Monday, October 19, 2009

What's Burma Army?

ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ

Tuesday, October 13, 2009

တုိင္းရင္းသားအသံ
ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ
အုိတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအေပါင္းတုိ.ဗမာစစ္တပ္ဆုိတာ


၁။သင္တုိ.စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး၊
၂။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိသတ္ျဖတ္ေနတယ္၊
၃။သင္တုိ.လူမ်ဴိးကုိအကာအကြယ္ေပးဖုိ.ဖြဲ.တည္ေထာင္ထားတဲ့စစ္တပ္မဟုတ္ဘူး
၄။သင္တုိ.သမီးေတြကုိမုဒိန္က်င့္ေနတယ္၊ဖ်က္ဆီးေနတယ္၊
၅။သင္တုိ.စာေပးယဥ္ေက်းမွဳေတြကုိပေပ်ာက္ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနတယ္၊
၆။သင္တုိ.ဘုိ.ဘြားစဥ္ဆက္ေတြပုိင္တဲ့ျခံေျမအေမြအႏွစ္ေတြကုိသိမ္းဆည္းေနတယ္၊
၇။သင္တုိ.ကုိ အျမဲဒုကၡေပးႏိုင္ဖုိ.ေန.မအားညမအားဗ်ဴဟာေတြခ်ျပီးေတာ့အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေနတယ္၊
၈။သင္တုိ.၏ဘက္စုံလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိပိတ္ပင္ထားတယ္၊
၉။သင္တုိ.လူမ်ဳိးကုိဘယ္တုန္ကအက်ဳိးျပဳခဲ့ဘူးလဲ?
၁၀။သင္တုိ.ေနတဲ့တုိင္းျပည္ကုိဖြံ.ျဖိဴးတုိးတက္ေအာင္ဘယ္တုန္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သလဲ?
၁၁။သင္တုိ.လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္ၾကေအာင္အျမဲရန္တုိက္ေပးေနတယ္၊
၁၂။သင္တုိ.၏ျဖဴစင္ရုိသား တဲ့စိတ္ဓါတ္ကုိအခြင့္ေကာင္းယူျပီးအသုံးခ်ေနတယ္၊
၁၃။သင္တုိ.လူမ်ဳိးေတြကုိတုိင္းျပည္မွာေကာင္းေကာင္းေနထုိင္လုိ.မရေအာင္္အျမဲဒုကၡေပးေနတယ္၊
၁၄။သင္တုိ.ကုိသျမ၊သူပုန္၊အၾကမ္းဖက္သမားစသည့္မေကာင္းတဲ့နာမည္ေတြကုိတပ္
ေပးေနတယ္၊
၁၅။အာဏာရွင္ေတြၾကဳးိကုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၁၆။လူမ်ဳိးမေရြ၊ဘာသာမေရြႏွိပ္ကြပ္ေနတယ္၊
၁၇။စိတ္ဓါတ္ေအာက္တန္က်ျပီးယုတ္မာရက္စက ္တယ္၊
၁၈။စစ္တပ္ဝိနည္း၊စစ္တပ္စည္းကမ္းေတြမရွိဘူး၊
၁၉။တုိင္းျပည္ကုိသစၥာေဖာက္ေနတယ္၊
၂၀။သစၥာမခုိင္ၾကည္၊ကတိမတည္ဘူး၊
၂၁။တပ္အတြင္းအႏုိင္က်င့္မွဳရွိေနတယ္၊
၂၂။လိင္ေဖာက္ျပန္မွဳစစ္ဗိုလ္ေတြရွိျပီးလိင္တူဆက္ဆံမွဳရွိေနတယ္၊
၂၃။လစားမလုံေလာက္ဘူး၊
၂၄။ေအာက္ငယ္သားမ်ားငတ္ျပတ္ေနတယ္၊
၂၅။ေအာက္တပ္သားမ်ား၏သားသမီးမယာမ်ားက ဖာျဖစ္သူျဖစ္၊ႏုိင္ငံျခားမွာ
အလုပ္သြားလုပ္စားေနရသူရွိတယ္၊
၂၆။စစ္ဗုိလ္ၾကီးမ်ား၏သားသမီးမယားမ်ားကစစ္တပ္ကုိအသုံးခ်ျပီးၾကီးပြားေနၾကတယ္၊
၂၇။တုိင္းျပည္ခ်စ္၊မ်ဳိးခ်စ္စစ္သားေတြသိပ္မရွိဘူး၊
၂၈။အသက္မျပည့္တဲ့ကေလးစစ္သားေတြရွိေနတယ္၊
၂၉။အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းထားတဲ့စစ္သားေတြမ်ားတယ္၊
၃၀။စစ္သား၏ဝိဥာဏ္ကင္းမဲ့ျပီးသတၱိမရွိဘူး၊
၃၁။အထက္အမိန္.ကုိေၾကာ က္ရလုိ.တုိက္ခုိက္ေနရတယ္၊
၃၂။အခ်င္းခ်င္းဗုိလ္လုလုပ္ၾကံမွဳေတြရွိေနတယ္၊
၃၃။လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအက်င့္ပ်က္ေတြမ်ားတယ္၊
၃၄။ဘုရင္ေနာင္၊ေအာင္ေဇယ်၊အေနာ္ရထားမင္းမ်ားကုိခုတုံလုပ္ျပီးဗမာလူမ်ဳိးေတြကုိ
မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဇြတ္သြင္းေနတယ္၊
၃၅။ကမၻာ.အလယ္မွာသိကၡာမရွိဘူး၊နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေနတယ္၊
၃၆။အထက္ဗမာျပည္သားေတြကုိသာစစ္တပ္ဦးစီးရာထူးေပးတယ ္၊
၃၇။ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၈။စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြကပေဒသရာဇ္စနစ္ကဲ့သုိ.အုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္၊
၃၉။လက္ရွိဗုိလ္သန္းေရႊကဘုရင္ရူးေနတယ္၊
၄၀။စစ္ဗုိလ္ေတြရဲ.သားသမီးမ်ားကသာအဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏုိင္တယ္၊
၄၁။တုိင္းသူျပည္သားေတြဆီကေငြေၾကးေတြကုိမတရားေကာက္ခံေနျပီး
သျမလုိရမ္းကားေနတယ္၊့
၄၂။တုိင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္မည့္ဆႏၵမရွိပါ၊
၄၃။တု ိင္းသူျပည္သားအေပၚရုိသားမွဳစိတ္ဓါတ္မထားရွိဘူး၊
၄၄။စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးဗ်ဴဟာျဖင့္ အင္းအားၾကီးသလုိဟန္ေဆာင္ထားတယ္၊
၄၅။စစ္တပ္အင္းအားေဖာ္ျပထားသေလာက္မရွိပါ၊
၄၆။ျငိမ္ခ်မ္းေရးမလုိလာဘူး၊
၄၇။ျပည္သူလူထုေတြနဲ.စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ထားတယ္၊
စသျဖင့္ အေကာင္းမရွိတဲ့စစ္တပ္ကုိတပ္မေတာ္လုိ.နာမည္ခံျပီးတုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာစစ္တပ္
တစ္ခုသာရွိရမည္ဆုိျပီးသင္တုိ. ကုိငရဲၾကီးအဝိစီဆီသုိ.ေခၚသြားဖုိ.ၾကံစည္းေနတယ္၊

ဒီလုိစစ္တပ္မ်ဳိးကုိတုိက္ဖ်က္ဖုိ.ကသင္တုိ.မွာတာဝန္ရွိတယ္၊ဗမာစစ္တပ္လက္ေအာက္မွာသင္တုိ.ေနထုိင္ဖုိ.မလုိဘူး၊နယ္ျခား ေစာင့္တပ္လုပ္ဖုိ.မလုိဘူး၊သူတုိ.ကုိတုိက္လုိ.ေသဆုံးသြားရင္ေကာင္းရာလမ္းေၾကာင္းကုိဘဲသင္တုိ.ေရာက္ရွိသြားမွာေသခ်ာ တယ္၊ဒီစစ္တပ္ကုိသင္တုိ.အခုပစၥဳပန္မတုိက္ဖ်က္ရင္ သင္တုိ.၏ေနာက္လာေနာက္သားမ်ားအဆက္ဆက္ဒီေန.အလာတူ သုိ. မဟုတ္ ဒီေန.ထက္ပုိျပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ား၏ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိခံစားေနရအုံမယ္၊ရန္သူနဲ.ပူးေပါင္းမည့္အစားသင္တုိ.၏လူထု နဲ.ပူးေပါင္းျပီး ထုိးစစ္ဆင္ရမည္၊သူတုိ.ကုိဖက္ဆစ္စစ္တပ္၊ဖက္ဆစ္အစုိးရအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးဝုိင္းတုိက္ရမယ္၊တစ္သက္လုံးမ ယုံနဲ.၊ရန္သူအျဖစ္အျမဲသတ္မွတ္ပါ၊သင္တုိ.၏လူမ်ဳိးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအတြက္လြတ္လပ္ေသာလူ
အခြင့္အေရး၊ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြကုိဦးစားေပးျပီးကမၻာတုိင္းျပည္မ်ားနဲ.ဆက္ဆံေရးလုပ္ပါ၊သံတမန္နည္းမ်ားျမွင့္
တင္ရမယ္၊တိတ္တဆိတ္လူမ်ဳိးသတ္ျဖတ္ျဖဳံးတီးမွဳေတြကုိေဖာ္ထုတ္ပါ၊စစ္ေရးအကူအညီေတြကုိရယူပါ၊စစ္တပ္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိသင္တုိ.အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူး၊သူတုိ.ဥပေဒသူတုိ.ေလစားခုိင္းပါ၊သူတုိ.ျပဳလုပ္မည့္ေရြေကာက္ပြဲကသင္တုိ. ေရြေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး၊တက္လာမည့္အစုိးရအသစ္ကလည္းသင္တုိ.အစုိးရမဟုတ္ဘူး၊သင္တုိ.အစုိးရသင္တုိ.ဘာသာဖန္းတီး ရမယ္၊သင္တုိ.ေျမမွာသူတုိ.ေနတယ္၊က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ထားတယ္၊သင္တုိ.ဘာသာစကားယဥ္ေက်းမွဳနဲ.သူတုိ.ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳမတူၾကဘူး၊ဒါေၾကာင့္၊ သင္တုိ.ကုိကြ်န္းျပဳထားတယ္၊အသိအမွတ္ဘယ္ေတာ့မွမျပဳဘူး၊

ထုိ.ေၾကာင့္၊ သင္တုိ.အတြက္နယ္ျခားေစာင့္တပ္စကားနာမေယာင္နဲ.၊ေရြေကာက္ပြဲအေၾကာင္းဘက္မေစာင္းနဲ.၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးစ ကားေဘးဖယ္ထားပါ၊ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝုိင္ထုိင္မေစာင့္နဲ.၊ဖက္ဆစ္အစုိးရကုိဝုိင္းခ်ၾကပါ၊ျငိမ္ခ်မ္းေရးဆိုတာအင္းအားမွ်မွတည္ ေဆာက္လုိ.ရတယ္၊အေျပာင္းအလဲဆုိတာအင္းအားသုံးမွျဖစ္မယ္၊စစ္မီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းကုိဘယ္သူမွမလုိလာအားမေပးၾကဘူး၊
သုိ.ေသာ္၊ကုိယ့္လူမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာကုိကာကြယ္ဖုိ.က လူတုိင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္၊မလြဲမေရွာင္ႏုိင္လုိ.သာဆင္ႏြဲရမည့္စစ္ပြဲ
ဆုိရင္တရားတဲ့စစ္ပြဲလုိ.စစ္ေရးပညာရွင္တုိ.ဆုိၾကေပသည္၊


မင္းကာန္စီ တင္ျပသည္၊စင္းခံမလား တြန္းလွန္မလား (သတင္းသံုးသပ္ခ်က္)
မ်ဳိးဇာနည္
(ေခတ္ၿပိဳင္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ ...)

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္ခံသေဘာတူထားသည့္ တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္ဖြဲ႔ (ဒီေကဘီေအ) အေနႏွင့္ တပ္ရင္းႏွင့္ တပ္သားဦးေရစာရင္းကို နအဖ စစ္ဘက္လံုျခံဳေရးရာ အႀကီးအကဲ ဒု- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္ထံ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီးတင္ရမည္ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့ အသံ၏ သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

တပ္ရင္းတရင္းစီကို တပ္သားဦးေရ (၃၆၀) ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး နအဖစစ္တပ္မွ ဦးေရ (၃၀) ပါ၀င္မည္ဟုသိရသည္။ နအဖစစ္တပ္မွေပးပို႔မည့္ (၃၀) ထဲတြင္ တပ္ရင္းမွဴးမွ တပြင့္အထိ (၁၅) ဦးႏွင့္ တပြင့္မွ တပ္သားအထိ (၁၅) ဦး တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ကို အႀကီးဆံုး တပ္ရင္းမွဴးရာထူး၌ ခန္႔ထားမည္ဟုဆုိသည္။

ဒီေကဘီေအဘက္မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္ (၅၀) ၾကား အရြယ္ရွိသူမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး (၅၀) ေက်ာ္မ်ားကို ပင္စင္ေပးမည္ဟုဆိုသည္။ အျမင့္ဆံုး ရာထူးအေနႏွင့္လည္း ဗိုလ္မွဴးအဆင့္၌သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟုသိရသည္။

ဒီေကဘီေအနည္းတူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းရန္ သေဘာတူလက္ခံထားသည့္ ကခ်င္ျပည္ဒီမိုက ေရစီသစ္တပ္မေတာ္(အန္ဒီေအေက) မွ အသက္ (၅၀) ေက်ာ္ ပင္စင္အေပးခံရမည့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ေနထိုင္ရန္ အတြက္ ေဒသခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္ရွင္မ်ားထံ အလွဴေငြေကာက္ခံၿပီး ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ နအဖမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္းလည္း ေခတ္ၿပိဳင္သတင္းတပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရဆိုလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္ခံသေဘာတူခဲ့သည့္ အန္ဒီေအေကႏွင့္ ဒီေကဘီေအအဖြဲ႔တို႔သည္ နအဖျခယ္လွယ္သမွ်ကို လည္စင္းခံၾကရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ပင္စင္ အေပးခံၾကရမည့္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အနာဂတ္အေရးမွာလည္း အာမခံခ်က္ ေရေရရာရာမရွိဘဲ နအဖစစ္အုပ္စု ၏ ပစ္စလက္ခတ္ စီစဥ္ေနရာခ်ထားေပးမႈေၾကာင့္ ရင္ေလးဖြယ္အေနအထားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရွိႏိုင္ေပသည္။

နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ တဘက္သတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္မည့္ အစီအစဥ္ အေပၚတြင္ အပစ္ရပ္တို႔၏ မူလတပ္ဖြဲ႔၀င္အင္အား မ်ားစြာေလ်ာ့ပါသြားမည္ျဖစ္သလို ၾကာေလေလ လံုးပါးပါး ေလေလျဖစ္ၿပီး နအဖစစ္တပ္မွသာ လံုး၀ဥႆံုစစ္ကြၽန္ျပဳသြားမည့္ အေနအထားကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ေန ရေပသည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ရန္ နအဖ၏ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္ မခံေသးသည့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ဒီေကဘီေအႏွင့္ အန္ဒီေအေကတို႔ကဲ့သို႔ လည္စင္းခံၾကမည္လား၊ မိမိတို႔တြင္ရွိသည့္ တပ္ဖြဲ႔အင္အား၊ လက္နက္အင္အားႏွင့္ နအဖစစ္တပ္ကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မည္လား၊ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္မည္ဆိုလွ်င္လည္း မည္သို႔မည္ပံု ခုခံတြန္းလွန္ၾကမည္ဆိုသည္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုး ျဖတ္ျပင္ဆင္ထားရေတာ့မည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ျပင္ဆင္ရာတြင္ နအဖစစ္တပ္၏ လက္ရွိအေနအထားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုလာ သည္။ နအဖစစ္အုပ္စုက စစ္သည္အင္အား (၅) သိန္နီးပါးရွိသည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း သွ်မ္းသံေတာ္ ဆင့္၏ ေရးသားခ်က္အရ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တတိယ - ေလးလပတ္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ (ယခုနအဖ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ တပ္ရင္းေပါင္း (၅၅၀) ရိွသည့္ အနက္ (၂၈၄) ရင္းမွာ တရင္းလွ်င္ လူအင္အား (၂၀၀) ပင္မျပည့္ေၾကာင္း၊ က်န္သည့္တပ္ရင္း (၂၂၀) တြင္လည္း (၂၀၀) ႏွင့္ (၃၀၀) ၾကားသာရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရ၏။ သုိ႔ေသာ္ တပ္ရင္းတိုင္း၌ အမွန္တကယ္ အင္အား (၁၅၆) ေယာက္ ထက္မပိုေၾကာင္း၊ ထိုအထဲမွ တပ္ရင္းတရင္း၏ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားမွာ (၁၂၀ - ၁၅၀) ခန္႔ ရွိၿပီး ေရွ႕တန္းသြားႏိုင္သည့္အင္အားမွာ (၆၀-၈၀) ခန္႔သာရွိေၾကာင္း အေျခအေနမွန္အတိုင္း တင္ျပခဲ့ဖူးသည္ ဆို၏။

ထိုတင္ျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ စစ္သည္အင္အား (၅) သိန္းနီးပါးရွိသည္ဆိုသည့္ နအဖတပ္ရင္းမ်ားမွ စုစုေပါင္း ေရွ႕တန္းထြက္ႏိုင္သည့္ အင္အားမွာ (၅၀၀၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ထို႔အျပင္ နအဖ စစ္တပ္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္သည့္ တပ္သားအမ်ားစုမွာလည္း ယံုၾကည္ခ်က္စိတ္ဓာတ္အရင္းခံႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၾက ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အတင္းအက်ပ္ တပ္သားစုေဆာင္းခံရမႈႏွင့္ ၀မ္းေရးအဆင္မေျပျဖစ္၍ ၀င္ၾကရေသာ တပ္သား မ်ားႏွင့္ ကေလးစစ္သားမ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပ်က္ျပားေနသည့္ စစ္တပ္အ ေနအထားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္အင္အားတြင္မူ နအဖစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလံုးထက္ သာလြန္သည့္အတြက္ လက္နက္အင္အားကို အသံုးျပဳ၍ တိုက္ခိုက္မည္ကို ေတာ့ သံသယရွိစရာလိုမည္မဟုတ္ေပ။

အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔ တဖြဲ႔ခ်င္းအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ ေရွ႕တန္းထြက္ႏိုင္သည့္ စစ္သည္အင္အားတြင္ နအဖစစ္ တပ္မွ ေရွ႕တန္းထြက္ႏိုင္သည့္ စုစုေပါင္းအင္အား (၅၀၀၀၀) ၀န္းက်င္ထက္မပိုႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔အသြင္ေျပာင္းရန္ လက္မခံေသးသည့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ (SSA-N)၊ ဝျပည္ ေသြးစည္းညီ ၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA – ESS) မိုင္းလား အဖြဲ႔၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးစု ေပါင္းလွ်င္မူ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားမွာ နအဖႏွင့္ သူမသာကိုယ္မသာ အေနအထားတြင္ ရွိႏိုင္သည္ကို ကိန္းဂ ဏန္းမ်ားအရ သိရေပသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခိုင္ၾကည္မႈအေနအ ထားက နအဖတပ္သားမ်ားထက္ မ်ားစြာသာလြန္လိမ့္မည္ဟု ယူဆရေေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာပ်က္ျပားၿပီး လက္နက္အင္အားသာလြန္သည့္ နအဖစစ္တပ္၏ ဗိုလ္က်တိုက္ခိုက္ မႈကို စိတ္ဓာတ္ေရးရာ သာလြန္သည့္ အပစ္ရပ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အစြမ္းကုန္ စုေပါင္းတြန္းလွန္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ပြဲရ ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိသည္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ ခုခံတြန္းလွန္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းမြန္ရန္ႏွင့္ ညီၫြတ္ မႈအင္အားက မ်ားစြာအေရးပါေနေပသည္။ ထို႔အျပင္ အပစ္မရပ္ေသးသည့္ ေကအန္ယူႏွင့္ SSA-S ကဲ့သို႔ ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ အန္ဒီေအေက၊ ဒီေကဘီေအတို႔ကဲ့သို႔ လည္စင္းခံလွ်င္ ရာသက္ပန္ နအဖစစ္ကြၽန္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သလို စုေပါင္းတြန္းလွန္ျခင္းမရွိဘဲ တဖြဲ႔ခ်င္းခုခံတိုက္ခိုက္ေနပါက ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ကဲ့သို႔ နအဖစစ္တပ္၏ အလြယ္တကူ ၀ါမ်ဳိးျခင္းကို ခံရၿပီး တဖြဲ႔ၿပီးတဖြဲ႔ အလြယ္တကူ ေျခမႈန္းခံရသြားရႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ေရွ႕တိုးတံပိုး ေနာက္ဆုတ္လွည္းတုတ္ ျဖစ္ေနသည့္အေနအထားတြင္ လည္စင္းခံျခင္းထက္ စုေပါင္းတြန္းလွန္ျခင္းကသာ ရာသက္ပန္စစ္ကြၽန္အျပဳခံရမည့္ အႏၱရာယ္မွလြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအ တြက္လည္း တဘက္တလမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလုိက္ရေပသည္။

မ်ဳိးဇာနည္
Nothing Can Run Quicker than Your Mind.

Banya Htaw Weang

အျပည့္အစံုသို႕ ...

Rest of your post

0 comments: