Saturday, August 15, 2009

အေျခခံမူ(၈)ခ်က္ ရွင္းလင္ပြဲ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တိုက်ိဳ

ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္သို ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ အေျခခံရမည္ မူ(၈)ခ်က္ ရွင္းလင္းတင္ခဲ့သည့္အခမ္းအနားမွတ္တမ္း

Ethnic leaders vist Japanese MP for explaing Basic Principles

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၆)ရက္

ဂ်ပန္နိုင္ငံ တိုက်ိဳၿမိဳ ့၌ အေျခခံမႈ BasicPrinciples (၈)ခ်က္ရ်င္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္း

ဂ်ပန္ႏိူင္ငံတိုက်ိဳၿမိဳ ့၌ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ဂ်ပန္ႏိူင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစု တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖၚသြားႏိူင္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိူင္ငံ၏ အေျခခံမႈ (၈)ခ်က္ Basic Principles ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ အခမ္းအနားတရပ္ကို ဂ်ပန္အစိုးရလြတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားမွာ ျမန္မာ့အေရးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသမဂၢအဖြဲ ့ႏွင့့္ဂ်ပန္အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိူင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ ဂ်ပန္အစိုးရမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကို အကူအညီ ေပးေနေသာ ဂ်ပန္လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား သမဂၢအဖြဲ ့တို ့မွ ပိုမိုၿပီး နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုအေျခခံမႈ အေျခခံမႈ BasicPrinciples (၈)ခ်က္ ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၉ -၁၂) ရက္ေန ့တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ဒီမိုကေရစီအင္အားစု အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးက ဖြဲ ့စည္းပုံေရးဆြဲရာတြင္ အေျခခံရမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။
တက္ေရာက္လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ းဒီမိုကေရစီအင္အားစုေခါင္းေဆာင္မ်ား
၁. ဦးခိုင္စိုးႏိူင္ေအာင္ (NCUB) ဥကၠဌ-(၁)၊ NDF ဒုတိယ ဥကၠဌ
၂. ဦးခြန္မာကိုဘန္ (NCUB) ဥကၠဌ-(၂)၊UNLD-LA ဥကၠဌ၊ MPU
၃. ေဒၚစန္းစန္း ( MPU)
၄. ဦးသိန္းဦး (NCUB) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳးx(၂)၊ MPU
၅. ဦးလွဦး ( FTUB ) ဥကၠဌ ၊ MPU
၆. ဦးေမာင္ေမာင္ (NCUB) ( FTUB ) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳး
ရ. ဦးျမင့္သိန္း ( NCUB) ( NLD-LA) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈဳး

ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား
၁. ဦးသန္ ့ဇင္ဦး ( NLD-LA-JB) ဥကၠဌ
၂.မ်ိဳးမင္းထြဋ္ ( LDB ) ဥကၠဌ
၃. မိုင္ေက်ာ္ဦး ( NDF ) ဂ်ပန္ ကိုယ္စားလွယ္
၄. ေဒၚခင္ေဆြေအး ( FTUB ) ဂ်ပန္ ကိုယ္စားလွယ္
၅. ေဒါက္တာ မင္းၫို ( NCUB) ဂ်ပန္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာ့ေရးရာရုံး ညြန္ၾကားေရးမႈဳး

JTUC (Rengo) ႏွင့္ PFB အဖြဲ ့မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပံံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ပါသည္။


PNS-Japan/NDF(Burma)Rep;Jp


0 comments: