Monday, September 21, 2009

(KOREA) ႏူိင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရး ညီလာခံ အခမ္းအနား

Ethnic Human Rights Committe (Japan)၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကိုးရီးယားႏူိင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရး ညီလာခံအခမ္းအနား ခရီးစဥ္။

Ethnic Human Rights Committee (Japan) ေပၚေပါက္လာပုံ။
တိုင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီး၌ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မွုမ်ားကို ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဖၚထုတ္ သြားႏိူင္ရန္အတြက္၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၂)ရက္ေန ့တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းမ်ားအဖြဲ႔အစည္း(ဂ်ပန္)အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ အစည္း ေ၀း ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ တိုင္းရင္းသား လူအခြင့္အေရးေကာ္မတီ(ဂ်ပန္) Ethnic Human Rights committee(Japan) ကို AUN-Japan ၏ ေကာ္မတီတခုအျဖစ္ အဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီပါoင္ၿပီးဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။


Ethnic Human Rights Committee (Japan) ရည္ရြယ္ခ်က္။
၁။ တိုင္းရင္းသားေဒသ အသီးသီးမွလူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမွန္သမ်ွကို ကမာၻကသိေအာင္ ေဖၚထုတ္သြားမည္။
၂။ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရသူမ်ားဘက္မွလဲ အတတ္နူိင္ဆုံး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။
၃။ ႏိူင္ငံတကာ လူအခြင့္အေရး ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအဖြဲ ့ႏွင့္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ခံေဒသသို ့့ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရရွိႏိူင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေစာင္ရြက္သြားရန္။
International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights ( IPCNKR )ညီလာခံခရီးစဥ္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ မွ ၂၆ ရက္ေန ့ထိ KOREA ႏူိင္ငံ၌ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ေျမာက္ကိုးရီးယား ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ႏိူင္ငံတကာပါလီမန္အမတ္မ်ား ( IPCNKR ) ၏ ညီလာခံအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ (ဂ်ပန္)မွ တိုင္းရင္းသားေဒသအသီးသီးအတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရမွဳမ်ားအေျခအေနႏွင့္ ျပည္ပ၌ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရမႈမ်ားကို တင္ျပႏိူင္ခဲ့ၾကပါသည္။

IPCNKR အဖြဲ ့သည္ ေျမာက္ကိုးရီးယားဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေဆာက္ေရွာက္ႏိူင္ရန္အတြက္ ဖြဲ ့စည္းတည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ အာရွ ႏိူင္ငံအတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ပိိုမိုေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္သြားႏိူင္ရန္ တိုးခ်ဲခဲ့ပါသည္၊ယခု ၅ ႀကိမ္ ေျမာက္ ညီလာခံမွာ ႏိူင္ငံေပါင္း(၆၀)ႏိူင္ငံေက်ာ္ထိ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာျပီး အင္အားႀကီးမားသည့္လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မတီအဖြဲ ့ၾကီးျဖင့္လာပါသည္။လာမည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိူင္ငံ လူ ့အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိူင္ရန္အတြက္ ထည့္တြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။


၂၆ ရက္ေန ့ ညေန ၅ နာရီမွာ Kyounggi-Do ျမိဳ ့ရွိ NLD-La (Korea,Branch) မွ အလုပ္အမွဳေဆာင္မ်ား အဖြဲ ့သားမ်ားကို ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ ့အစည္း(ဂ်ပန္)ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သြားေရာက္ ေတြဆုံ ေဆြးေႏြး ခ့ဲၾကပါသည္။

Ethnic Human Rights Committee ( Japan )
တိုင္းရင္းသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မတီ( ဂ်ပန္)

PNS-Japan/NDF(Burma)Rep;Jp

0 comments: