Sunday, December 20, 2009

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ အခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)


၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၇)က္ေန ့

တိုက်ိဳၿမိဳ ့ AKASAKA တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဂ်ပန္ေအာက္လြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Mr.TAKAHIRO YOKOMICHI ၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ႏႈတ္ဆက္ပြဲ ပါတီ အခမ္းကို NDF ဂ်ပန္တာ၀န္ခံ Mr.SHIMISU ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံ တိုင္းရင္းသားေဒသမွ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမွ လူ ့အခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမွတ္တမ္းကို လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ထံေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။PNS-Japan


0 comments: