Saturday, September 19, 2009

(၆၀)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ကမာၻ ့လူ ့အခြင့္အေရးေန ့အထိမ္းအမွတ့္(တိုက်ိဳ)

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ (၆၀)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ကမာၻ ့လူ ့အခြင့္အေရးေန ့အထိမ္းအမွတ္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲ (မွတ္တမ္း)
တိုကိ်ဳ(ဂ်ပန္)PNS-Japan/NDF(Burma)Rep;Jp

0 comments: