Saturday, November 7, 2009

စစ္အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္ သိန္းစိန္ ဆႏၵျပပြဲ(တိုကိ်ဳ)

ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ေရွ ့

စစ္အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္ သိန္းစိန္ မွ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ေဒသ ႏိူင္ငံမ်ား ထိပ္သည္းအစည္းေ၀း
က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လာေရာက္ေတြ ့ဆုံကာ ေထာက္ခံမႈ အသိ
အမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရယူရန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို လာေရာက္ေတြ ့ဆုံစဥ္ ဂ်ပန္ေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုတို ့မွ ကန္ ့ကြက္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစမည့္ အႀကံျပဳစာကို ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို ့ေပးပို ့ခဲ့ပါသည္။PNS-Japan


0 comments: