၏။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အိႏၵိယရွိ သခင္သိန္းေဖ (စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္) ၏ အဆက္အသြယ္ျဖင့္ ဖဆပလ ႏွင့္ Force - ၁၃၆ အၾကား စစ္ေရးအရ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ ရွိေန၏။ ၾကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး တပ္သားမ်ားအား Force - ၁၃၆ မွ ေလထီးႏွင့္ ဖက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရး စစ္တုိင္းၾကီးမ်ားတြင္ ခ်ေပး၏။ စစ္တုိင္းမ်ား အားလံုးတြင္မူ မဟုတ္…။ ဗိုလ္မႉးေအာင္၏ တုိင္း ၇ တြင္ ရွိ၏။ သခင္သန္းထြန္း၊ ကိုဗဟိန္းတို႔ အေျချပဳထားသည့္ ပဲခူး႐ိုးမအေရွ႕ျခမ္းတြင္ ရွိ၏။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚရွိ တုိင္း ၂ တြင္ ရွိ၏။ တိုင္း ၂ တြင္က ….သခင္စိုးႏွင့္ ဗိုလ္မႉးၾကီးေနဝင္းတို႔ တာဝန္ယူၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္တြင္က မရွိ….။ တုိင္း ၇ ႏွင့္တြဲ၍ သံုးရသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ တုိင္း ၇ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကစြန္းေျမာင္ရြာ အနီးရွိ လယ္တဲတခုသို႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ…. ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္) ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု (ျမဴနီစပယ္မင္းၾကီး၊ အၿငိမ္းစား)၊ ဗိုလ္မႉးစမိုက္ (ဗိုလ္မႉးၾကီး လွေအာင္) ၊ ဗိုလ္မႉးဖုိးကြန္း (ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္၊ အၿငိမ္းစား၊ ဆိုဗီယက္ သံအမတ္ၾကီး) တို႔လည္း လိုက္ပါလာၾကသည္။

တေပါင္းေႏြ၏ မြန္းတည့္ေနက ပူျပင္းလြန္းလွ၏။ အပူရွိန္ေၾကာင့္ သက္ကယ္မိုးသည္ တဖ်စ္ဖ်စ္ႏွင့္ ျမည္ေန၏။ ညိဳေျခာက္ေနသည့္ ႐ိုးျပတ္ေတာအား ျဖတ္၍တုိက္ခတ္လာည့္ေလကား…. ေလပူ….။ တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္အိုညီေနာင္က တပင္လံုး အပြင့္နီနီရဲရဲမ်ားႏွင့္ အနီေရာင္ ခ်ယ္ထား၏။ ေလပူအေဝွ႔ေၾကာင့္ လက္ပံပြင့္တို႔က ေလဟုန္စီး၍ ေျမသို႔ ဝဲ၍ …ဝိုက္၍ သက္ဆင္းေနၾက၏။ ေျမျပင္ပင္ရင္းတြင္လည္း ရဲရဲ…။

တဲအတြင္း၌က …. ဗုိလ္ခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္မႉးေအာင္၊ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္၊ ဗိုလ္မႉးထြန္းအံု၊ ဗိုလ္မႉးမင္းေခါင္ႏွင့္ သခင္တင္ျမတို႔ ထုိင္ေနၾက၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ Force - ၁၃၆ ၏ တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ သူ႔ထံသို႔ ေပးပို႔လုိက္သည့္ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည္။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ရင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား တခြက္ၿပီး တခြက္ ေသာက္၍ေန၏။ ေၾကးနန္စာအား ဖတ္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မ်က္ႏွာသည္ …. တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ …။ တင္းမာေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္ႏွာက …. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပင္ …ေဒါသမထြက္…။


(ဂ)
Force - ၁၃၆ က (ဖဆပလ) အား ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သူတုိ႔၏ ေျပာက္က်ားတပ္၊ သတင္းေပး အဆင့္ႏွင့္သာ ဆက္ဆံခ်င္၏။ ဖက္ဆစ္ဝင္႐ိုးတန္း အင္အားစုအား စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ျပဳ၍၊ ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ေနသည့္ ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရး ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္အျဖစ္ (ဖဆပလ) အေပၚ သေဘာမထားလို..။ ၿပီးလွ်င္ … ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးထားသည့္၊ ၾကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကိုလည္း Force - ၁၃၆ ႏွင့္သာ ဆက္သြယ္ရမည္။ အျခားစစ္တုိင္းမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း မဆက္သြယ္ရဟူ၍ ကန္႔သတ္ထား၏။ လက္နက္ႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးမည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး စတင္သည့္ အခ်ိန္အထိ မခ်ေသး…။ ဤတြင္ … တုိင္း ၇ ၏ ဒုတိယ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္ ေပါက္ကြဲေလ၏။ မဟာမိတ္တပ္မ်ာအား ‘ငါ ’ ႏွင့္ ကိုင္တုတ္ဖူး၏။

“ဒီမေအေပးေတြဆီက လက္နက္မရေရာ ဂ်ပန္ကို မတိုက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ရွိတဲ့လက္နက္နဲ႔ ဂ်ပန္ေတြ ဖင္သနီလန္ကုန္ေအာင္ တုိက္ျပမယ္။ ဂ်ပန္တင္မကဘူး ဒင္းတုိ႔ကိုပါ တုိက္ျပမယ္။ … နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေၾကးနန္းစာအား အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ဖတ္၏။ ၿပီးလွ်င္ ….အနီးတြင္ ထုိင္ေနသည့္ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္အား…။
“ကဲ… အားလံုးၾကားရေအာင္ ဒီေၾကးနန္းကို ဗိုလ္စိန္မွန္က ဖတ္ျပလိုက္စမ္းပါ”…ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လက္အတြင္းမွ ေၾကးနန္းစာအား ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သို႔ လွမ္း၍ေပး၏။

ေၾကးနန္စာက ….မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္း ၇ စစ္ေဒသသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေၾကာင္းအား Force - ၁၃၆ သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည့္ ေၾကးနန္းစာအေပၚ Force - ၁၃၆တပ္ဖြဲ႔မႉးမွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံသို႔ အေၾကာင္းျပန္လာသည့္ ေၾကးနန္းစာ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္က ….ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမ္းေပးသည့္ ေၾကးနန္အား အသံျမႇင့္၍ ဖတ္ျပ၏။

“Major General Aung San (Self Styled)”…
“ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ဘြဲ႔ေပးထားသူ ေအာင္ဆန္း…”

ဗိုလ္မႉးစိန္မွန္သည္ ေၾကးနန္းစာ၏ ပထမတေၾကာင္းအား ဖတ္ၿပီး…ဆက္၍ မဖတ္။ ရပ္လိုက္၏။ ၿပီးလွ်င္ …. ေဒါသႏွင့္ …။

“ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔ကို ေစာ္ကားတာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္။ ဒီေကာင္ေတြ လူပါးကို ဝတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ ကၽြန္ေတြပဲလို႔ ထင္ေနတုန္းပဲနဲ႔ တူတယ္”

အားလံုးက … Force - ၁၃၆ ၏ ေၾကးနန္းတြင္ ေရးထားသည့္ ပထမဆံုး စာေၾကာင္းေၾကာင့္၊ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္၍ ေနၾက၏။ မေက်နပ္ၾက…။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဒီလို အမည္တပ္ေရးတာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေစာ္ကားကာတာတင္ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးကိုေရာ…။ တမ်ဳိးသားလံုးကိုပါ ေစာ္ကားရာၾကတာပဲ”။ သခင္တင္ျမက ဝင္ေျပာ၏။

“ ကဲပါေလ ဆံုးေအာင္ဖတ္ၿပီးမွ ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကတာေပါ့။ ဆက္ဖတ္စမ္းပါ”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က …စကားစအား ျဖတ္၍ ဆက္ဖတ္ရန္ အမိန္႔ေပး၏။ ဗုိလ္မႉးစိန္မွန္သည္ အံတႀတိတ္ၾကိတ္ႏွင့္ ေၾကးနန္းအား ဆက္၍ဖတ္၏။

“သင့္ထံမွ ေၾကးနန္းကို လက္ခံရရွိသည္။ လက္ဖတင္နယ္ကာနယ္ က႐ူးအား ျဖဴးအေနာက္တြင္ ေလထီးႏွင့္ ခ်ေပးၿပီး ယခု သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ အတူရွိေနသည္။ A.F.O ႏွင့္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မည့္ တပ္ဖြဲ႔ Force - ၁၃၆ မွ အရာရွိအားလံုးကို ကာနယ္ကရူးက အုပ္ခ်ဳပ္လိမ့္မည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ A.F.O လက္ေအာက္ရွိ သင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ အားလံုးသည္ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ စစ္အမိန္႔ ညႊန္ၾကးခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ သင္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ေဒသမ်ားရွိ သင္တုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသည္ ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ တိုက္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ သို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသရွိ သင္၏ တပ္မ်ားကို ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ မီးရထားလမ္းတေလွ်ာက္သို႔ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းေရႊ႔၍ မဟာမိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားမႈေအာက္တြင္ ဂ်ပန္ကို စစ္ဆင္ရန္ ျဖစ္သည္။ သင္၏ တပ္မ်ားအားလံုး ထုိေဒသသို႔ ေရာက္ပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာမ်ားကို ေလထီးျဖင့္ ခ်ေပးမည္။ သင္တုိ႔ လိုအပ္ေသာ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စစ္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးကို ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္။ သင္၏ သေဘာထား အေၾကာင္းျပန္ပါ”

ေၾကးနန္းက ဤတြင္ ဆံုးၿပီ….၊ အားလံုး၏ ရင္အတြင္းမွ ေဒါသမီးအပူက …တေပါင္းေႏြႏွင့္ အၿပိဳင္…။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ တပ္မႉးမ်ားအား ေဝ့၍ၾကည့္ၿပီး…. တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ႏွင့္ပင္ စကားအား ဆို၏။

“ဒီမွာ ကိုယ္တုိ႔ ဂ်ပန္ကို ထခ်တာဟာ သူတုိ႔အလိုကို လုိက္ေလ်ာဖို႔၊ သူတုိ႔က အသိအမွတ္ျပဳတာကို ရခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ အလုပ္အျဖစ္ ကိုယ္တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ဂ်ပန္ကို ထေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔က ကိုယ္တုိ႔ကို အသိအမွတ္မျပဳခ်င္၊ ေလးေလးစားစား မဆက္ဆံခ်င္လည္း ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တုိ႔အဖို႔ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ုံးႏိုင္သေလာက္ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ ဂ်ပန္ကို ခ်ႏိုင္သေလာက္ ကမၻာက ကိုယ္တုိ႔ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈကို အသိအမွတ္ ျပဳလာမွာပဲ။ ဒီအဂၤလိပ္ေတြကိုလည္း သိပ္မေမွ်ာ္လင့္နဲ႔။ သူတို႔ဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဆိုတာလည္း မေမ႔နဲ႔။ ကဲ .. သူတုိ႔ဆီကို ကိုယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထား အျမန္ဆံုး ျပန္ပို႔ရမယ္။ အဲဒီေၾကးနန္း အခုပဲ ေရးလိုက္မယ္”

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ တဲအတြင္း၌ ခဏငယ္မွ် တိတ္ဆိတ္၍သြား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ‘ဟန္းေကာ’ အတြင္းမွ ေရေႏြးၾကမ္းပူပူအား ငွဲ႔၍ ေသာက္၏။ ၿပီးလွ်င္ ….စာရြက္လြတ္တရြက္ေပၚ၌ ေၾကးနန္းစာအား ခ်၍ေရး၏။

“မွ
ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ေအာင္ဆန္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဖ တ ပ လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ။

သို႔
စစ္ေသနာပတိ
မဟာမိတ္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
အေရွ႕အာရွေတာင္ပိုင္း

သင္တို႔ထံမွ ေပးပို႔ေသာ…. ေန႔စဲြပါ ေၾကးနန္းကို ရရွိပါသည္။ ဂ်ပန္အား ထိေရာက္စြာ တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ မင္းဘူး၊ မေကြး၊ သရက္ ေဒသမ်ားရွိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားအားလံုး ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၍ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ပါ ဟူေသာ သင္တုိ႔၏ အၾကံေပးခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါ။ ျပည္၊ သာယာဝတီ၊ အင္းစိန္ ေဒသမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ဗမာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္မွ တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျပာက္က်ားတပ္အခ်ဳိ႕ တပ္ျဖန္႔စစ္ဆင္လ်က္ရွိပါသည္။ ဖ တ ပ လ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စစ္ဆင္ေရး အစီအစဥ္အတုိင္း ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ တပ္မ်ားက တုိက္ခိုက္ရင္း သင္တုိ႔၏ မဟာမိတ္တပ္မ်ားႏွင့္ စစ္မ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပူးတြဲတုိက္ခိုက္သြားလိုသည္။

သို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ စစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို သင္တုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေရးဆြဲရန္ သင္တုိ႔ထံမွ ဆက္သြယ္ေရးအရွာရွိ တေယာက္ ကၽြႏု္ပ္ထံ အျမန္ပို႔ေပးေစလိုသည္။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ သင္တုိ႔ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ လက္နင္ခဲယမ္းႏွင့္ ေဆးဝါးစစ္ပစၥည္းမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ညႊန္ျပသည့္ ေနရာမ်ားသိုိ႔ အျမန္ဆံုး ခ်ေပးေစလိုသည္။

လက္နက္ခဲယမ္းကို အျမန္ဆံုး ေလထီးႏွင့္ခ်ေပးရမည့္တပ္မ်ားႏွင့္ေဒသမွာ
(၁) ဗိုလ္ၾကီးစိန္ဝင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၆ ၊ မင္းတုန္းအေရွ႕ေဒသ။
(၂) ဗိုလ္ၾကီးစန္းယု ေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ရင္း ၂ ၊ မင္းတုန္း ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသ။
(၃) ဗုိလ္ၾကီးမိုးညိဳ ေခါင္းေဆာင္ေသာ စက္မႈလက္မႈ တပ္ရင္း၊ မင္းဘူးေဒသ။
(၄) ဗုိလ္မင္းလြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တိုင္း ၇ ဌာနခ်ဳပ္၊ ကင္းတပ္ခြဲ
အျမန္အေၾကာင္းျပန္ပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ သူ၏ေၾကးနန္းအား အဆံုးသတ္လိုက္၏။
ေလအေသြ႔ေၾကာင့္….တဲအေရွ႕ရွိ လက္ပံပင္ညီေနာင္မွ လက္ပံပြင့္တို႔က …. ေလဟုန္စီး၏။ ေဝလည္း ရဲရဲ….။ ေၾကြလည္း ရဲရဲ…..။

“… ရင့္ေၾကြ ေညာင္းသည္
ရြက္ေဟာင္း စြန္႔ပစ္၊ ဘဝသစ္သို႔
သနစ္ေျပာင္းမည္၊ ဖူးသစ္မိသည္
အနီထဲမွ ၾကယ္ျဖဴပြင့္ … ”

(ဒဂုန္တာရာ၏… မတ္လေတာ္လွန္ေရးကဗ်ာမွ)

အညႊန္း။ ။ သခင္တင္ျမ၏ ဘံုဘဝမွာျဖင့္ (ဆ႒မတြဲ)

PNS-Japan
ေဆာင္းပါး မူရင္း ( mizzimaburmese. )


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ခြင့္ျပဳဖို႔ ဘန္ကီမြန္း တိုက္တြန္း ။


26 March 2010

ျမန္မာစစ္အစိုးရက က်င္းပမယ္လို႔ ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ သက္ဆုိင္သူေတြ အားလံုးကုိ ပါ၀င္ခြင့္ေပးဖို႔နဲ႔ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျဖစ္ႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးဖို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (Ban Ki-moon)က ျမန္မာ စစ္အစိုးရကို တုိက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပၿပီးတဲ့ေနာက္ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က အဲဒီလို တိုက္တြန္းလိုက္တာပါ။ ျမန္မာလူထု တရပ္လံုးအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလားအလာေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕က အေလးအနက္ ေျပာဆိုခဲ့တယ္လို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ သက္ဆိုင္သူ အားလံုးကို ဒီအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

“ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ သက္ဆိုင္သူေတြ အားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပါ၀င္ခြင့္ရမယ့္ အေျခအေနေတြကို အစိုးရက ဖန္တီးေပးရပါမယ္။ ဒီအေျခအေနေတြထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ဆိုတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔သေဘာအရ ဆိုရင္ေတာ့ သူ ဦးေဆာင္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ကိစၥကို စဥ္းစားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာထားပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ စဥ္းစားမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာထားတာပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း ပါတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အတိုင္း လိုက္နာမယ္လုိ႔လည္း ဆိုထားပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခအေနေတြေပၚမွာ အေျခခံၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္မႈေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေျပာတာဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မိမိတို႔ ေလးစားပါမယ္လုိ႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ခြင့္မရဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လက္ခံႏုိင္စရာရွိမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ထပ္ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

“ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ခြင့္မရဘူး ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ ယံုၾကည္ လက္ခံႏုိင္ေလာက္တဲ့၊ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအျဖစ္ ယူဆႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြကို က်ေနာ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး၊ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ ဂ႐ုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားရပါလိမ့္မယ္။”

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ ၀န္းက်င္ အေျခအေန တခုလံုးဟာ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တခုအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကို အခုခ်ိန္ထိ အျပည့္အ၀ မေရာက္ေသးဘူးလုိ႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာလူထုအတြက္ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ရလာေရး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕က အေလးအနက္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔ မစၥတာဘန္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ။ ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္ ၅ ႏုိင္ငံနဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အဖြဲ႕၀င္ ASEAN ႏုိင္ငံေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ ၾကာသပေတးေန႔က က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္ရွိ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ယာယီ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ်း နမ္ဘီယာ (Vijay Nambiar) က တင္ျပခဲ့ပါေသးတယ္။

ဧၿပီလက်ရင္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အတြင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ကိစၥဟာ အဓိက ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာတခု ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံထုတ္၊ ဂ်ကာတာပို႔စ္ သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းကို ဧၿပီလ ၈ ရက္နဲ႔ ၉ ရက္ေန႔ေတြမွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ကာတာပို႔စ္ သတင္းအရ ဆိုရင္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳေရး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို စည္း႐ံုး နားခ်ၾကဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံအဖြဲ႕ရဲ႕ လက္ရွိ အလွည့္က်ဥကၠ႒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ တန္ ဒန္း (Nguyen Tan Dung) ဟာ ဧၿပီလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး သူ႔ရဲ႕ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း AFP သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မာတီ နာတာလ္ဂါ၀ါ (Marty Natalegawa) ဟာလည္း မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ သက္ေရာက္မႈေတြကို ေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း။ VOA News


ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြး ။


NEJ/ ၂၅ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္(၂၄)ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းတရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းကို မစၥတာဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔တုိ႔ အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ တရက္ေစာၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရိွ ကုလသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအၿပီး ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မတ္ဂရန္႔က ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားက စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ လြတ္လပ္ တရားမွ်တသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေနၿပီး ယခင္လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရိွဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံးကို ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္နွင့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိတင္ျပခဲ့သည္။

ယခု မတ္လ(၈)ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ နအဖစစ္အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒတြင္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားသည္ ပါတီ ၀င္ျဖစ္ခြင့္မရိွဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး လီေဘာင္းေဒါင္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံ တခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥသည္ သူ႔ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရး ကိစၥသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဆင္းရဲသည့္ ႏိုင္ငံတခုအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းသည္ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္း တရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢလုံ ၿခံဳေရးေကာင္စီ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ကူညီသြားၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း မစၥတာ လီေဘာင္းေဒါင္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ထိုသုိ႔ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ၿဗိတိန္သံအမတ္ႀကီးက“က်ေနာ္တို႔ သေဘာမတူပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ တရား၀င္ေဆြးေႏြးေရး အစီအစဥ္မွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္” ဟုသတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ယခုထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေစမည္ မဟုတ္ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အန္အယ္လ္ဒီပါတီကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မွတ္ပုံမတင္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည္ဟုလည္း မစၥတာ မတ္ဂရန္႔က ေျပာဆိုလုိက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမည့္ မတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားျဖစ္လာပါက ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးကို ထိပါး ၿခိမ္ေျခာက္မႈတခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာ့အေရးကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ယခုပထမဆုံး အႀကိမ္ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈ ျပင္ဆင္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဗဟိုတရား႐ုံးက ျငင္းပယ္သည့္ကိစၥ၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာပါ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္(၂၅)ရက္တြင္လည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ ရိွေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ့မိတ္ေဆြ မ်ားအဖြဲ႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ႐ုရွ၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္”


Thursday, March 25, 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့လံုၿခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏိူင္ ။


25 March 2010


ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ေနာက္ပိုင္း ျဖစ္လာမယ့္ မတည္ၿငိမ္မႈေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမယ့္ကိစၥ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲတခု အၿပီးမွာ ၿဗိတိန္သံအမတ္က အခုလို ေျပာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအားလံုးက ဒီသေဘာထားအတိုင္း ရွိေနၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီ မတူကြဲျပားေနတဲ့ သေဘာထားေတြကို ကိုေက်ာ္ေက်ာ္သိန္းက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က လုပ္ခဲ့တာကေတာ့ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ယာယီ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်း နမ္ဘီးယား (Vijay Nambia) က ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနာက္ဆံုးအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့တာပါ။

ေကာင္စီမွာ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးဖို႔ ကိစၥကို ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ဆီ စာေရးသား ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခုလို ေဆြးေႏြးျဖစ္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ရွင္းလင္း ျပတ္သားတယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

“အျပစ္အနာအဆာေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာမယ့္ မတည္မၿငိမ္မႈဟာ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေရးဆိုတဲ့ ကိစၥဟာ လံုး၀ကို မွန္ကန္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။”

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ ဆာ မာ့ခ္ ဂရန္႔တ္ (Sir Mark Grant) ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာဟာ ႏုိင္ငံတခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ကိစၥ သက္သက္ပဲျဖစ္ၿပီး ဒါကို ေလးစားသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥဟာလည္း ဒီအခ်က္နဲ႔ အက်ဳံး၀င္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္က ေျပာတဲ့အေပၚ ၿဗိတိန္သံအမတ္က အခုလို တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားသြားတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြကို ေ၀ဖန္ေျပာဆုိဖို႔၊ တနည္းနည္းနဲ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ဖို႔ေတြမွာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အခန္းက႑ မရွိဘူးလို႔ တ႐ုတ္သံအမတ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ၿဗိတိန္သံအမတ္ကေတာ့ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဒါကို သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အေရးဟာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြထဲမွာ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးတာလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလိုႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ က်င္းပရတဲ့ ကိစၥဟာ လြယ္ကူတဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔လည္း တ႐ုတ္သံအမတ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အေထာက္အကူ ျပဳေစမယ့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ခိုင္မာ အားေကာင္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ဳိး ဖန္တည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ ကုလသမဂၢတို႔က ကူညီ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။”

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ လီ ေဘာင္ေဒါင္း (Li Baodong) ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြဟာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈေတြ အဆင့္ထိ ေရာက္ေနဖြယ္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္တရားခံု႐ံုး (ICC) မွာ တင္ၿပီး စစ္ေဆးဖို႔ အေထာက္အထား အခုိင္အလံု ရွိတယ္လို႔ သူယံုၾကည္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး မစၥတာ ေတာမတ္စ္ အုိေဟး ကင္တားနား (Tomas Ojea Quintana) က အစီရင္ခံ တင္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ICC အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံတခု မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကေန တဆင့္သာ ဒီကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္လာဖို႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီထဲမွာ လံုေလာက္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိတယ္လို႔ သူ မထင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္သံအမတ္က ေျပာပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီကိစၥမ်ဳိးကို ေထာက္ခံမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ၿဗိတိန္သံအမတ္ မာ့ခ္ ဂရန္႔တ္က ေျပာသြားပါတယ္။

အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ယာယီ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာနမ္ဘီးယားက လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အစီရင္ခံ တင္ျပခဲ့တာေတြထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္ ေလွ်ာက္ထားတာကို ပယ္ခ်လိုက္တဲ့ကိစၥ၊ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉးရဲ႕ အစီရင္ခံစာကိစၥ၊ မၾကာေသးခင္ကမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၅ ခုကိစၥတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ၿဗိတိန္သံအမတ္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ ျမန္မာ့အေရးကို ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးကတည္းက ဆိုရင္ အခုတႀကိမ္ဟာ ပထမဆံုး ျပန္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၅ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔က်ရင္လည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း က်င္းပဖို႔ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က အေၾကာင္းၾကား ေခၚယူထားပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ၾသစေၾတးလ်၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူ၊ ဗီယက္နမ္၊ ျပင္သစ္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ထုိင္း၊ အိႏိၵယ၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားက ျမန္မာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္မႈကို ေဖာ္ျပ ေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္လို႔ ၿဗိိတိန္သံအမတ္က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေကာင္စီထဲမွာကိုက ျမန္မာ့အေရးအေပၚ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ရွိေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားေအာင္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက တကယ္တမ္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာလား ဆုိတာကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ အေျဖမထြက္ေသးတဲ့ ေမးခြန္းတခုအျဖစ္ပဲ ဆက္ရွိေနပါေသးတယ္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ VOA News


ျမန္မာ့အေရး လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ။


NEJ/ ၂၄ မတ္ ၂ဝ၁ဝ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ(၂၄)ရက္ေန႔ ယေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၌ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးရန္ကိစၥကို မတ္(၂၃)ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းေ၀းတြင္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီက ယမန္ေန႔၌ သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ ရာထူးေျပာင္းသြားသည့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၥတာ အီဘရာဟင္မ္ ဂမ္ဘာရီ၏ေနရာတြင္ ယာယီတာ၀န္ယူထားသည့္ မစၥတာဘန္ကီမြန္း၏ ႐ုံးအဖြဲ႔မႉး မစၥတာ ဗီေဂ်းနာဘီယားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ရိွသည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပိုင္း လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၾကားနာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယခုလ (၈)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးသြားဖြယ္ ရိွေသာ္လည္း ယခုေလာေလာဆယ္ အေျခအေနတြင္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ တစုံတရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ႏိုင္ရန္ တားျမစ္ေသာ စစ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက မနက္ျဖန္တြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ အဓိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔က ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မနက္ျဖန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ကုလသမဂၢ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မာတင္ နက္စကီးက ယမန္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႔တြင္ ၾသစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ျပင္သစ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ႐ုရွ၊ စင္ကာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ၾကသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္ ”


စစ္ေဘး စိုးရိမ္သည့္ ၀ အရပ္သားရာခ်ီ ေနရပ္မွထြက္ခြာ ။

Wednesday, 24 March 2010 18:50 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

နအဖ စစ္တပ္ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရိွ ၀ ျပည္ေသြးစည္းေရး ပါတီတို႔ၾကား စစ္ေရးတင္းမာ ေနခ်ိန္ တြင္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမအတြင္းရိွ ၀ ေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔သည္ ယခုအပတ္အတြင္း ေနရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္ခြာ ေနေၾကာင္း သိရသည္။

၀ ႒ာနခ်ဳပ္ရိွရာ ပန္ဆန္းနယ္တ၀ိုက္မွ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ အမ်ားစု ပါ၀င္သည့္ ၀ အရပ္သားမ်ားက ၀ တပ္ဖြဲ႕ နယ္ေျမ၏ေျမာက္ပိုင္း နအဖစစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နမ့္တစ္၊ ဟိုပန္ ၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ နယ္ျခားေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနေၾကာင္း ခ်င္းေရႊြေဟာ္ေဒသခံ ကုန္သယ္တစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

“အဖိုးႀကီး အဖြားႀကီးေတြအမ်ားစုပါတယ္ စစ္ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး စိုးရိမ္လို႔ ဒီဘက္ေပါ႔ေနာ္ ထြက္ေျပးလာၾက တယ္ သူတို႔က တရုတ္ျပည္ထဲလည္း သြားေနလို႔မျဖစ္ဘူးေလ အခက္အခဲရိွတာေပါ႔ မ်ားေသာအားျဖင့္ အတြင္း ပိုင္းဘက္ပဲ ေျပးလာၾကတယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရိွတယ္ ” ဟု ဆိုသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အဆိုပါ ေဒသမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရိွလာသည့္ ၀ အရပ္သားမ်ားအား နအဖ စစ္တပ္မွေနရာခ် ထားျခင္း ရိွမရိွ မသိရေသာ္လည္း နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း အဆိုပါကုန္သယ္အ ေျပာအရ သိရသည္။

ထိုသို႔ ၀ နယ္ေျမအတြင္းမွ အရပ္သားမ်ား ထြက္ခြာေနခ်ိန္တြင္ ၀ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေန သည့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီး႒ာနမွ နအဖ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔ က ျပန္လည္ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

နအဖ စစ္တပ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕စည္းေရး အဆိုကို ၀တပ္ဖြဲ႕က လက္မခံသျဖင့္ စစ္ေရးတင္းမာေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔အား ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ဖြယ္မရိွေသးေၾကာင္း ၀ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္နီးစပ္သူ တစ္ဦး က ဆိုသည္။

“တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ေနတာေတာ့ မွန္တယ္ ဒါေပမဲ့ နအဖရဲ႕ လက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ဟာက တ ကယ္ တိုက္ခိုက္ဖို႔ထက္ ဟန္ေရးျပ ၿခိမ္းေျခာက္တာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္္ အခုေနာက္ဆံုး ၀န္ထမ္းေတြ အကုန္ျပန္ ေခၚတယ္ ဒါေတြအားလံုးက ဗ်ဴဟာခင္းေနတာ ေလာေလာဆယ္မတိုက္ႏိုင္ေသးဘူး ” ဟု ဆိုသည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာစစ္တပ္က ၀ တပ္ဖြဲ႔အေပၚ သေဘာထား တင္းမာေနၿပီး နအဖ စစ္တပ္မွ စတင္ တိုက္ခိုက္ လာပါက ၀တပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ တြန္းလွန္ရန္ ျပင္ဆင္မႈရိွေၾကာင္း တရုတ္နယ္စပ္စစ္ေရးႏိူင္ငံေရး ေလ့လာသူ ဦး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ဆိုသည္။

“ ၀ ကို ပထမ ပစ္မွတ္ထားတယ္ အခု ဗမာစစ္တပ္က ၀ ၿပိဳေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေန တယ္ အဲလိုၿခိမ္းေျခာက္ထားေတာ့ ၀ ဘက္ကလည္း အသင့္ျပင္မႈေတြလုပ္ထားရတယ္ ၀ ကိုတိုက္တာ ကိုးကန္႔ ကို တိုက္တာနဲ႔မတူဘူး ၀ တပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ အင္အားအေပၚမူတည္ၿပီး တိုက္ဖို႔ရာ ခက္တယ္ ” ဟု ဆိုသည္ ။


ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) တန္႔ယန္းၿမိဳ႕တြင္ နအဖ၏ စရဖခ်ဳပ္ ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ ႏွင့္ ၀တပ္ဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေပါက္ယူခ်မ္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသာ္ လည္းနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖြဲ႔စည္းေရးအဆိုကို ၀ ဘက္မွ လက္မခံေၾကာင္း သိရသည္။

PNS-Japan


Wednesday, March 24, 2010

ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ဖို႔ ဘာက်န္ေသးလဲ ...

ဟန္ေလး Monday, March 22, 2010irrawaddy.org/bur မွ ဟန္ေလ၏ ကာတြန္း လက္ရာTuesday, March 23, 2010

တရုတ္ ဗဟိုလံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္႐ိွခဲ့ ။

Tuesday, 23 March 2010 18:31 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုလံုၿခံဳေရး႒ာ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ နအဖၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မ်ားသို႔ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း တရုတ္-ဗမာ ႏွစ္ႏိူင္ငံ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ နအဖ ဘက္မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး မႈခင္းစံုစမ္းေရး႒ာနမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း နအဖအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႔ ေျပာသည္။

မတ္ခ်္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၿပီး နအဖ အာဏာပိုင္ မ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကိုးကန္႔ေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာေၾကာင္း သိရသည္။

“မေန႔ကေတာ့ မႏၱေလးကေန ထြက္လာတာ လားရိူးေရာက္ၿပီ ဗမာအာဏာပိုင္ေတြ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လားရိႈးကေန ေလာက္ကိုင္ကို ဆက္သြားမယ္၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ အေျခအေန လိုက္ျပမွာေပါ႔ ”ဟု နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

၂ဝဝ၉ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းက ဦးဖုန္က်ားရွင္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔အထူးေဒသ (၁)တပ္ဖြဲ႔အား နအဖ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့အၿပီး မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကိုးကန္႔ေဒသကို လိုက္လံျပသျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရိွ ေၾကာင္း တရုတ္နယ္စပ္မွ အကဲခတ္ တစ္ဦးကဆိုသည္။

၂ဝ၁ဝ ဇန္နဝါရီလပိုင္းအတြင္း ယခင္ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားက တာေ႐ႊထန္ရိွ နအဖစစ္စခန္းတစ္ခုကို ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ နအဖဘက္မွ စစ္သည္ ၂ ဦးေသဆံုး၍ ၁ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွင့္ ယခု၂ဝ၁ဝ အတြင္း ကိုးကန္႔ေဒသ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဗံုးမ်ား ဆက္တိုက္ ေပါက္ကြဲခဲ့ရာ တရုတ္ႏိူင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ လူ ၁ဝ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ မတ္ခ်္ ၁ဝ ရက္က လားရိႈးၿမိဳ႕ အမွတ္ ၇ ရပ္ကြက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လက္ခံသည့္ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး တာဝန္ခံ ဦးလီစန္း လုပ္ႀကံခံခဲ့ရသည္။

ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္သစ္ ဦးပိုင္ဆံုခ်ိန္ မိသားစုမွာလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ လွ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

PNS-Japan


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ုက မတရားသည့္ဥပေဒျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လက္မခံဟု ေျပာၾကား။


နအဖကို တရားစြဲမႈ အန္အယ္လ္ဒီ ပယ္ခ်ခံရ
ေဒၚစုက မတရားသည့္ ဥပေဒျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို လက္မခံဟု ေျပာၾကား


NEJ/ ၂၃ မတ္ ၂ဝ၁ဝ


နအဖစစ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈ လုံး၀မရိွသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) က စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊအား ယေန႔မတ္လ (၂၃)ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရား႐ုံးခ်ဳပ္၌ တရားစြဲဆိုလိုက္သည္။

“အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေရႊကိုယ္တိုင္ သြားၿပီးေတာ့ ဗဟိုတရား႐ုံးခ်ဳပ္ တရားမဌာနမွာ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အမႈသြားၿပီးတင္ပါတယ္။ အမႈေဆာင္ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္း၊ ဦးဉာဏ္၀င္းတို႔နဲ႔အတူပါ”ဟု ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးအုန္းႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ယင္းသုိ႔ တရားစြဲဆိုမႈကို တရား႐ုံး တရားမဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူက အမႈတြဲကို လက္မခံဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔က မတ္ (၂၃) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ အထူးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါေၾကညာခ်က္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠ႒က နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒အေပၚ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ တရားစီရင္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅(က)(ခ)(ည) ႏွင့္ ၁၈၈၇ ခုႏွစ္သီးျခား သက္သာခြင့္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၄၅)ႏွင့္ (၅၄)တို႔အရ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး တရား႐ုံး တရားမဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူက “က်မတို႔၌ စီရင္ပိုင္ခြင့္မရိွ” ဟု ေျပာဆိုကာ အမႈတြဲကို ေန႔လယ္ (၁၂) နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျပန္လည္ ေပးအပ္လုိက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

နအဖစစ္အစိုးရက မတ္လ (၈)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ပါတီိ ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူ မျဖစ္ေစရဟု အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားသည္ ပါတီ၀င ္ျဖစ္ခြင့္မရိွဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေထာင္က်သူကို ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္လည္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ ေတြ႔ဆုံခြင့္ ရခဲ့ၿပီး ယင္းေတြ႔ဆုံမႈကုိ အန္အယ္လ္ဒီ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “မတရားတဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို က်မ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေျပာတာဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို အမိန္႔ေပးတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ၫႊန္ၾကားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ” ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ျပန္လည္ေျပာျပသည္။

၎က “ဒါ သူ႔စကားလံုးအတိုင္းပဲ၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းနဲ႔အညီ ဆံုးျဖတ္ၾကပါ။ သူလံုး၀ လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ လက္မခံတာ ေျပာတာ။ ေနာက္ ဒါဟာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ပရက္ရွာေပးတာလည္း မဟုတ္ဘူး ၫႊန္ၾကားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သူ႔သေဘာထား သူေျပာတာ။ သူေျပာတာ ရွင္းပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအယူခံကိစၥမ်ားကိုလည္း ဦးဉာဏ္၀င္းက ယေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္”


Monday, March 22, 2010

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း(၁၃၄)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန ့ႏွင့္ ကမာၻ ့ ကဗ်ာေန ့အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာရြတ္ပြဲ(တိုက်ိဳ)။တိုက်ိဳ၊ မတ္(၂၂)
ေရးသားသူ-သန္႔မ်ိဳးေထြး

ဂ်ပန္ေရာက္ စာေပႏွင့္ကဗ်ာ ၀ါသနာရွင္မ်ားက ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ (၁၃၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ႏွင့္ ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔ ကိုဂုဏ္ျပဳေသာ အားျဖင့္ "ေရႊေဒါင္းေတာင္ ကေလာင္အဖိုးေမြးေန႔ႏွင့္ ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကဗ်ာရြတ္ဆိုပြဲ တခုကို မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း၌ တိုက်ိဳျမိဳ႕၊ ျမန္မာအမ်ားစု ေနထိုင္ရာ တာကာဒါႏိုဘာဘာ ရပ္ကြက္ရွိ ကြန္စူးမားစင္တာခန္းမ(၄)ထပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကဗ်ာႏွင့္စာေပ ၀ါသနာရွင္ (၆၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ မေလးေလး(တိုက်ဳိ)မွ စာေပတင့္မွ လူမ်ဳိးျမင့္မယ္ ဆိုတဲ့စကားအတုိင္း ျမန္မာ့စာေပ သမိုင္းမွာ ၾကည္ညိဳ ထိုက္သူ၊ ပူေဇာ္ ထိုက္သူမ်ားကို ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ မဂၤလာတရားေတာ္ ႏွင့္ညီေၾကာင္း ျပည္တြင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မလုပ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပည္ပေရာက္ စာေပခ်စ္ျမတ္ႏိုး သူမ်ားမွ ေရာက္ရာေဒသတြင္ ဆထက္တံပိုး လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုတယ္ဟု ယူဆမိသည့္အတြက္ ယခုအခမ္းအနားကို က်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ စာေပနယ္ပယ္တြင္ စာေပၾသဇာ အာဏာၾကီးမားခဲ့ေသာ ျမန္မာ့စာေပ ဥေသွ်ာင္ဟု တင္စားေခၚေ၀ၚသည့္ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ၁၃၄ ႏွစ ္ျပည့္ေမြးေန႔ အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ ဆရာၾကီး ေရးဖြဲ႔ခဲ့ေသာ ကဗ်ာ၊ ေလးခ်ိဳး၊ ေဒြးခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဆရာၾကီးကို ေခတ္အဆက္ဆက္ စာေပႏွင့္ ကဗ်ာ ပညာရွင္မ်ား ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႔ စပ္ဆိုထားသည့္ ကဗ်ာမ်ားကို ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကဗ်ာရြတ္ဆိုပြဲသို႔ အေမရိကားေရာက္ ကဗ်ာဆရာၾကီး ေမာင္စြမ္းရည္က သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျပီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ အထုပၸဳတၱိကို စီစဥ္သူ တဦးျဖစ္သည့္ အလင္းအိမ္မဂၢဇင္း အယ္ဒီတာရဲျငိမ္းက ဖတ္ျပရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ ထင္ရွား လွေသာကဗ်ာ လကၤာမ်ားစြာထဲမွ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအပါ၀င္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား လုပ္ၾကံခံရျပီးေနာက္ ဆရာၾကီးကိုယ္တိုင္ မ်ားစြာ တုန္လႈပ္ခံစား ခဲ့ရသည့္အတြက္ ေရးဖြဲ႔သီကံုးခဲ့ေသာ "အာဇာနည္ဗိမာန္"ေလးခ်ိဳးၾကီးကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး သမဂၢ(ဂ်ပန္)ဥကၠ႒ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေအးမွ အသံအေနအထား မွန္ကန္စြာႏွင့္ ငိုခ်င္းဖြဲ႔ရြတ္ဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ရာ တက္ေရာက္ သူပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ အာဇာနည္ေန႔ကို ျပန္ေျပာင္း ေအာင့္ေမ့ သတိရေစသည္အထိ ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာအားေပးခဲ့ၾကသည္။

ကဗ်ာရြတ္ဆိုပြဲသို႔ ျပည္တြင္းမွ သတင္းစာဆရာၾကီး လူထုဦးစိန္၀င္းမွလည္း တယ္လီဖံုးျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကား ေပးခဲ့ျပီး ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းေရး ျပည္ရာမ်ားတြင္ စာေပ၏ အခြင့္အာဏာကို အသံုးျပဳ၍ ျပည္သူတို႔အား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္တို႔ကို ေပးခဲ့ပံုႏွင့္ ကဗ်ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ခရိးအေၾကာင္းကို ကဗ်ာဆရာ ကိုညိဳထြန္း(ခ)ဦးသိန္းေငြမွ ဖြင့္ဆိုရွင္းလင္းျပခဲ့ပါသည္။

ဒီေနာက္တြင္ ဂ်ပန္ရွိမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ကဗ်ာ ဆရာမ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္က စာေပပညာရွင္မ်ားက ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း အတြက္ ဂုဏ္ျပဳေရးဖြဲ႔ထားေသာ ကဗ်ာမ်ားထဲမွ ၄င္းတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ကဗ်ာမ်ားျဖင့္ ရြတ္ဆိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ျပီး စာေပပညာရွင္ ဦးသန္းေဆြ(ေျမနီကုန္း)က "ျမန္မာ ကဗ်ာအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

"ပထမေတာ့ ျမန္မာကဗ်ာရဲ႔ စံုညီေရးသမိုင္းကို ေျပာခ်င္တာပါ၊ အခ်ိန္မရလို႔ ျမန္မာကဗ်ာရဲ ့တေစ့ေစာင္းပဲ ေျပာပါမယ္။ အဲ့ဒိတေစ့ တေစာင္းကလဲ မိုးမခမွာ တင္ထားတဲ့ ဆရာဦးတင္မိုးရဲ႔ ကဗ်ာနဲ႔ပါတ္သတ္လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ၊ လာျဖစ္တာကလဲ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တုန္းက ဆရာၾကီးကို ကဗ်ာနဲ႔ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ေဒၚေလးေလးတို႕ ကလွမ္းဖိတ္လို႔ လုပ္ေဖာ္ရသားဘဲဆိုျပီး ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္ကို ကံသံုးပါးနဲ႔ ပူေဇာ္ခ်င္လြန္းလို႔ လာခဲ့တာပါ"ဟုဦးသန္းေဆြ(ေျမနီကုန္း)က ကဗ်ာရြတ္ဆိုပြဲသို႔ လာေရာက္ျဖစ္ပံုႏွင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ား ေလးခ်ဳိးႏွင့္ ကဗ်ာ႐ြတ္ဖတ္မႈ သံေနထံသားတို႔ကို သိရွိနားလည္းေစရန္ အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ မတရားအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္တြင္းNLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီတစ္ဦး လည္းျဖစ္သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္မွလည္း အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ေထာင္အတြင္း ကဗ်ာသီကံုး ဖဲြ႔ဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေထာင္နံရံ မ်ားေပၚတြင္ ထင္က်န္ စဲြရစ္ေနသည့္ အမည္မသိ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ခံစားေရးဖဲြ႔ခဲ့မႈ ကဗ်ာမ်ားအေၾကာင္းကို ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ "ေရႊေဒါင္းေတာင္ ကေလာင္အဖိုးေမြးေန႔ ႏွင့္ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔" အတြက္ ေပးပို႔လာသည့္ အသံဖိုင္ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား ၾကားသိေအာင္ ဖြင့္ျပေပးခဲ့ၾကသည္။

ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔ အေၾကာင္းႏွင့္ျဖစ္ေပၚလာပံုကို ကိုမင္းထက္ေဇာ္မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး စြယ္စံုအႏုပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းေဖမွလည္း ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အတြက္ အမွတ္တရ စကားသံကိုလည္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ရွိနံမည္ေက်ာ္ ကဗ်ာဆရာရဲရင့္သက္ဇြဲက နအဖစစ္အုပ္စု၏ မတရား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈေၾကာင့္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၂၈ ႏွစ္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ နီးသည္က ေထာင္၀င္စာလာေတြ႔သည့္ အခ်ိန္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ဇနီးသည္ အနာဂတ္အတြက္ ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားကို ျပန္လည္ ၾကားသိခဲ့ရသည့္အတြက္ ၄င္း ကိုယ္တိုင္ ခံစား ေရးစပ္ထားသည့္ "ေၾကကြဲ စရာေတြထဲမွာ ငါ့ကိုထားခဲ့"ဆိုေသာ ကဗ်ာျဖင့္အဆံုးပိတ္ ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း။ မူရင္း “ moethaukkye.co.cc ”
မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံ။ Lian Khan Sum(CNC-Japan)

ေတာင္းဆိုခ်က္ အခ်ဳိ႕အေလွ်ာ့ေပးရန္ တ႐ုတ္တိုက္တြန္းခ်က္ ၀ လက္မခံ ။

Monday, 22 March 2010 18:06 သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္

စစ္အစုိးရအား မူလေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ အတိုင္း ပံုေသမသြားဘဲ အေလွ်ာ့အတင္းျဳပလုပ္၍ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ တ႐ုတ္တိုက္တြန္းခ်က္ကုိ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ၀ ေခါင္းေဆာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကေျပာၾကပါသည္။

“၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲနဲ႕ ဥကၠဌႀကီး လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပတဲ့ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ ၀ ဘက္က လိုက္ေလ်ာ ထားတာအမ်ားႀကီးပါ။ လံုး၀အေလွ်ာ့မေပးတာ နအဖဘဲ” - ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တဦးက ေျပာေၾကာင္း - ၀ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ နီးစပ္သူတဦးက ေျပာပါသည္။

နယ္စပ္႐ႈပ္ေထြးမႈမျဖစ္ေပၚေစရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ဆက္ဆံေရးအရာ႐ွိမ်ား ၀ ေခါင္းေဆာင္တို႕အား ၿပီးခဲ့ သည့္အပတ္က တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေတာင္ပိုင္း ၀ နယ္ေျမေတာင္ တပ္႐ုပ္ေပးဖို႕မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ မိုင္းေပါက္ မိုင္းဖ်ဲန္နယ္ေျမဆုိ ပိုေ၀းတာေပါ့၊ အဲဒါ ေျမာက္ပိုင္း ၀ နယ္ေျမရဲ႕ အသက္႐ႉေပါက္ဘဲ”- ဟု ၀ တပ္မႉးတဦးက လည္းဆို၏။

ထို႕အျပင္ အဆိုပါ ၀ တပ္မႉးက - အမွတ္ ၁၇၁ စစ္ေဒသ ေတာင္ပိုင္း ၀ နယ္ေျမမွ ၀ တပ္႐ုပ္ေပးေရး စစ္အုပ္စုလိုလားမႈ အေပၚတ႐ုတ္တို႕၏တိုက္တြန္းမႈကို လိုက္ေလ်ာေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းနယ္ေျမအား အသက္ရာေထာင္ခ်ီ ရင္း၍ ခြန္ဆာ့လက္မွတိုက္ယူရေၾကာင္း၊ ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႕ ၀ ျပည္သူမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ စဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊ၏ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕က ၫႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ဆႏၵအရ ေျပာင္း ေ႐ႊ႕လာျခင္းမဟုတ္ ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဘက္တြင္လည္း အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ ျမဳပ္ႏွံထားခဲ့ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါသည္။

သီးျခားအတည္မျဳပႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းရပ္ကြက္အရ လာမည့္ မတ္ခ်္ ၂၅ ရက္၌ နအဖ ႏွင့္ ၀ တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားတန္႕ယန္းတြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုရန္ ႐ွိသည္ဟုဆိုသည္။

၀ တပ္ဖြဲ႕ တပ္႐ုပ္ဆုတ္ခြါရန္ - နအဖ အလို႐ွိေသာ မိုင္းယန္းေျမာက္ဘက္ မုိင္းေပါက္ ႏွင္ ့မုိင္းဖ်ဲန္ေဒသမွာလည္း ၀ နယ္ေျမဖြဲ႕စည္းပံုအရ ခ႐ုိင္အဆင့္သတ္မွတ္ၿပီး တပ္မဟာ ၄၆၈ ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္၏။ ေတာင္ပိုင္း ၀ေဒသတြင္ လည္း အမွတ္ ၁၇၁ စစ္ေဒသ လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ ၅ ခု႐ွိ၏။

၂၀၀၂ ဧၿပီ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ Lahu National Development Organisation ကထုတ္ျပန္ေသာ (Un settling Moves, The Wa forced resettlement in Eastern Shan State ( 1999-2001) အစီရင္ခံစာ အရ ၀ လူထု ၁၂၀,၀၀၀ ေတာင္ဘက္ပိုင္း (သံလြင္အေ႐ွ႕ျခမ္း ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္) သို႕ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ခဲ့ၾကသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့ဘူးေသာ္လည္း ၀ အာဏာပိုင္မ်ားကမူ လူဦးေရ ၈ ေသာင္းသာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့သည္ ဟု ေျပာပါသည္။

PNS-Japan


ကိုးကန္႔ေဒသ တည္ၿငိမ္ေရး တ႐ုတ္ကို နအဖ အကူအညီေတာင္း။

ေပါက္ေပါက္/ ၂၂ မတ္ ၂ဝ၁ဝ


ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဗံုးေပါက္ကဲြမႈ၊ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈ စသည့္ ေဒသ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသျဖင့္ ၎တို႔အား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားထံ ျမန္မာဘက္က အကူအညီ ေတာင္းခံထားသည္။

ယခုလ (၁၈) ရက္က မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ား ေဆြးေႏြးပဲြတခုျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရမခ)ဒုတိုင္းမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ဝင္းသိန္း ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႔က တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္ကာ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု ရမခစစ္ဌာနခ်ဳပ္ သတင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

၎က “အခုလ (၁ဝ) ရက္ေန႔က နယ္စပ္မွာ ဖုန္က်ားရွင္အဖဲြ႔က ကိုးကန္႔တေယာက္ကို ဖမ္းမိတယ္။ အဲဒီလူက တာေရႊထန္မွာရိွတဲ့ တပ္စခန္းကို ဝင္ပစ္တဲ့ကိစၥ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ဗံုးေတြ ေဖာက္ခဲြတဲ့ကိစၥေတြကို ၫႊန္ၾကားတဲ့သူလို႔ ေျပာတယ္။ သူ႔ဆီကရတဲ့ သတင္းေတြအရ ဝနယ္ဘက္ကေန လယ္နက္ခဲယမ္းေတြယူၿပီး ကိုးကန္႔ဘက္မွာ လာလုပ္တယ္တဲ့။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက တ႐ုတ္ဘက္မွာ ခိုေအာင္းေနတာလည္း ရိွေတာ့ အဲလိုေတြ ထပ္မျဖစ္ေအာင္ ဒီဘက္ကလည္း သတင္းေပးမယ္ေပါ့၊ တ႐ုတ္ဘက္က သတင္းရရင္လည္း ဒီဘက္ကို သတင္းေပးေပ့ါ။ အဲလို ပူးေပါင္းေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ (၁၆) ရက္ ညပိုင္းက ကိုးကန္႔ေဒသ၊ တာေရႊထန္ရိွ နအဖတပ္စခန္းအား ဖုန္က်ားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္သျဖင့္ နအဖတပ္သား (၂) ဦးေသဆံုးကာ (၁) ဦး ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့သကဲ့သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလလယ္ပိုင္းကလည္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕တြင္ (၂) ရက္ဆက္တိုက္ ဗံုးမ်ား ေပါက္ကဲြခဲ့သျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသား (၃) ဦး အပါအဝင္ လူ (၉) ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့သည္။

ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ဝတပ္ဖဲြ႔အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖ်ာင္းဖ်ေပးရန္ နအဖဘက္က ထပ္မံ အကူအညီေတာင္းခံထားခဲ့သည္ဟု ရမခစစ္ဌာနခ်ဳပ္ သတင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ နီးစပ္သူက ေျပာသည္။

၎က “ဝေတြကို နယ္ျခားေစာင့္ လုပ္လာေအာင္ မတ္လ (၃) ရက္ေန႔က ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္က ယူနန္အာဏာပိုင္ေတြကို စာေရးအကူညီေတာင္းခဲ့တယ္။ အခု ရမခကလည္း ထပ္ေျပာတာက ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးရင္ တပ္မေတာ္တခုတည္းရိွရမယ္ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ဝေတြကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သေဘာထားၿပီး ေဆြးေႏြးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝေတြက စိုးရိမ္ၿပီး စစ္ေရးျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ေနတယ္ေပါ့။ တကယ္လို႔ ဝတပ္ဖဲြ႔က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသာ ျမန္ျမန္လုပ္မယ္ဆိုရင္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာမယ္။ ဒီအတြက္ တ႐ုတ္ဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး ထပ္ေျပာထားတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္အထူးေဒသ (၁)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA) အဖဲြ႔ေခၚ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ ဖုန္က်ားရွင္အဖဲြ႔အား မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈတို႔ျဖင့္ နအဖဘက္က ဖမ္းဆီးရန္ႀကိဳးစားရာမွ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ကာ ယမန္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း နအဖ၏ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဖုန္က်ားရွင္ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔တပ္ဖဲြ႔ ဒု-ဥကၠ႒ ပိုင္စံုခ်ိန္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔လက္က်န္အဖဲြ႔အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း အမွတ္ (၁ဝဝ၆) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းကာ နအဖတပ္မ်ားႏွင့္ အတူ ကိုးကန္႔ေဒသအား ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ ေခတ္ၿပိဳင္ ဂ်ာနယ္ မွ ကူးယူေဖၚျပသည္။
Sunday, March 21, 2010

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရး စာမ်က္ႏွာသစ္ (ေမးခြန္းမ်ား)။


ေမာင္ရဲ
မတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၀

နအဖက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္လာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္တကြ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအၾကား ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရးကိစၥက အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးစရာ ေတြ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ရတဲ့အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ရပါေတာ့မယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕၊ ဗဟိုအလုပ္ ေကာ္မတီဝင္အခ်ဳိ႕က ပါတီ မွတ္ပံု တင္ေရးကို ဆႏၵရွိၾကတယ္၊ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ေနၾကတယ္လို႔ သတင္းမ်ား ၾကားသိေနရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လႊတ္ေျမာက္လာခ်ိန္မွာ ပါတီတခု အဆင္သင့္ ရွိေနေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီး ဖြင့္ေနၾကျပန္ပါၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗမာျပည္သူ အားလုံးက လူထုေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သက္မွတ္ထားၿပီးသားပါ။ နဝတ-နအဖတင္ မကပါဘူး ဗမာ့ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို အမွန္တကယ္ ေျဖရွင္းခ်င္သူမ်ား အားလုံးက အေလးထား ေဆြးေႏြး ေနရာေပးရမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာကို သိခ်ပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေတြးေခ်ာ္ လမ္းမွားလို႔မရတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္ အခါမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မႈေတြ တိုးလို႔လာေနတာသာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္လာရင္၊ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္ သံေတြ ေပ်ာက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က သူ႔ပါတီအေရးကိစၥကို ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ သြားပါ့မယ္ လို႔ဆိုပါတယ္။ တကယ္လို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္လို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕သစ္က ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္ ဆိုၾကပါစို႔ က်ေနာ္တို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားက မဲေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ခံ ပံပိုးေပးၾကရသူမ်ား ျဖစ္ၾကတာနဲ႔အညီ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚမွာ ဘယ္လို သေဘာထား တံု႔ျပန္ၾကမွာလဲ။

ေသခ်ာေပါက္နီးပါး ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ခဲ့ရင္ ဒီမတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုက အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အားလုံးပါဝင္တဲ့ အမ်ား လက္ခံႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတခု အလြယ္တက ူျဖစ္သြားႏုိင္တာပါ။ ဒီကတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တရားဝင္မႈအေပၚ ေမးခြန္း ထုတ္ရန္ခက္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ မက်တဲ့ အစိုးရတရပ္ အေပၚ ဘယ္လို ဆန္႔က်င္ သြားၾကမလဲ။ အေလးအနက္ စဥ္းစားၾက ဖို႔လိုပါတယ္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုဝင္ခဲ့ရင္ က်ေနာ္တို႔ အားလံုးလည္း မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ ရတဲ့ျဖစ္ ေရာက္လာပါေတာ့မယ္။ ဒီလို သေဘာထားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႈး ဦးေအးသာေအာင္ ကလည္း သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ကလိုပဲ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲရဲ့ ဦးေဆာင္အလံကိုင္ပါတီ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ သေကၤတ အျဖစ္ဆက္လက္ လက္ခံ ထားႏုိင္ပါေသးရဲ႕လား။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လိုပဲ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ၾကမယ့္ အျခားပါတီေတြ၊ တသီးပုဂၢလေတြ အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို သေဘာထား ၾကမွာလဲ။ ဘယ္ အဖြဲ႕ကို ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲရဲ႕ ဦးေဆာင္ ပါတီအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ျပည္သူလူထုက ေထာက္ခံလာေအာင္ ဝိုင္းဝန္း ပံပိုးေပး ၾကမွာလဲ။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲရဲ့ ဦးေဆာင္ အလံကိုင္ပါတီအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လူငယ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ ပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ သုံးေခ်ာင္းေထာက္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ႕မ်ားနဲ႔ မဲမကြဲေရး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈက အတိုင္းအတာတခု အထိေတာ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အေပၚ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဒီတခါေကာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ၾကမွာလား။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဝင္ဦးေဆာင္ျခင္းမရွိတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ဘယ္အတိုင္းအတာ အထိ လက္တြဲလို႔ရမလဲ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ကိုျပန္လည္ ေဝဘန္ ဆန္းစစ္ၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းမွာ လမ္းပိတ္ ထိုင္မယ့္သူ၊ ပြဲလန္းတုန္း ဖ်ာဝင္ခင္းဖို႔ ၾကံေနၾကတဲ့သူေတြကို မေရြးပဲ၊ ျပည္သူကို အမွန္တကယ္ မ်က္ႏွာျပဳမယ့္ သူေတြျဖစ္ပါမွ ေႏွာင္မွာေပၚ ေပါက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပ တိုက္ပြဲေတြကို ဦးေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာပါ။ ဒီတိုက္ပြဲက ေရရွည္တိုက္ပြဲပါ။ ျပည္သူအေပၚ သစၥာမရွိတဲ့သူေတြဟာ စစ္အုပ္စုက ဝယ္တဲ့ေနာက္ အလြယ္တကူ ပါသြားမွာပါ။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါတီတခုကိုတည္းကို မဲေပးခဲ့တဲ့အတြက္ နဝတ-နအဖရဲ႕ ခြဲျခားဖမ္းဆီးမႈ႕မ်ားရဲ႕ ေအာက္မွာ ဗမာျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိး မျဖစ္ေစခဲ့တာ၊ ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ရတာက သက္ေသပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ ရေတာ့မယ္ဆိုခဲ့ရင္ ပါတီကိုေရြးတာထက္ လူကိုအဓိက ေရြးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သင့္သလား၊ မဲမကြဲေအာင္ ပါတီတခုတည္းကိုပဲ ေပးသင့္သလား မေသခ်ာေပမယ့္၊ ေသခ်ာတာ တခုကေတာ့ ဗမာလူမ်ဳိးဟာ အမွားတခုကို ႏွစ္ခါမွားမိမွာ ေသမတတ္ ေၾကာက္တတ္တာပါ။

တကယ္လို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါတီမွတ္ပံု မတင္ဘူးဆိုပါစို႔ နအဖက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖ်က္ဖို႔ က်ဳိးစားမွာ၊ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္ မလႊဲပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရင္တုန္းကလိုပဲ အကုန္မဖမ္းဘဲ လိုအပ္သေလာက္ပဲ ဖမ္းၿပီး နအဖႀကိဳးဆြဲရာ ကမယ့္ ရုပ္ေသး- အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ပါတီ မွတ္ပံုတင္ခိုင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ခိုင္းတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္လာရင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ဗမာျပည္သူျပည္သားမ်ားက ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ကိုယ္နီးစပ္ရာ အစုအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ အေရးတႀကီး တိုင္ပင္ေဆြး ေႏြးၾကဖို႔ လိုေနပါၿပီ။

ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကား အျမင္ျခင္းဖလွယ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ဆရာဦးဝင္းတင္ ေျပာသလို “မေၾကာက္တရား လက္နက္၊ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရး လက္နက္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ရည္မွန္းပန္းတိုင္ တခုတည္း ခ်မွတ္ ေရွး႐ႈ ရင္ဆိုင္ ခ်ီတက္ေရး လက္နက္” ဆိုတဲ့ လက္နက္သံုးရပ္ကို ကိုင္ဆြဲၿပီး ဘယ္သူ အလံလွဲလွဲ ကိုယ္မလွဲဘဲ စုေပါင္း တိုက္ပြဲဝင္ သြားၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားက ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔ အမွန္တကယ္ ကိုက္ညီျခင္း ရွိမရွိ ဆိုတာကေတာ့ မေဝးေတာ့တဲ့ ကာလမွာ အထင္အရွား ျမင္ၾကရေတာ့မွာပါ။

သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ မိုးမခမ်က္ေမွာက္ေရးရာ - ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ


အျပည့္အစံုသို႕ ...

Rest of your post

Real Mandalay Thar


Real Mandalay Thar from chanmyasoe on Vimeo.


မႏၱေလး ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ပြဲတြင္ တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္အျဖစ္ တင္ဆက္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးသား စစ္စစ္ႀကီး တစ္ခန္းရပ္ျပဇာတ္။

“ ဒီတခန္းရပ္ျပဇတ္ေလးက ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမူ သမိုင္း၀င္ အေမြအႏွစ္ရွိရာ မႏၱေလးၿမိဳ ့ေတာ္ႀကီးအား ႏိူင္ငံျခားသား ၀င္ေရာက္ လြမ္းမိုးသြားသည့္ အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည့္အတြက္ အလြန္ပဲ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္ ”

ဗီဒီယို မွတ္တမ္း ။ မူရင္း vimeo.com , by chanmyasoe

ျမန္မာျပည္ကုိလြမ္းသည္။

မိမိခ်စ္ေသာ အမိေျမကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခြဲေနၾကသူမ်ားအတြက္ အမိေျမအမွတ္တရ . . .Youtube ရုပ္သံ( pukiw2h )

Saturday, March 20, 2010

ဆႏၵျပသူမ်ား နယူးေဒလီ ျမန္မာသံရုံးကို တိုက္ခုိက္ ။

19 March 2010


မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံ (India) နယူးေဒလီၿမိဳ႕ (New Delhi) မွာရွိတဲ့ ျမန္မာသံရုံးကို ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူေတြက ဆႏၵျပရင္း သံရုံး၀န္းတံခါးနဲ႔ နံရံေတြကို ေဆးသုတ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ မတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ ဆႏၵျပသူေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာပါ။ ျမန္မာသံရုံးကို တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပသူ လူငယ္ (၇၀) နီးပါးကို လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက ထိမ္းသိမ္းခဲ့ပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို မေအးသႏၱာေက်ာ္, က တင္ျပထားပါတယ္။PNS-Japan
သတင္း ဗီဒီိယို မွတ္တမ္း ။ VOA News


အန္အယ္ဒီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲမွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ ။


ဖနိဒါ ေသာၾကာေန႔၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၁၄ မိနစ္

ခ်င္းမုိင္ (မဇိၩမ) ။ ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္သင့္၊ မတင္သင့္ အဆံုးျဖတ္မွသည္ ပါတီႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားမည့္ အေရး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္။

အဓိက အတိုက္အခံပါတီၾကီး၏ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊက ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ပါတီဆက္လက္ရွင္သန္နုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ စဥ္းစားရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမွသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္သင့္ မၿပိဳင္သင့္ ပါတီဝင္ျခင္း အၾကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ပါတီေအာက္ေျခတြင္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

“ဝင္ေရး၊ မဝင္ေရးမွာဘဲ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားနုိင္တယ္။ နအဖနဲ႔လည္း ညွိရမယ္။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းလည္း ညွိယူရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြက မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္နုိင္ပါေစလို႔ ယံုၾကည္တယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္း အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚခင္ညႊန္႔မူက ေျပာသည္။

သူမကေတာ့ ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကညာစာတမ္းကို ေထာက္ခံသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

အန္အယ္ဒီတြင္ ပါတီဝင္ဦးေရ ၁၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ပါတီျပန္ၾကားေရးဌာနက မဇၩိမကို ေျပာသည္။ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔မွသည္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း လက္ရွိ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း အသစ္ထူေထာင္မည့္ ပါတီမ်ားနည္းတူ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ က်န္ရစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁ဝ ခုရွိရာ အန္အယ္ဒီလည္း ပါဝင္သည္။

အင္းစိန္ေထာင္တြင္းမွ သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ အတိုက္အခံမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ အန္အယ္ဒီ၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းဟူ၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ေရႊဂံုတုိင္စာတမ္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စစ္အစုိးရကို ေတာင္းဆုိထားသည္။

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းကာလက ေထာင္တြင္း နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအၾကား အၾကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီး စု-လႊတ္-ေတြ႔ ဆိုေသာ ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္မူကို သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚစုႏွင့္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးရန္၊ ၉ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ ပါလီမန္အမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေခၚယူရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အတုိက္အခံ အင္အားစုပါတီ ၁ဝဝ ေက်ာ္က လုပ္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စစ္အစုိးရဘက္မွ အဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္တို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ျဖစ္သည္။

ပါတီဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္တဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေဆြကမူ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာပါက ပါတီရွိေနမွ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ ဆက္လက္ဦးေဆာင္နုိင္မွာျဖစ္၍ မွတ္ပံုတင္သင့္သည္ဟု ေျပာသည္။

“ဝင္ေရး မဝင္ေရး ယတိျပတ္ မစဥ္းစားေသးေသာ္လည္း ပါတီျပန္လည္တည္ေထာင္ေရးက သိပ္ကို အေရးၾကီးတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဒၚစုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ တထပ္တည္းရွိတယ္ဆိုတာကို လက္ခံရင္ ပါတီရွိေနဖို႔ လိုတယ္။ ေဒၚစုျပန္လာရင္ သူျပန္ေရာက္လာမွာပါ” ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။

ပါတီထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂ဝ ဦးပါ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔တြင္လည္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ၊ ဥိီးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုက တဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး ဦးဝင္းတင္၊ ဥိီးဥာဏ္ဝင္း၊ ဦးအုန္းၾကိဳင္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က တဖြဲ႔ဟူ၍ သေဘာထားမ်ား ကြဲျပားေနၾကသည္ဟု ပါတီတြင္းသတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ေျပာသည္။

ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်နုိင္ျဖစ္ေနေသာ ပါတီေရွ႕ေရးအတြက္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အဖြဲဝင္ ၁ဝဝ ပါ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔က ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရန္ ရက္သတ္မွတ္ထားသည္။ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔ဝင္ ၁ဝ ဦးမွာ အက်ဥ္းက်ေနဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တည္ေနခဲ့သည့္ ပါတီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္ဆုိပါက လံုးဝ ရွဳတ္ခ်ေၾကာင္း မေကြးတုိင္းအမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ေစာေဌး ကေျပာသည္။

“စီစီကို အေရးတၾကီးဖြဲ႔လုိက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ အန္တီတုိ႔က စုိးရိမ္တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖုိ႔ မဝင္ ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔ မဲခြဲတဲ့အခါမွာ စီစီတုိင္းက သတၱိရွိဖုိ႔ လုိတယ္။ သူတုိ႔က အဖမ္းခံရမွာ ေၾကာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ဘက္ မဲေပးမွာ အန္တီက ေၾကာက္ေနတာ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ မေပၚေပါက္ေရး အတြက္ အန္တီတုိ႔ကေတာ့ ရံႈ႔ခ်တာဘဲ” ဟု သူက ေျပာသည္။

ယေန႔တြင္ မႏၲေလးတိုင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ အန္အယ္ဒီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ပါတီအေနျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရးကို လ်ဳိ႔ဝွက္မဲေပးသည့္ စနစ္ျဖင့္ မဆံုးျဖတ္ဘဲ ေျဗာင္မဲေပးသည့္စနစ္ က်င့္သံုးဖို႔လိုသည္ဟု ဗဟိုသို႔ စာေရးသားေပးပို႔လိုက္သည္။

“ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေပၚတင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပါ။ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္ ေျပာဆိုဖို႔ ေတာင္းဆိုမယ္။ ” ဟု ပါတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးက ေျပာသည္။
သူမမွာ ပါတီတြင္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက သာမန္ပါတီဝင္အျဖစ္သို႔ အဆင့္ေလ်ာ့ခံထားရသူျဖစ္သည္။

လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပါတီအၾကပ္အတည္းသည္ ယခင္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔က ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု သူမက အျပစ္တင္လိုက္သည္။

မၾကာမွီ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ပါတီ ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦး၏ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ေရး မတင္ေရး ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္မႈမရွိေသးေသာ္လည္း ျပန္လြတ္ခါစက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ရပ္တည္မည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သလို ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားေနေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္လံုးႏွင့္ ရင္းႏီွးသူလည္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီကုိ စိန္ေခၚလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးခင္က သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက ေထာင္က်ခံေနသူကို ပါတီဝင္အျဖစ္ လက္မခံရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။

မေမ်ွာ္လင့္ထားသည့္ အေမရိကန္က ေရကူး၍ ျခံဝင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္မႈကို ယာယီခိုလံႈခြင့္ေပးရာက ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သည္ဆိုကာ ေထာင္ ၃ ႏွစ္ အျပစ္ေပးျပီးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီးသန္းေရႊက ေလ်ာ့ေပါ့ေပးမႈျဖင့္ ထက္ဝက္ကို ဆိုင္းငံ့ထားျပီး က်န္ ၁၈ လကို ေနအိမ္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္ ျပင္ဆင္အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေထာင္က်ခံေနရသူ မဟုတ္ဆိုေသာ ျငင္းခံုမႈအခ်ဳိ႔ေတာ့ရွိေနသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အန္အယ္ဒီပါတီဝင္ ၄၃ဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒအရ မွတ္ပံုျပန္တင္သည့္ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္ခံကာကြယ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။


PNS-Japan
သတင္းမွတ္တမ္း ။ မူရင္း “ mizzimaburmese. News ”