Monday, October 12, 2009

NCUB အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ AUN-Japan ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား(တိုက်ိဳ)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၁)ရက္

ဂ်ပန္ႏိူင္ငံသို ့ ေခတၱေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိူင္ငံ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (NCUB) ၊ ျမန္မာႏိူင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္( FTUB ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ ့အစည္း(ဂ်ပန္) ေတြ ့ဆုံၿပီး ႏိူင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ညေန ၁၈း၀၀ နာရီ မွ ၂၁း၀၀နာရီအထိ Takadanobaba ၿမိဳ ့နယ္ AUN-Japan ၏ ရုံးခန္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို AUN-Japan ၏ အဖြဲ ့၀င္အသီးသီးမွ မူ၀ါဒေရးရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ AUN-Japan ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိူင္ငံေရးသုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနား တရပ္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
PNS-Japan/NDF(Burma)Rrp;jp

Rest of your post

0 comments: